Kaikille yhteinen koulu tarkoittaa joustavia ratkaisuja

Kannatan inkluusion ajatusta. Olemme sitoutuneet siihen Salamancan sopimuksessa vuonna 1994. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö kaikkien poliitikkojen tulisi kannattaa lasten yhtäläisiä oikeuksia, tasa-arvoa, syrjimättömyyttä, osallisuutta sekä muita inklusiivisia periaatteita. Meidän tulee arvostaa moninaisuutta ja nähdä jokainen lapsi ja nuori arvokkaana omana itsenään.

 

Inkluusion ajatus kaikille yhteisestä koulusta ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö koulussa voisi olla erilaisia ryhmittelyjä ja pienryhmiä. Inklusiivisen kasvatuksen asiantuntijat nimenomaan korostavat joustavia järjestelyjä. Valitettavasti tähän ei ole suunnattu tarpeeksi resursseja, ja nyt voimme lukea uutisista sekä opettajien että vanhempien kokemuksia siitä, kuinka kaikkien oppilaiden opettaminen yleisopetuksessa ei ole ollut kaikilta osin hyvä ratkaisu. 

 

Esimerkiksi autismin kirjon oppilaalle yleisopetuksen ryhmä voi olla liian vaativa ympäristö. Sosiaalisen median palstoilla voi lukea karuja kertomuksia erityislapsista, jotka kokevat koulussa jatkuvasti liian suurta kuormitusta. Lopulta kuormitus voi kanavoitua psyykkisenä oireiluna, masennuksena ja itsetuhoisuutena.

 

Kaikille yhteinen koulu tulisi olla myös turvallinen ja viihtyisä koulu. Opettajien ja vanhempien viesteissä toistuu nyt sama viesti: erityisen tuen oppilaat eivät saa yleisopetuksen ryhmässä tarvitsemaansa tukea. On myös ristiriita siinä, jos tavallisen luokanopettajan koulutuksen käyneeltä opettajalta odotetaan täydellistä erityispedagogista osaamista.

 

Monet erityisen tuen oppilaat kaipaisivat samana toistuvia päivittäisiä askareita, tuttua luokkatilaa ja tuttuja aikuisia. On lapsia, joille vuorovaikutuskontaktien määrä yleisopetuksen ryhmässä voi olla yksinkertaisesti liian suuri. Emme voi vaatia kaikilta lapsilta samaa – eiväthän kaikki aikuisetkaan sopeudu kymmenien ihmisten avokonttoreihin. Teemme väkivaltaa myös siinä, jos pakotamme kaikki lapset etenemään opinnoissaan samaan tahtiin, vaikka heillä olisi keskenään hyvin erilaisia lähtökohtia. 

 

On lapsen oikeuksien vähättelyä, jos vaadimme kaikilta samaa. Meidän on nähtävä erilaiset taidot ja tarpeet rikkautena – ja vastattava niihin tarpeisiin. Siksi korostan, että tarvitsemme joustavia erityisopetusjärjestelyjä, lisää pienryhmiä, koulutettuja erityisopettajia ja koulunkäynninohjaajia. 

 

Kun puhun pienryhmistä, en tarkoita paluuta entisaikaiseen erityiskoulujärjestelmään. Erityistä tukea tarvitsevien lasten eristäminen omiin kouluihinsa ei ole ratkaisu. Sen sijaan tavallisissa kouluissa voi olla pienryhmiä, jolloin pienryhmien oppilaat voivat olla osa muuta kouluyhteisöä. Joustavilla ratkaisuilla voimme vastata useiden oppilaiden tarpeisiin. Jollekin pienryhmän oppilaalle voisi sopia osallistuminen yleisopetukseen tietyillä tunneilla. Toiselle taas pieni ryhmä ja omantahtinen aikataulutus saattaa olla koulunkäynnin ehtona.

 

Tarvitaan sekä taloudellista resurssia että osaamisresurssia tehdä sellaisia opetusjärjestelyjä siten, että myös erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oikeudet toteutuvat. 

JouniOvaska
Keskusta Tampere

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, joka on toiminut niin luokanopettajana, varapuhemiehen erityisavustajana kuin puoluesihteerinä.
Päivät kuluvat EU-, koulutus- ja ulkopolitiikan parissa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu