Lääketieteen ulkopuolisia hoitoja nimitellään vain Suomessa

Suomi näyttäisi tällä saralla olevan ainoa vihapuhuva, muunneltua totuutta ja vastakkainasettelua harjoittava maa.

Suomessa professori opettaa oppilaille ja kansalle, toimittajat, lääkärit ja muut asiaan perehtymättömät käyttävät pilkkanimityksiä: Uskomushoito, huuhaa, plasebo, puoskarointi, hörhöily, humpuuki… Jopa professoriliitto on palkinnut jäsenensä tälläisistä puheista.

Sanonta että valhekin muuttuu todeksi, kun sitä tarpeeksi toistaa, on syönyt keskinäistä luottamusta, mutta hyötynyt siitä ei ole kukaan.

Kooste kansainvälisesti ja virastojen CAM- Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot käyttämistä termeistä

Euroopan parlamentti:
Termit: Traditional and complementary medicine associate professionals
Suomeksi: Perinteisten ja täydentävien hoitomuotojen ammattilaiset

ESCO:n tavoitteena on tukea ammatillista liikkuvuutta kaikkialla Euroopassa ja siten yhtenäisempiä ja tehokkaampia työmarkkinoita tarjoamalla ”yhteistä kieltä” ammateista ja taidoista, joita eri sidosryhmät voivat käyttää työllisyyden ja koulutuksen aiheissa.

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) on eurooppalainen monikielinen taitojen, kompetenssien ja ammattien luokitus.  ESCO toimii sanakirjana, joka kuvaa, tunnistaa ja luokittelee EU:n työmarkkinoiden ja koulutuksen kannalta tärkeitä ammatteja ja taitoja. Nämä käsitteet ja niiden väliset suhteet voidaan ymmärtää sähköisillä järjestelmillä, joiden avulla eri verkkoalustat voivat käyttää ESCO:ta palveluihin, kuten työnhakijoiden yhteensovittamiseen taitojensa perusteella, koulutusten ehdottamiseen uudelleen- tai täydennyskoulutusta haluaville jne.

ESCO: Perinteisen ja täydentävän lääketieteen ammatinharjoittajat ehkäisevät, hoitavat ja hoitavat ihmisen fyysisiä ja henkisiä sairauksia, häiriöitä ja vammoja käyttämällä yrtti- ja muita hoitoja, jotka perustuvat tietyistä kulttuureista peräisin oleviin teorioihin, uskomuksiin ja kokemuksiin.

Lähteet:
https://esco.ec.europa.eu/en/classification/occupation?uri=http://data.europa.eu/esco/isco/C3#overlayspin
http://data.europa.eu/esco/isco/C323

Sekä
Termit: Complementary and alternative therapies, non-conventional medicine
Suomeksi: Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot, epätavanomainen lääketiede

Lähteet:
Benefits and results of Complementary Integrative Medicine therapies: https://www.europarl.europa.eu/committees/en/complementary-and-alternative-therapies-/product-details/20171013WKS00881

Report on the status of non-conventional medicine:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-4-1997-0075_EN.html

EMA (Euroopan lääkevirasto):
Termi: Complementary medicine
Suomeksi: Täydentävät hoidot

”Our list concentrates on side effects and similar terms in summaries of product characteristics and public assessments of medicines but omits terms that are used only rarely. It does not include descriptions of most disease states or those that relate to specialties such as regulation, statistics and complementary medicine or, indeed, broader fields of medicine such as anatomy, microbiology, pathology and physiology.

EMA medical terms simplifier:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/ema-medical-terms-simplifier_en.pdf

ELY-Keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Termi: Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen ammattilaisista Luontais- ja vaihtoehtohoitajat-termiä.
”Toimialat, joissa kaikille hakijoille myönnetty työperäinen oleskelulupa […] Luontais- ja vaihtoehtohoitajat”

Lähde:
Pohjois-Karjalan työperäiset, Oleskelulupahakemukset 2014-2018. https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/38655514/Ty%C3%B6per%C3%A4iset+oleskeluluvat/72eb66b1-80e3-421d-805f-c4f9ee5267ed

Tilastokeskus
Termit:
3230 Luontais- ja vaihtoehtohoitajat
323 Luontais- ja vaihtoehtohoitajat

Ehkäisevät ja hoitavat fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia, vaivoja ja vammoja käyttäen luonnonlääkintä- ja muita terapioita, jotka perustuvat erityisiin traditioihin ja menettelytapoihin. Esimerkkejä: homeopaatti, akupunktiohoitaja, shiatsuhoitaja, luontaishoitaja, vyöhyketerapeutti, aromaterapeutti.

Tähän ei kuulu: akupunktiolääkäri (22122), kiropraktikko (32592), osteopaatti (32592), ravitsemusterapeutti (2265).

Lähde: https://www.stat.fi/fi/luokitukset/ammatti/?code=3230

WHO:
Termit: Traditional, Complementary and Integrative Medicine
Suomeksi: Perinteinen, täydentävä ja integroiva lääketiede

Termit ”täydentävä lääketiede” tai ”vaihtoehtoinen lääketiede” viittaavat laajaan joukkoon terveydenhoidon menetelmiä, jotka eivät ole osa maan omaa perinnettä tai perinteistä lääketiedettä ja joita ei ole täysin integroitu hallitsevaan terveydenhuoltojärjestelmään.

Perinteisellä lääketieteellä on pitkä historia. Se on niiden tietojen, taitojen ja käytäntöjen summa, jotka perustuvat eri kulttuureihin kotoisin oleviin teorioihin, uskomuksiin ja kokemuksiin, olivatpa ne selitettävissä tai ei, joita käytetään terveyden ylläpitämisessä sekä ehkäisyssä, diagnosoinnissa, parantamisessa tai hoidossa. Fyysisistä ja henkisistä sairauksista.

Lähde: Traditional, Complementary and Integrative Medicine

https://www.who.int/health-topics/traditional-complementary-and-integrative-medicine#tab=tab_1

NCCIH:
(National Center for Complementary and Integrative Health) (NIH):

Termit: Complementary, Alternative, or Integrative Health
Suomeksi: Täydentävä, vaihtoehtoinen tai integroiva terveydenhuolto

National Center for Complementary and Integrative Health eli NCCIH on yksi 27 instituutista, jotka toimivat Yhdysvaltain terveys- ja sosiaalipalveluministeriön eli National Institutes of Health (NIH) alaisuudessa.

Kun hoitomenetelmiä, jotka eivät sisälly tavanomaiseen (tai länsimaiseen) lääketieteelliseen hoitoon, käytetään yhdessä tavallisen lääketieteen hoitojen kanssa, niitä pidetään ”täydentävinä” hoitomuotoina. Jos niitä käytetään tavanomaisen lääketieteen tilalla, niitä pidetään ”vaihtoehtoisena” hoitomuotoina (useimmat ihmiset käyttävät niitä yhdessä tavanomaisen länsimaisen lääketieteen kanssa, eli täydentävinä hoitomuotoina). Siinä yhdistyvät länsimaiset terveydenhoitomenetelmät ja täydentävät hoitomuodot koordinoidulla tavalla. Kuten länsimaisen terveydenhuollon hoitomenetelmät (esimerkiksi lääkkeellinen hoito, kuntoutus tai psykoterapia) sekä täydentävät hoitomuodot (esimerkiksi akupunktio, jooga tai probiootit).

Lähde: Complementary, Alternative, or Integrative Health: What’s In a Name?

https://www.nccih.nih.gov/health/complementary-alternative-or-integrative-health-whats-in-a-name

NIH:
Termit: Complementary and Alternative Medicine
Suomeksi: Täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede

Lähde: Institute of Medicine (US) Committee on the Use of Complementary and Alternative Medicine by the American Public.  Washington (DC): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK83804/

CPME  medecins europeens l european doctors  (Eurooppalainen lääkärijärjestö)
Termit: complementary and alternative treatments
Suomeksi: täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot

Lähde: CPME Position paper on Complementary and Alternative Treatments:
https://www.cpme.eu/api/documents/adopted/2015/CPME_AD_Board_23052015_FINAL_EN.CPME_.Statement.on_.alternative.treatments.FINAL_.23.05.2015.Reykjavik.pdf

Yhdistyneet kansakunnat (YK)

Termit: 3230 Traditional And Complementary Medicine Associate Professionals
Suomeksi: Perinteisten ja täydentävien hoitomuotojen ammattilaiset

Kyseessä on YK:n vahvistama kansainvälinen ammattiluokitus on nimeltään ISCO (International Standard Classification of Occupations). Se on käytössä myös Euroopan Komissiossa (ESCO).

Kansainvälisiä sanastoja (eng.)

Merriam-Webster:
= faith healing (suom. uskolla parantaminen)
= a method of treating diseases by prayer and exercise of faith in God
Suomeksi: Menetelmä, jolla sairauksia hoidetaan rukoilemalla ja harjoittamalla uskoa Jumalaan.
https://www.merriam-webster.com/dictionary/faith%20healing

Complementary medicine (suom. Täydentävät hoidot) = any of the practices (such as acupuncture) of alternative medicine accepted and utilized by mainstream medical practitioners

Suomeksi mikä tahansa vaihtoehtolääketieteen käytäntö (kuten akupunktio), jonka valtavirran lääketieteen harjoittajat ovat hyväksyneet ja jota he hyödyntävät.
https://www.merriam-webster.com/dictionary/complementary%20medicine

Alternative medicine (suom. Vaihtoehtoiset hoidot) = ny of various systems of healing or treating disease (such as chiropractic, homeopathy, or faith healing) not included in the traditional medical curricula of the U.S. and Britain

Suomeksi mikä tahansa erilaisista sairauksien parantamis- tai hoitojärjestelmistä (kuten kiropraktiikka, homeopatia tai uskolla parantaminen), jotka eivät sisälly Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian perinteisiin lääketieteen opinto-ohjelmiin.
https://www.merriam-webster.com/dictionary/alternative%20medicine

Cambridge Dictionary

faith healing
the belief that sick people can be cured using the power of prayer and religious belief

Suomeksi: uskomus siitä, että sairaita ihmisiä voidaan parantaa rukouksen ja uskonnollisen uskon voiman avulla
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/faith-healing

Complementary medicine
 = a wide range of treatments for medical conditions that people use instead of or in addition to ordinary medicine: Acupuncture, reflexology, and homeopathy are all forms of complementary medicine.

suomeksi: monenlaisia hoitomuotoja, joita ihmiset käyttävät tavallisten lääkkeiden sijaan tai lisäksi: Akupunktio, refleksologia ja homeopatia ovat kaikki täydentävän lääketieteen muotoja. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/complementary-medicine

Alternative medicine
= a range of treatments for medical conditions that people use instead of or with western medicine: Alternative medicine includes treatments such as acupuncture, homeopathy, and hypnotherapy.

Suomeksi erilaisia hoitomuotoja, joita ihmiset käyttävät länsimaisen lääketieteen sijasta tai sen kanssa: Vaihtoehtoiseen lääketieteeseen kuuluvat esimerkiksi akupunktio, homeopatia ja hypnoterapia.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/alternative-medicine

Hallintojen käyttämiä termejä

Espanja (Ministerio de sanidad, política social e igualdad ) (terveys- sosiaali- ja tasa-arvoministeriö)

Terapias naturales = Luonnon mukaiset hoidot
medicinas complementarias y alternativas = täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot

Lähde:
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad publica el primer documento de análisis de situación de las terapias naturales:
https://www.sanidad.gob.es/novedades/docs/analisisSituacionTNatu.pdf

Itävalta (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Abteilung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit) (Liittovaltion sosiaali-, terveys-, hoiva- ja kuluttajansuojaministeriö, viestintä- ja suhdetoimintaosasto.)

Komplementär/Alternativmedizin = täydentävä/ vaihtoehtoinen lääkintä

Lähde:
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Abteilung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Medizin-und-Gesundheitsberufe/Komplement%C3%A4rmedizin.html

Sveitsi  (Bundesamt für Gesundheit BAG) (Liittovaltion kansanterveysvirasto)

Ärztliche Komplementärmedizin = täydentävät lääketieteelliset menetelmät
Alternativmedizin oder Komplementärtherapie = Vaihtoehtoinen lääketiede tai täydentävä hoito

Lähteet:
Ärztliche Komplementärmedizin
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Aerztliche-Leistungen-in-der-Krankenversicherung/Aerztliche-Komplementaermedizin.html

Reglementierung der Berufe im Bereich Alternativmedizin oder Komplementärtherapie
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2018/07/medecine-alternative.pdf.download.pdf/medecine_alternative_d.pdf

Ruotsi (Regeringskansliet) (valtionneuvoston kanslia)

Komplementär och alternativ medicin och vård = Täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede ja hoito

Lähde:
Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201915/

Norja (Helse- og omsorgsdepartementet) (Terveys- ja hyvinvointiministeriö)

Alternativ behandling = vaihtoehtoinen hoito

I lovens § 3 er alternativ behandling definert som ”helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell.​

(suom. Lain 3 §:ssä vaihtoehtoisella hoidolla tarkoitetaan ”terveyteen liittyvää hoitoa, jota annetaan terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen ulkopuolella ja jota ei anna valtuutettu terveydenhuoltohenkilöstö”.)
Lähde:
Alternative behandlere:
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/helse–og-sosialpersonell/innsikt/alternative-behandlere/id481900/

Tanska (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) (sisä- ja terveysministeriö)

alternativ behandling = vaihtoehtoinen hoito

Lähde:

Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2004/351

Portugali (Governo da República Portuguesa – Ministério da Saúde) (terveysministeriö)

terapêuticas não convencionaisepätavalliset hoitomuodot

Lähde:
Terapêuticas Não Convencionais
https://www.acss.min-saude.pt/2016/09/23/terapeuticas-nao-convencionais/

 

 

 

jouni jämsä

Terveyspalveluiden asiantuntija, kansainvälisen CAM-yhdistyksen ja Suomen Yrittäjien jäsen.

Demokratiaan kuuluvaa mielipiteiden kirjoa tai tutkittua tietoa, joita voi kommentoida rakentavasti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu