Puoluearvoitus viherhiertymän ääreltä NATO-vaaleja odotellessa.

1.

”Kaakkois-Suomi kärsii tosiasiallisesti tuulivoimalakiellosta. Tämä on seurausta Puolustusvoimien vahvasta ja nykyoloissa hyvinkin perustellusta roolista tuulivoimaloiden lupa-asioissa.

Tuulivoimalat ovat tällä hetkellä suurin yksittäinen investointikohde Suomessa. Kaakkois- ja Itä-Suomi jäävät vuosittain paitsi miljardien investoinneista sekä tuulivoimaa seuraavista verotuloista, ja alueen maanomistajat jäävät ilman tuulivoima-alueiden suhteellisen hyviä vuokratuloja.

Tuulivoimakiellolla on myös merkittävä vaikutus alueemme mahdollisuuteen saada uusia vihreän siirtymän investointeja. Etenkin Kymenlaaksoa kohtaan on parhaillaan erittäin suurta kiinnostusta tuoda uusia investointeja. Näiden hankkeiden kohdalla nousee aina esiin kysymys tuulivoiman saatavuudesta alueellamme, ja se onkin tällä hetkellä meidän Akilleen kantapäämme.

Puolustusvoimien tarpeiden kautta tulevat esteet tuulivoiman rakentamiselle ovat ymmärrettäviä vallitsevassa kansainvälisessä tilanteessa. Olisi oikeus ja kohtuus, että Suomen valtio ja EU hyvittäisivät näitä menetyksiä alueellemme.

Kompensaatiota pitäisi lähteä hakemaan vihreän siirtymän investointien tuesta. Tuulivoimalakiellosta kärsivälle Suomen osalle pitäisi antaa erityisetua muissa vihreän siirtymän investoinneissa.

Yhden käytännön ratkaisun voisi tarjota valtiovarainministeriön selvitysmiesten julkaisema näkemys. Sen mukaan alueelliset erityisedut esimerkiksi verotuksessa ovat hyväksyttäviä, jos ne kyetään hyvin rajaamaan ja perustelemaan. Eli esimerkiksi Kaakkois-Suomeen aurinkovoimaloihin, vedyn tuotantolaitoksiin, akkuteollisuuteen, tai päästöttömiin polttoaineisiin investoivat yritykset voisivat saada verohelpotuksia tai muuta erityistukea.

Yksi konkreettinen kompensaatio on myös sähkösiirtoverkon kehittäminen. Kaakkois- ja Itä-Suomessa pitää olla riittävästi käytössä länsirannikolla tuotettua tuulivoimasähköä esimerkiksi vedyn tuotantoa varten.”

2.

”Puolustushallinto on tutkatekniikan johdosta jarruttanut tuulivoiman rakentamista.

Suomen turvallisuus menee ilman muuta tuulivoimahankkeiden edelle, mutta Kaakkois-Suomen alueella pitää saada puolustusvoimien tutka-asia ja tuulivoimapuistot pikaisesti ratkaistuksi. Kaakkois-Suomi on jäämässä koko muusta Suomesta jälkeen vihreän vedyn tuotannossa ja alueelle tulevista investoinneista.

Tarjoamalla ilmastomyönteisiä innovaatioita ja ratkaisuja saisimme positiivista näkyvyyttä maailmalla. Luontoarvot, asukkaiden turvallisuus sekä viihtyvyys on aina otettava huomioon.

Vetykaasun tuottaminen tuulivoimalla eli vihreä vety on yksi tehokkaimmista hiilivapaista energiamuodoista. Kun vähennämme tällä tavalla päästöjä, autamme samalla alueellemme tärkeää metsätaloutta.

Metsien hiilinieluja pitää vahvistaa järkevällä metsien kasvatuksella. Metsäteollisuus on alueellamme merkittävä työllistäjä nyt ja jatkossa. Puunkäytön määrässä on täytettävä teollisuuden tarpeet, mutta määrää ei näillä tiedoin voi lisätä.

Metsäteollisuutemme on otettava ilmastopolitiikka vakavasti huomioon päätöksiä tehdessä. Puunkäytön määrää ei voi kuitenkaan liikaa vähentää niin kauan, kuin metsäteollisuuden tuotteillemme on maailmalla kysyntää.

Suomen oma kestävyys tulee olla vahva riittävällä teollisuudessa tarvittavien raaka-aineiden ja materiaalien hankinnalla kotimaasta. Suomen on mahdollista kasvattaa vientiteollisuuden hiilikädenjälkeä uusilla investoinneilla ja innovaatioilla, mikä myös mahdollistaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen.

Asiantuntijoiden kuuleminen on välttämätöntä, jotta metsän käyttö on meillä kestävää nyt ja tulevaisuudessa. Suomen on oltava kestävä ja ketterästi kehityksen kärjessä.”

3.

”…..Vaikka energia on meillä Ukrainan sodan vuoksi ollut kallista, olemme kuitenkin hyvään vauhtiin päässeen vihreän siirtymän vuoksi pärjänneet kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen hyvin. Sähkö on meillä ollut kallista, mutta kuitenkin EU:n toiseksi halvinta, eikä jakelussa ole tarvinnut toteuttaa katkoja. Tänä talvena meidät on pelastanut tuulivoima, joka tosiaan vaatii rinnalleen säätövoimaa. Tuulivoimaan säätövoimana käytetään sekä kotimaista, että ruotsalaista ja norjalaista vesivoimaa. Jokainen tuulinen päivä säästää voimaloiden yläpuolella olevaa vesivarastoa, jota tuulettomina aikoina sitten ottaa käyttöön.

Mikä tässä on se ongelma? Jatkossa tulemme siirtymään varastoinnin suhteen yhä enemmän vetyteknologiaan, joka puolestaan edellyttää uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin reipasta lisärakentamista.

Perussuomalaisten ajatus kansainvälisistä sähkömarkkinoista irtautumisesta on täysin käsittämätön. Ilman rajat ylittävää kauppaa olisi meillä ollut sähkönjakelukatkoja lähes koko talven ja suljetuilla suomalaisilla sähkömarkkinoilla tarvitsisimme huomattavasti suuremman ja kalliimman voimalakapasiteetin. Suomalaisten etu on pitää perussuomalaisten energiapolitiikka jatkossakin mahdollisimman kaukana päätöksenteosta.”

Minkä puolueiden kansanedustajaehokkaalta edellä mainitut näytteet on yleisön eteen annettu. Näytteet ovat Kouvolan Sanomien lähipäivien mielipidekirjoituksista lainatut. Kaikkien mielestä yleishaitallinen sattumavoima on jokaisen sijoittajan, maakunnan, kunnan ja maanomistajan kiistämätön oikeus lähellä asuvista ja luonnosta välittämättä. Fossiilisista polttoaineista ei ole ollut mitään tarvetta siirtyä pois, kun tilalle tarjotaan sattumavoimaa, johon kellään ei ole oikeasti toimivaa halpaa tehokasta tekniikkaa tai varaa. Hiilidioksidi ilmassa ei ole mikään ongelma, siitä on vain tehty julkisen vallan rahakeruuväline älyttömään energiewendeen.

Kaikki puoluekannatuksestaan riippumatta voivat arvata. Luntata ei saa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu