Tarpeetonta ja harhaan johtamista joutuu alati oikaisemaan, kun sitä esittää lääketieteen professori.

Prof. Juhani Knuuti sanojensa mukaan ”harrastuksenaan”, mutta paremminkin ammattilaisena esittänyt lukuisissa medioissa ja nyt kirjassaan eri syitä kumotakseen homeopatian. Kun väitteitä on jouduttu nyt selvittämään, niin prof. väittämät ja kaikki hänen bravuurinsa ovatkin perusteettomia tai perustuvat tieteen sijasta mielipiteisiin, kuten: Homeopatia, Britannian alahuoneen komitean raportti, House of commons; UK Science & Technology report.

Miten tieteeseen vetoava voi vakuuttaa tai tuomita asioita näin heppoisilla näytöillä? Onko suotavaa tai edes turvallista, jos lääketieteen kouluttaja ja yhteiskunnallinen auktoriteetti omaa näin hataria tietolähteitä, vakuuttaen niiden olevan faktoja ja yrittää saada ammatinharjoittajia näiden pohjalta jopa kriminalisoitua? Lääketieteenkin voisi kriminalisoida samoilla perusteilla ja sille löytyisi jo näyttöäkin.

Mielestäni Valviran pitäisi tutkia professorin toimia ja tarkistaa muukin koulutusmateriaali. Knuuti kun tunnetusti opettaa myös oppilaittaan näillä metodeilla ja näytöillä. Yhteiskunnallista asemaa ei virkamies saisi käyttää oman asenteen levittämisen tai muita vastaan, josta on jo syntynyt https://www.vastalaake.fi/.

Tässä yksi pääteoria, jonka johdosta yli 200v. vanha ja maailmanlaajuinen hoitomuoto pitäisi Prof. mielestä kumota tai sairailta kieltää.
Britannian alahuoneen jäsenten lausunto, joka vastaisi muutamaa eduskunnan jäsenten mielipidettä. Alahuone on siis poliittinen toimielin, joka jakautuu erilaisiin valiokuntiin, tai kuten siellä asia ilmaistaan: komiteoihin. [2] Komitea ei kuitenkaan ole tieteellinen organisaatio tai tutkimusyksikkö, joka määrittää tiedettä, hoitojen toimivuutta tai ammatteja.

”Alahuoneen tiede- ja teknologiakomitea on olemassa sen varmistamiseksi, että hallituksen politiikka ja päätöksenteko perustuvat vankkaan tieteelliseen näyttöön ja neuvoihin.” Nyt vuonna 2020 sen työn alla on mm ” Yhdistyneen kuningaskunnan televiestintäinfrastruktuuri ja Ison-Britannian kotimainen toimintakyky”. Eli selvittää 5G verkkojen tietoturvallisuutta, jolla sitten ohjeistetaan alahuoneen edustajia. [3]
Jäsenenä siellä tällä hetkellä mm. Clark koulutukseltaan ekonomi [4], Griffith, joka myös toiminut kaupallisella sektorilla [5].

Mitä tulee lähdemateriaalina käytettyyn Britannian alahuoneen komitean raporttiin [1], voi tiivistetysti sanoa sen taustalla olevan 14 parlamentin (valiokunnan) jäsenen mielipide, joka pohjaa heidän valitsemiin tietolähteisiin.

Raportin [1] laadinnassa ei käytetty tieteellistä arviointia, vaan haastateltiin komitean jäsenten pyytämiä tahoja. Asiantuntijoina siinä toimi tunnettuja homeopatian kritisoijia, kuten: Edzard Ernst [7], Tracey Brown [8], Ben Goldacre [9], Jayne Lawrence [10], James Thallon [11]. Sekä myönteisesti homeopatiaan suhtautuvat; Wilson, Fisher, Mathie.

Näiden ohella raporttiin hyväksyttiin viidestä meta-analyysistä vain yksi: Shang:n 110 tutkimusta käsittänyt analyysi (ts. Lancet 110 – tukimusta julkaisu). Neljä hylättyä meta-analyysiä olivat eri tavoin positiivisia homeopatian suuntaan. [6]

Komitean ”näyttöjen tarkistuksen piti olla se, jolla tiedotetaan hallituksen politiikasta, joten painopisteen tulisi olla komitealle toimitetuissa homeopaattisten sairaaloiden raporteissa homeopatian tehokkuudesta, kustannustehokkuudesta ja potilaiden tyytyväisyydestä – tästä ei kuitenkaan koskaan keskusteltu – eikä hallituksen omasta menestyvästä pilottitutkimusta Pohjois-Irlannissa, koska terveysministeri totesi virheellisesti, ettei siihen ollut sisällytetty homeopatiaa!” [12]

Raportti ei edusta myöskään Britannian parlamentin näkemystä, jonka terveysministeriö hylkäsikin. [6, 14]

4 parlamentin jäsentä äänesti mietinnöstä: 3 äänesti mietinnön ratifioimisesta ja 1 parlamentin jäsen (Ian Stewart) pidättyi äänestämästä ja oli eri mieltä mietinnöstä, koska hän oli huolissaan todistajien epäsuhdasta. [6]

70 parlamentin jäsentä ilmaisi huolensa allekirjoittamalla Early Day Motion, jossa todetaan:
” Tämä parlamentti ilmaisee huolensa tiede- ja teknologiakomitean raportin päätelmistä, homeopatian todistustarkastus huomioi, että komitea otti vain suullisia todisteita rajalliselta joukolta todistajia, mukaan lukien tunnetut homeopatian kritisoijat: Tracy Brown, Sense About Science: n toimitusjohtaja ja toimittaja tri Ben Goldacre, joilla ei ole asiantuntemusta aiheesta.

– Uskoen, että todistuksia olisi pitänyt kuulla homeopatiaa tekeviltä perusterveydenhoitajilta, lääkäreiltä, ​​jotka käyttävät sitä perusterveydenhuollossa, ja muilta asiaan kuuluvilta organisaatioilta, kuten homeopaattien yhdistyksiltä.

– Mutta komitea ei ole ottanut huomioon näitä tai ulkomailta saatuja todisteita, kuten sellaisista maista kuin Ranska ja Saksa, joissa homeopatian tarjonta on paljon laajempaa kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Intiassa, joissa se on osa terveyspalvelua.

Pahoitellen, että komitea jätti huomioimatta 74 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa verrattiin homeopatiaa lumelääkkeeseen, joista 63 osoitti, että homeopaattiset hoidot olivat tehokkaita, ja että komitea ei suosittele lisätutkimuksia.

Toteaa lisäksi, että 206 kunniajäsentä allekirjoittivat Early Day -lehden nro 1240 NHS: n lausunnon homeopaattisten sairaaloiden tukemiseksi istunnossa 2006–07; ja kehottaen hallitusta jatkamaan politiikkaansa, jonka mukaan yksittäisiä kliinisiä toimenpiteitä, mukaan lukien homeopatia, koskevan päätöksenteon tulisi pysyä paikallisten NHS-palveluntarjoajien ja lääkäreiden käsissä, joilla on parhaat mahdollisuudet tuntea yhteisön tarpeet.[13]

Tiede- ja teknologiakomitean puheenjohtajan mukaan:
” …tekemämme työn luonteesta näyttää olevan hieman sekaannusta, tämä ei ole tutkimusta siitä, toimiiko homeopatia vai ei. Tämä on kysely, joka on osa useissa ministeriöissä toteutetusta näyttöjen tarkastusta ja pyrkimyksenä selvittää, onko mitään todisteita tukemaan hallituksen politiikkaa koskien homeopatiaa. Haluan tehdä siitä täysin selväksi. ” [12] Noihin sanoihin on hyvä lopettaa kooste komitean raportista.

[1] https://publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/45/4502.htm

[2] https://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdistyneen_kuningaskunnan_alahuone

[3] https://committees.parliament.uk/committee/135/science-and-technology-committee-commons

[4] https://www.gregclark.org/about-greg

[5] https://www.andrewgriffithmp.com/about-andrew

[6] https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/uk-select-committee-report/

[7] https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/feb/22/science-homeopathy-clinical-trials

[8]  https://www.seattlehomeopathy.com/2011/10/12/disinformation-on-homeopathy-two-leading-sources-part-2/

[9] https://hint.org.uk/new-if-its-so-good-why-dont-doctors-use-it/

[10] https://www.rpharms.com/about-us/news/details/Homeopathy–RPS-Chief-Scientist-challenges-profession-to-act

[11] https://www.theguardian.com/society/2009/nov/25/homeopathy-nhs-commons-committee-inquiry

[12] https://hpathy.com/homeopathy-papers/first-they-came-for-the-homeopaths/

[13] https://edm.parliament.uk/early-day-motion/40517

[14] https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2014/07/Government-Response-to-the-report-Evidence-Check-2-Homeopathy.pdf

jouni jämsä

Kansainvälisen CAM-yhdistyksen ja Suomen Yrittäjien jäsen. Epäoikeudenmukaisuutta on Suomessakin yllättävän monessa ja ihmiset manipuloidaan ajattelemaan asioista määrätysti. Eriarvoisuus on valikoidun moralisoinnin johdosta suurempaan kuin koskaan ennen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu