Puoskarilakia ei tule – mutta milloin lääkäriliittoa ja mediaa koskevat lainalaisuudet?

27.7 HS pääkirjoituksessa nimiteltiin ja toimeksiannossa haluttiin rajoittaa ihmisten perusoikeuksia. https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000008152270.html

Vedottiin mm. lääkäriliiton laatimaan kyselygalluppiin, jossa kysymykset olivat olleet niin manipuloivia, että auto-myyntikin kiellettäisiin vastaavalla kysymyksillä – kuten, saisiko viallista autoa myydä ehjänä asiaa ymmärtämättömälle? Esitetyt teoriat eivät liity mitenkään CAM-hoitoihin.

Lääkäriliitto tukijoineen (Yle, HS, TS, Kokoomus Naiset…) pelaavat Mustapekkaa elinkeinonharjoittajilla.  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jouni-jamsa/kokoomuksen-naisten-liiton-puheenjohtaja-rajaisi-yrittajanaisten-ja-sairaiden-oikeuksia/

Yleisin peruste puoskarilaille on ollut kiihotus nimittely: ”uskomushoito”, joka taas ei perustu tieteelliseen tutkimukseen, vaan on lääkäri, Auvo Rauhalan, keksimä pilkkanimi lääkäreiden ulkopuolisille hoidoille. Duodecim-seura palkitsi Rauhalan mojovasta nimestä aikoinaan 1000 markan palkkiolla. Kyse on puhtaasti ammattirasismista, jossa kiihotetaan elinkeinonharjoittajia vastaan ja tavoitteena kaataa alalla kilpailijat.

Asiaan on kritisoinut mm. Suomen Yrittäjät https://jounijamsa.fi/wp-content/uploads/2021/02/Elinkeinon-harjoittamisen-vapaus-Suomen-Yrittajat-270818.pdf

Toinen konkreettinen vaatimus puoskarilaille on Hopeavesi. Kolmas on teoreettiset uhat. Niillä pitäisi saada aikaan ihmisille hoitokieltolaki, nyt 2000 -luvulla. Prosessi ei ole edennyt, koska päättäjät saavat kansalta muutakin tietoa kuin näitä kolmea.

Mutta loputtomat elinkeinoja haittaavat ja ihmisiä tyhmäksi leimaavat kampanjat ovat aiheuttaneet paljon epäluottamusta lääkäreihin ja mediaa kohtaan. CAM-hoidot menevät alati enemmän maan alle ja harva kertoo enää lääkärille hoidoistaan.

Lääkäriliitto, win win kampanjoilla hamuaa mediaa ja puolueita puolelleen. https://www.laakarilehti.fi/liitossa/liitto-toimii/vaalien-alla-vaikuttamistyo-kay-kuumana/https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/4501/laakariliittoeduskuntavaalit2019.pdf.

Miten kansan omistamasta terveydenhuollosta on tullut poliittinen järjestö?

– Syyllistyykö Lääkäriliitto mahdollisesti korruptioon, mutta ainakin toisten elinkeinon haittaamiseen? Asiaan on ottanut kantaa: oikeustieteen prof., lääket. dosentti ja EU-komissio: https://www.edilex.fi/uutiset/70516  

Milloin media alkaa Lääkäriliiton julkaisualustan sijasta tekemään tutkivaa journalismia:

– Nimityksillä ”uskomushoidot” tai Hopeavedellä ei ole osoitettu olevan mitään tekemistä puoskarilain tarpeen kanssa. Puoskarilaki ei estäisi jo nykysin ”salassa” käytyjä hoitoja tai tilaamasta jatkossakaan netin kautta Hopeavettä – vaan puoskarilain tarkoitus on maalittaa ammattikuntia.

– Miksi sairas saisi hoitaa itseään vain lääketieteellisin tavoin tai sitten ei mitenkään?

– Miksi ihmiset hinkuavat joukoin vaihtoehtoisiin hoitoihin, jos vain lääketiede on niin laadukasta?

– Miksi satojen tai tuhansien vuosien käyttökokemus tai kansalaisten hyväksyntä ei olisi Suomessa todistettua?

– Lääketiede on sidottu lääketeollisuuteen, mutta miten se poistaa kehoa tukevien perinnehoitojen parantavia vaikutuksia?

– Miksi pitäisi hoitaa aina vain oireita kovilla riskeillä?

– Tekeekö syöpä, diabetes tai raskaus ihmisen tyhmäksi, etteivät pysty ajatella enää järkevästi?

– Kannattaako mennä enää lääkäriin, jos diagnoosin myötä menettää älynsä ja kehonsa lääketieteelle?

– Miksi lääkäriliitto puhuu valvomattomista hoidoista ja samalla vastustavat niiden virallistamista?

– Voiko yksi ammattiliito rajoittaa ihmisten perusoikeuksia?

Puoskarilain ainoa tarkoitus olisi siis leimata lääkäreiden ulkopuoliset hoidot vaaralliseksi ja oma edustus ymmärryttää turvalliseksi. Todellisuudessa mikään tutkimus ei todista minkään sairasryhmien hyötyvän puoskarilaista tai lääketieteen ehdottomuudesta.

– Käytännössä yhä useampi syöpäsairas hakee monipuolisia hoitoja selvitäkseen sairaudestaan. Miksi lääkäriliitto edes haluaan kieltää ihmisiltä oljenkorret, jos kuitenkin puolet heidän syöpä-potilaistaan kuolee?

– Kaikki eivät halua jäädä odottamaan, kun lääkehoidot eivät riitä, ovat liian rajuja tai lääkärit nostavat kädet pystyyn. Aika vastuutonta olisi edes ehdottaa moista kieltoa.

Joka päivä Suomessa parantuu ihmisiä syövästä myös muilla kuin lääketieteen hoidoilla, mutta niistä ei ”riippumattomassa” mediassa kerrota. Kieltämällä sairailta kaikki muut hoidot, pitäisi Lääkäriliiton, median ja päättäjien ottaa sitten vastuu sairaiden selviämisestä.

Tässä tieteen ehdoin tehty uusi tutkimus, jonka tuloksena kaikille syöpäpotilaille pitäisi suosittaa myös homeopatiaa:
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33010094/ 
Itävallassa ja Sveitsissä (2020) toteutettu satunnaistettu, lumekontrolloitu, kaksoissokkoutettu, Faasi III, monikeskustutkimus. Wienin lääketieteellinen yliopisto (onkologian kliininen osasto) ja homeopaattisen tutkimuksen instituutti, Wien, Itävalta. Tutkimukseen osallistui 150 potilasta, joilla oli vaiheen IV NSCLC; heistä 98 sai joko yksilöllisiä homeopaattisia lääkkeitä (n = 51) tai lumelääkettä (n = 47) kaksoissokkoutetusti ja 52 verrokkipotilasta, joilla ei ollut homeopaattista hoitoa, heidän kohdallaan seurattiin vain eloonjäämistä. QoL sekä oireiden määrä osoittivat merkittävää parannusta homeopatiaryhmässä verrattuna lumelääkkeeseen 9 ja 18 viikon homeopaattisen hoidon jälkeen. Mediaani-eloonjäämisaika oli merkittävästi pidempi homeopatiaryhmässä (435 päivää) verrattuna lumelääkkeeseen (257 päivää) samoin kuin verrokkiin (228 päivää). Eloonjäämisaste homeopatiaryhmässä poikkesi merkittävästi lumelääkkeestä (p = 0,020) ja kontrollista (p <0,001)…

jouni jämsä

Terveyspalveluiden asiantuntija, kansainvälisen CAM-yhdistyksen ja Suomen Yrittäjien jäsen.

Demokratiaan kuuluvaa mielipiteiden kirjoa tai tutkittua tietoa, joita voi kommentoida rakentavasti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu