Tuore tutkimusnäyttö puoltaa syöpäsairaille homeopatiahoitoa.

Homeopaattinen hoito paransi elämänlaatua ja pitkittää selviytymistä keuhkosyöpäpotilailla.

Itävallassa ja Sveitsissä (2020) toteutettu satunnaistettu, lumekontrolloitu, kaksoissokkoutettu, Faasi III, monikeskustutkimus:

Wienin lääketieteellinen yliopisto (onkologian kliininen osasto) ja homeopaattisen tutkimuksen instituutti, Wien, Itävalta.

Lienzin sairaala (lääketieteen osasto) Lienz, Itävalta.
Täydentävän lääketieteen instituutti, Bernin yliopisto, Bern, Sveitsi.
Hengitysteiden ja kriittisen hoidon lääketieteen osasto ja Ludwig Boltzmannin keuhkoterveysinstituutti, Otto Wagnerin sairaala ja Sigmund Freudin yliopisto, lääketieteellinen koulu, Wien, Itävalta.

Potilailla, joilla on pitkälle edennyt (ei-pienisoluinen) keuhkosyöpä (NSCLC), on rajoitetut hoitovaihtoehdot. Tavanomaisen syöpähoidon ohella lisähoitona homeopatia voisi auttaa lievittämään tavanomaisen hoidon sivuvaikutuksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, voisiko homeopaattinen hoito lisänä vaikuttaa elämänlaatuun (QoL) ja eloonjäämiseen potilailla, joilla oli (ei-pienisoluinen) keuhkosyöpä.

Tutkimukseen osallistui 150 potilasta, joilla oli vaiheen IV NSCLC; heistä 98 sai joko yksilöllisiä homeopaattisia lääkkeitä (n = 51) tai lumelääkettä (n = 47) kaksoissokkoutetusti ja 52 verrokkipotilasta, joilla ei ollut homeopaattista hoitoa, heidän kohdallaan seurattiin vain eloonjäämistä.

QoL sekä oireiden määrä osoittivat merkittävää parannusta homeopatiaryhmässä verrattuna lumelääkkeeseen 9 ja 18 viikon homeopaattisen hoidon jälkeen.

Mediaani-eloonjäämisaika oli merkittävästi pidempi homeopatiaryhmässä (435 päivää) verrattuna lumelääkkeeseen (257 päivää) samoin kuin verrokkiin (228 päivää). Eloonjäämisaste homeopatiaryhmässä poikkesi merkittävästi lumelääkkeestä (p = 0,020) ja kontrollista (p <0,001).

Tutkimus osoittaa, että homeopatia vaikuttaa positiivisesti paitsi elämänlaatuun myös eloonjäämiseen.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33010094/

https://puheenvuoro.uusisuomi.Saksassa tuetaan 1,16 miljoonalla CAM-hoitojen tutkimuksia syövän hoidossa

https://puheenvuoro.uusisuomi.Homeopatiahoito vähentää uuden tutkimuksen mukaan merkittävästi sairastelua ja lääkehoitoja.

jouni jämsä

Terveyspalveluiden asiantuntija, kansainvälisen CAM-yhdistyksen ja Suomen Yrittäjien jäsen.

Demokratiaan kuuluvaa mielipiteiden kirjoa tai tutkittua tietoa, joita voi kommentoida rakentavasti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu