Kokoomus Naisten Saara-Sofia Sirén rajaisi yrittäjänaisten ja sairaiden oikeuksia

Kokoomus Naisten liiton puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén rajoittaisi naisvaltaisen alan vapautta, elinkeinoa ja perustuslakeja. https://areena.yle.fi/1-50822948

Syyt puoskarilaille ovat puhtaasti teoreettiset, kuten sairas ei ehtisi CAM-hoitojen (täydentävä ja vaihtoehtoinen hoito) johdosta ”oikeisiin hoitoihin.” Kielto sairaiden hakeutumasta haluamiinsa hoitoihin olisi jo perustuslain yhdenvertaisuuslain vastainen, jossa sairastakaan ei saa asettaa muihin nähden eri asemaan.  Myös Lääkäriliitto heikentää potilaiden luottoa lääketieteeseen näillä kampanjoilla.

Sairailta voisi kieltää sitten myös harrastukset tai asettaa suoraan pakkohoitoon – koska sairas voi viettää aikaa lääkärin sijasta niin monessa muussakin ”väärässä paikassa tai tehdä -valintoja.”

CAM-ala on Suomessa erittäin naisvaltainen ala, joten eikö Kok. Naisten pitäisi ajaa naisyrittäjien oikeuksia saada toimia ilman: yleistämistä, nimittelyä, kieltoja ja Kokoomuksen yleensäkin estää kieltolakeja laillisia elinkeinoja kohtaan? Suomessa on tuhansia CAM-alan naisyrittäjiä, jotka pienellä katteella hoitavat hoitoja haluavia ihmisiä. Kaikki tämmöinen Saara-Sofian käyttämä puhekin heikentää tarpeettomasti näiden naisten elinkeinoa.

Saara-Sofia kertoi Ylen haastatellussa, että on ihan vastuullisiakin terapeutteja. Nyt täytyy kysyä Saara-Sofialta: nimiä tai tuomioita, ketkä kaikki ovat niitä vastuuttomia tai vaarallisia? Paljon pitää näyttöä tämmöisille syytöksille löytyä, kun ammattikuntaa leimataan pääosin vaaralliseksi? Meillä on poliisi ja oikeuslaitos, jos joku huijaa tai vahingoittaa jotakin, mutta tämmöinen yleistäminen ei kuulu asiaan.

Asian ymmärtämisen tehdään vertaus johonkin toiseen ammattikuntaan.
Aiemman uutisoinnin mukaan taksikuski raiskasi useita kyyditettäviä humalaisia naisia Helsingissä. Voisiko Saara-Sofia kertoa Ylen kanavalla, että Suomessa on vastuullisiakin taksikuskeja – mutta taksikyydit tulee jatkossa kieltää naisilta ja humalassa olevilta? Tuskin, mutta on kuitenkin yksi ala, jota saa teorioilla syyttää ja leimata ties mistä?

Kok. Naisilta unohtuu asiassa myös perustuslaki elinkeinossa:
 Perustuslain 18 § turvaa suomalaiselle oikeuden työhön ja elinkeinovapau-den: ”Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemal-laan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.”

Jos siis vaaditaan kieltolakia leimakirveineen, pitää esittää sitten paljon ”uhreja” ja tuomittuja syyllisiä. Mutta todellista näyttöä edes vähäisitä uhreista ei ole – vaan toisen ammattikunnan keksityillä teorioilla kiihotetaan CAM-aloja vastaan. Tähän syyllistämiseen on ottanut kantaa jo Suomen Yrittäjät https://jounijamsa.fi/wp-content/uploads/2021/02/Elinkeinon-harjoittamisen-vapaus-Suomen-Yrittajat-270818.pdf

– Ja työoikeuden prof. Seppo Koskinen. https://jounijamsa.fi/wp-content/uploads/2021/02/Seppo-Koskisen-lausunto.pdf

Sairaudet tai diagnoosit eivät tee myöskään ihmisistä tyhmiä. Todellisuudessa monet ihmiset pelkäävät- ja vastustavat lääketieteen hoitoja jopa enemmän kuin itse sairautta. Lääketieteen hoidot kun ovat itsessään merkittävä sairauksien ja kuolemien aiheuttaja https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28186008/.

– Ihmiset siis itse haluavat sairaudesta riippumatta myös vaihtoehtoja- tai täydentäviä hoitoja. Olisi siis kovin moraalitonta pakottaa ihmiset vain yhteen hoitomalliin tai ei saisi hoitaa itseään mitenkään. Mikään CAM-hoito ei ole myöskään este lääkäriin menoon.

– Tutkimuksenkin mukaankin vain joka kymmenes haluaisi rajoittaa täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja: lapsilta ja vakavasti sairailta https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/luontaishoitojen-kaytto/vuolanto/

Lääkäriliitto kosiskeli viime vaalien alla puolueita ottamaan yhteyttä yhteistyötarkoituksella ja Kokoomus Naiset lienee yhtenä tarttuneet (win win) täkyyn? https://www.laakarilehti.fi/liitossa/liitto-toimii/vaalien-alla-vaikuttamistyo-kay-kuumana/, https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/4501/laakariliittoeduskuntavaalit2019.pdf

– Se on enemmänkin sitä vastuutonta, jos kieltolakeja tai ihmisoikeuksia rajoitetaan esimerkiksi oman hyödyn johdosta. Uskon myös, että yksikään ei äänestä puoluetta tämän puoskarilain hankkeen johdosta, mutta moni yrittäjä ja -asiakas jättävät kyseisen uhan johdosta puoluetta äänestämättä.

Varaukseton kutsu Saara-Sofia Sirénille:
En luonnollisesti pysty tarjoamaan Lääkäriliiton tavoin Kokoomus Naisille yhteistyötä, mutta tervetuloa käymään vastaanotollamme (kesto min. 3 tuntia) – niin saat asiasta näyttöä, joita ei media tai toimeksiantajat tarjoa?

Tosiasiat ja moraali ovat kuitenkin tärkeitä asioita, kun ollaan laatimassa ihmisille kieltoja tai maahan kieltolakeja.

 

Tässä kaikin tieteen ehdoin tehty uudehko tutkimus, jonka tuloksena kaikille syöpäpotilaille pitäisi suosittaa yhtenä hoitona homeopatiaa:
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33010094/ 
Itävallassa ja Sveitsissä (2020) toteutettu satunnaistettu, lumekontrolloitu, kaksoissokkoutettu, Faasi III, monikeskustutkimus. Wienin lääketieteellinen yliopisto (onkologian kliininen osasto) ja homeopaattisen tutkimuksen instituutti, Wien, Itävalta. Tutkimukseen osallistui 150 potilasta, joilla oli vaiheen IV NSCLC; heistä 98 sai joko yksilöllisiä homeopaattisia lääkkeitä (n = 51) tai lumelääkettä (n = 47) kaksoissokkoutetusti ja 52 verrokkipotilasta, joilla ei ollut homeopaattista hoitoa, heidän kohdallaan seurattiin vain eloonjäämistä. QoL sekä oireiden määrä osoittivat merkittävää parannusta homeopatiaryhmässä verrattuna lumelääkkeeseen 9 ja 18 viikon homeopaattisen hoidon jälkeen. Mediaani-eloonjäämisaika oli merkittävästi pidempi homeopatiaryhmässä (435 päivää) verrattuna lumelääkkeeseen (257 päivää) samoin kuin verrokkiin (228 päivää). Eloonjäämisaste homeopatiaryhmässä poikkesi merkittävästi lumelääkkeestä (p = 0,020) ja kontrollista (p <0,001)…

jouni jämsä

Terveyspalveluiden asiantuntija, kansainvälisen CAM-yhdistyksen ja Suomen Yrittäjien jäsen.

Demokratiaan kuuluvaa mielipiteiden kirjoa tai tutkittua tietoa, joita voi kommentoida rakentavasti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu