Puoskarilait moraalin ja lain vastaisia

”Puoskarilakia” (syöpäsairaille, diabeetikoille, lapsille, raskaana oleville…) vaaditaan taas uudelta hallitukselta. Vaatimuksia perustellaan keksityin pilkkanimityksin ja vedotaan teoreettisiin uhkiin, kuten sairas ei menisi ”oikeisiin hoitoihin”. Käyttäjillä on asioista kuitenkin aivan eri näkemys ja vain 10 % suomalaisista haluaisi rajoittaa luontaishoitojen käyttöä lapsilta tai vakavasti sairailta. (1)

Jos kieltolakia laaditaan, niin uhreja pitäisi olla paljon ja hyötyjiä taas ei

Nyt tuo näyttö ei toteudu, vaan toimii vastaisesti. Hoitomuodosta riippuen haitoista ei ole näyttöä ja 54 – 86 % haastatteluista kokee saaneensa apua(1).

– Peruste koko kieltolaille on pakkomielle ja lääkärien yksinoikeus potilaisiin. Lääkäriliitto joka asiaa ajaa, on rahakas ammattiliitto muiden ammattiliittojen joukossa, mutta ei mikään tutkimuslaitos. Sama jos suurin puolue vaatisi lakia, että muut puolueet ei saisi jatkossa osallistua poliittisiin päätöksiin tai kirkko taas kieltäisi muut uskonnot.

Mediakin unohtaa että kyseessä on myös ihmisoikeus kysymys, jos ihmiseltä viedään vapaus hoitaa itseään halutusti ja ammatinharjoittajia tuomitaan pelkillä teorioilla

Jos syöpäsairas ei eri syistä halua lääketieteellisiä hoitoja tai kun lääketiede nostaa hänelle kädet pystyyn, hän ei saisi lääkärikunnan mielestä hoitaa itseään sitten mitenkään. Tai jos saisi hoitaa vain lääkärin luvalla, sairas asetetaan silloinkin eriarvoiseen asemaan muihin nähden ja rikotaan perustuslakia:

Yhdenvertaisuus 6 §
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Suomessa on myös elinkeinovapaus
Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Perustuslaissa turvattua elinkeinovapautta säännellään tarkemmin elinkeinotoimintalaissa.

Elinkeinotoiminnassa ei saa myöskään käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisuajoka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. 2 §

Muita epäkohtia
Raskaana oleva saisi jatkossa kyllä tupakoida, juoda alkoholia määrättömästi ja valita seuransa vapaasti. Muttei saisi hakea raskauspahoinvointiin apua homeopatiasta, josta haittoja ei tunneta.

Yksi yleisempiä CAM-hoitoja Suomessa ja EU:ssa on lasten korvatulehduksen hoito homeopatialla. Miksi ikä pitäisi olla jatkossa este monipuolisille valinnoille?

25 vuotta alalla
En ole törmännyt epäkohtiin, joiden johdosta P-lakia vaaditaan. Mutta medikalisoitumisen uhreja tapaan usein, jotka etsivät täydentävää ja vaihtoehtoa. Suomessa on huutava tarve kehoa tukeviin CAM-hoitoihin ja kaikissa sairausryhmissä. Lääkärikunta ei saisi olla este millekään valinnoille.

Tapahtuisi sama kuin huumeiden kiellossa
Kun puoskarilaista on tullut ihmisten kanssa puhetta, niin kukaan ei aikoisi sitä noudattaa. Tai miten semmoista lakia edes valvoa, jossa potilaat vaikenisivat lopullisesti lääkärille muista hoidoista – vaikka tulisi ihan tarvettakin puhua? Ei huumeiden käyttäjäkään luota poliisiin, joten ei p-laissa potilaskaan lääkäriin.

Toimittajat tehkää työnne oikein, jotta valheet eivät muutu jatkossa ”totuuksiksi”

Tutkivaa journalismia ei tässä asiassa ole tapahtunut eikä journalismin ohjeita noudatettu. On annettu teorioille ja huhuille loputonta palstatilaa, mutta ei syytetyille tai väitteitä tarkastettu. Lääketieteen asiantuntijalla ei ole asiantuntija CAM-hoidoissa, jos ei ole kouluttautunut alueeseen.

(1) Luontaishoitoalan foorumi: https://www.luontaishoitoala.fi/tutkimus/luontaishoitojen-kaytto/

Rakentavat kommentoinnit huomioidaan ja asiattomat poistetaan 

jouni jämsä

Terveyspalveluiden asiantuntija, kansainvälisen CAM-yhdistyksen ja Suomen Yrittäjien jäsen.

Demokratiaan kuuluvaa mielipiteiden kirjoa tai tutkittua tietoa, joita voi kommentoida rakentavasti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu