Oikeusasiamies otti kantaa puoskari-nimityksiin ja Tukesin toimintaan

Oikeusasiamies perää hyvää virkakieltä sekä viranomaisten pysymistä lain puitteissa

”Mitä tulee sanan ”puoskarilaki” käyttöön totean, että perustuslaissa turvattuun hyvään hallintoon kuuluu hyvän kielenkäytön vaatimus. Hyvän hallinnon mukaista on, että virkamies pitäytyy neutraalissa asiakielessä. […] Saamani selvityksen perusteella nyt kysymyksessä olevan termin mahdollinen värittyneisyys on Tukesissa tunnistettu, ja sen käyttöön tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota. ” (EOAK/6205/2021)

Tämä on ote päätöksestä, jonka oikeusasiamies antoi Maria Nordinin Tukesin menettelyä koskevassa asiassa. Jo aiemmin on Helsingin hallinto-oikeus (29.6.2021) antamallaan päätöksellä ratkaissut palveluntuottajan (Maria Nordinin) Tukesin päätöksestä tekemän valituksen.

– Päätöksellään hallinto-oikeus on kumonnut Tukesin tekemän päätöksen sekä uhkasakon ja velvoittanut Tukesin korvaamaan Maria Nordinin oikeudenkäyntikulut. Päätös on lainvoimainen.

”Hallinto-oikeuden lainvoimaisen ratkaisun jälkeen on selvää, että Tukesin kieltopäätös asiassa ei ole vastannut laissa säädettyä. […] Totean, että sinänsä viranomaisen harkintavallan rajoja ei voi tyhjentävästi määritellä, mutta selvää kuitenkin on, että harkinnan on pysyttävä lain puitteissa ” (EOAK/6205/2021)

Sinällään mielenkiintoista ovat muutamat Oikeusasiamiehen lausunnon kohdat kuten:

Tukesin ylitarkastaja on haastatteluissa käyttänyt ilmausta ”niin sanottu puoskarilaki”, toki tunnistaen termin värittyneisyyden. Johon ”Tukesin asiassa antaman lausunnon mukaan haastatteluissa esitetyt asiat ovat viraston linjan mukaisia, niistä on sovittu yhdessä ja virkamiestä on ohjeistettu median yhteydenotoissa ennen haastatteluja.” (EOAK/6205/2021)

Eli tämä viitannee siihen, että termin värittyneisyys tiedostetaan, mutta sitä on tästä huolimatta pidetty viraston linjan mukaisena, kuin myös termien käyttö siis on ollut yhdessä sovittua ja ohjeistettua. ”Lausumat ovat Tukesin näkemyksiä asiasta ja niiden sisältö noudattaa virastossa viestintäjohtajan ja ylitarkastajan esihenkilöiden kanssa sovittua linjaa.” (EOAK/6205/2021)

”Tukes on käynyt runsaasti vuoropuhelua alan toimijoiden kanssa ja pyrkinyt löytämään ilmaisuja toiminnalle, jolle ei ole tällä hetkellä olemassa ei-latautuneita ilmaisuja ” (EOAK/6205/2021).

Tästä ilmaisemme näkemyseromme, sillä arvoneutraaleja termejä on olemassa, sekä olemme pyrkineet niistä laajalti tiedottamaan. Tallaisia termejä ovat täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot tai CAM-hoidot ja/tai niitä koskeva lainsäädäntö. Tämän ohella eri hoitomuodoilla on omat nimensä kuten vaikkapa akupunktio, homeopatia taikka tietoisuustaitomenetelmä, tms.

Toivottavasti tämä Oikeusasiamiehen kannanotto vaikuttaa positiivisesti hyvän virkakielen käyttöön ja loukkaavien termien poistumiseen niin Tukesin kuin muidenkin viranomaisten käytöstä.

Lähteet:

Prof. Juhani Knuutin alkujaan tekemästä lausnnosta Tukesille:

https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000006301803.html

Oikeusasiamiehen kuluttajapalvelua koskeva ennakoiva kieltopäätös YM. 26.10.2022: EOAK/6205/2021

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/6205/2021

jouni jämsä

Terveyspalveluiden asiantuntija, kansainvälisen CAM-yhdistyksen ja Suomen Yrittäjien jäsen.

Demokratiaan kuuluvaa mielipiteiden kirjoa tai tutkittua tietoa, joita voi kommentoida rakentavasti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu