Evolutionismi ja kreationismi

Olen parin viikon ajan käynyt aiheesta keskustelua Susanna Koivulan blogissa  Uskonnonvapaus on uhattuna – taas.   Ymmärrettävästi aihe alkoi rönsyillä uskon ja ateismin peruskysymyksiin, tyyliin ”totta vai ei”. Olin itse aiemmin teistinen evolutionisti, mikä pelkistetysti tarkoittaa evoluutio-opin sovittamista Raamatun luomiskuvaukseen. Tutustuttuani  kreationististen tiedemiesten loogiseen johdatteluun minusta tuli parissa viikossa kreationisti. Geneettiset, fossiiliset, termodynaamiset, geologiset, biokemialliset ja matemaattiset todisteet osoittavat minulle sekä abiogeneesin että evoluution mahdottomuuden.

Susanna Koivulan  blogiin on jo kertynyt pitkälle neljättä sataa kirjoitusta, ja sivu alkaa olla jumissa ainakin minun koneeni kapasiteetilla. Niinpä päätin vuoden tai vuosien jälkeen kirjoittaa omaan blogiini tästä aiheesta. Katsotaan herääkö kiinnostus. Mietin millä avata mahdollinen keskustelu ja päädyin alla olevaan.

Kolmen nobelistin uutuuskirjassa Brasilian tiedeakatemian jäsen Marcus Eberlin toteaa  mm. solukalvosta seuraavaa: ”Jos maailman parhaille insinööritoimistoille annettaisiin tehtäväksi rakentaa kalvo, jonka on oltava sekä vettä läpäisevä että tiivis jotta solu voisi elää, insinöörit joko nauraisivat tai juoksisivat pakoon”. Kuitenkin tällaisen kalvon oli ympäröitävä jo ensimmäistä solua.

Eberlin jatkaa: ”Kalvon toiminta ylittää insinöörien ymmärryksen ja suorituskyvyn, sillä ei riitä että kaksi tai kolme sen toiminnoista on kunnossa tai edes 99% niistä toimii, vaan kyseessä on kaikki tai ei mitään järjestelmä”. Solu kuolisi kaikkia tarvittavia toimintoja odottaessaan. Se ei pystyisi jakautumaan ja evoluutio ei pääsisi edes käyntiin. Kuinka siis solu voisi syntyä ilman älykästä suunnittelua ja ohjausta? Tällaiset loogiset kysmykset herättivät mielenkiintoni.

Kyseessä on ”kaikki tai kuolema”, sillä keskeneräiset ratkaisut eivät soluissa toimi. Eberlin ottaa esimerkiksi kalvossa olevan  toimivan vesiportin joka on elämän ja kuoleman kysymys. Kalvossa tulee olla täsmällisesti vettä annosteleva portti, sillä muuten yritys elää romahtaa heti. Kuinka sellainen orgaani voisi kokoontua yhteen sokean sattuman voimalla? Itse uskon siihen, että mahdoton ei  voi tulla mahdolliseksi millään aikajanalla.

Tiedemiehillä on tapana jättää ennakoiva suunnittelu huomiotta. Eberlin toteaa kuinka hän välillä törmää Science ja Nature –lehdessä artikkeleihin, joissa puhutaan yksinkertaisista ja alkeellisista kalvoista, jotka olisivat rakentuneet ’perusmolekyyleistä’ kuten rasvahapoista. Tällaisessa pohdiskelussa jätetään  huomioimatta peruskemian vaatimukset siitä, mitä solun eläminen edellyttää.   Alkeellista solukalvoa ei voi olla, vaan sen on toimiakseen koostuttava kymmenistä pumpuista, rakenteista ja koneista. Alkeiskalvosta puhuminen on näennäistiedettä.

Kalifornian Santa Barbaran yliopiston biokemisti Michael Bowers toteaa: ”Havainto ennakoinnin välttämättömyydestä, varsinkin biologiassa, paljastaa uutta ja virkistävää todistusaineistoa siitä, että elämän alun tieteellisessä tutkimuksessa on otettava huomioon se mahdollisuus, että pelkkä materialistinen evoluutio ei kykene selittämään näitä tosiasioita”.  https://evolutionnews.org/2019/04/with-three-nobel-endorsements-chemist-marcos-eberlin-advances-case-for-intelligent-design/

”Kriittinen rationalismi katsoo, ettei täydellinen objektiivisuus ole mahdollista ja ettei luonnollisen ja yliluonnollisen selityksen välistä rajaa voida kaikissa tapauksissa tiukasti vetää.” https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiede

Menkäämme historiaan, jossa ällistyttävä pullonkaula viittaa eläinkunnan maailmanlaajuiseen joukkotuhoon.

Kesäkuussa 2018 julkaistut kaksi merkittävää havaintoa vahvistavat ihmiskunnan ja suuren osan eläinkuntaa menneen pullonkaulan läpi. Tutkimukset osoittavat myös että lähes kaikki nykyiset eläinlajit ovat aloittaneet olemassaolonsa samanaikaisesti, ja että vähittäisestä evoluutiosta todistavia eliöiden välimuotoja ei ole.

Nämä  havainnot julkaistiin vuonna 2018 kahdessa eri tiedelehdessä lähes yhtä aikaa. Ne herättivät mediassa maailmanlaajuista mielenkiintoa, koska tutkimuksen tulokset liittyivät kysymykseen ihmisten ja eläinten alkuperästä. Tiedemiehet tekivät  ihmeellisen havainnon Y-kromosomista: ”Something weird happened to men 7000 years ago, and we finally know why.” Toinen tutkijaryhmä puolestaan päätteli eläinten mitokondrioiden geneettisestä samankaltaisuudesta, että sekä ihmiset että lähes kaikki eläimet vaikuttavat syntyneen samaan aikaan. Mitokondriot ovat soluelimiä joissa on DNA:ta, ja ne muuttavat nautitun ravinnon soluille käyttökelpoiseksi polttoaineeksi.

Y-kromosomista tehdyt havainnot osoittavat, että geneettisestä pullonkaulasta on kulunut vain vähän aikaa (Zeng TC et al. (2018) Nat.Comm. 9:2077). Miehellä Y-kromosomeja on vain yksi, naisella ei yhtään. Se on pieni kooltaan ja tarjoaa siksi hyvin vähän mahdollisuuksia muunteluun, toisin kuin muut kromosomit. Muuntelun lähes täydellinen puuttuminen osoitti, että pullonkaulan läpi on kuljettu äskettäin (5000-7000 v sitten) ja tutkimustulos viittaa sen jälkeen tapahtuneeseen ihmiskunnan nopeaan levittäytymiseen kaikkialle maailmaan.

Tämä sopii Raamatun alkuluvuissa ilmoitettuun ihmisen alkuperään ja ihmiskunnan historiaan eli Baabelista karkottamiseen. Koska Jumalasta puhuminen on nykytieteessä kielletty, havainnolle etsitään muita selityksiä. Stanfordin yliopiston tutkijat esittävät, että todettu muuntelun puuttuminen olisi  seurausta miesten kuolemisesta klaanien välisissä yhteenotoissa. Tämän jälkeen käynnistynyt maanviljely mahdollisti väestön nopean kasvun. Koska miehet tappoivat toisensa, jäljelle jäi vain yhden klaanin Y-kromosomi. Tämän he ”todistavat” rakentamallaan tietokoneohjelmalla. Kuitenkin myös Raamatussa ilmoitetut tapahtumat voidaan osoittaa tosiksi tietokoneohjelman avulla: ”Nämä kolme ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat” (1.Moos. 9:19). Kaksi amerikkalaista tiedemiestä osoitti jo vuonna 2016,  että ihmisen DNA:sta tehdyt havainnot sopivat hyvin luomiseen ja vedenpaisumukseen, jonka jälkeen Seem, Haam ja Jaafet vaimoineen jäivät eloon ihmiskunnan esivanhemmiksi. (Carter RW ja Powell M (2016) J.Creation 30 101-111)

JouniSuninen1

Ylemmän akateemisen tutkinnon ja tieteellisen jatkotutkinnon suorittanut evl evp. Kuntapoliitikko valtuustoryhmässä Suur-Kouvolan Sitoutumattomat. Harrastuksena kielet (ranska, ruotsi, englanti), historia, luonnossa liikkuminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu