Hävittäjämiljardit kuntapalveluihin

JP (Juha-Pekka) Väisänen on Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja

Täystyrmään poliittisen eliitin kuntapolitiikan. Esitän hävittäjämiljardit käytettäväksi kuntapalveluihin. Nyt tarvitaan todellista kansanvaltaa edistämään työntekijöiden hyvinvointia kunnissa

Kuntiin tarvitaan lisää työpaikkoja ja ihmiset tarvitsevat työtä! SKP:n kuntavaalitavoite on luoda lisätyöpaikkoja kuntiin. Töissä kunnalla ja kaupungilla tarkoittaa sitä, että ollaan töissä omassa, kaikkien kuntalaisten yhdessä omistamassa yhteisesti päätettyjä ja reiluja toimintatapoja ja tavoitteita noudattavassa yrityksessä. Puhalletaan samaan yhteiseen hiileen!

Suomessa kunnat ovat tärkeässä asemassa työpaikkojen luonnissa ja työllisyyden edistämisessä. Paras tapa kunnille hoitaa työllisyyttään on järjestää suurin osa palveluistaan itse, työllistäen näin kuntalaisia ja vahvistaen paikallistaloutta. Siksi hävittäjämiljardit kuntatyöllisyyttä edistämään!

Poliittisen eliitin käynnissä olevat säästötoimet kunnissa vähentävät nyt jatkuvasti vakituisia työpaikkoja ja työttömyys lisääntyy hillitöntä vauhtia. Osa kunnista jopa käyttää surutta hyväkseen työkykyisiä työttömiä määräämällä heitä töihin yhdeksällä eurolla päivässä. Tämä ei voi olla vastuullista, ei vasemmistolaista eikä saa olla suomalaista työllisyypolitiikkaa!

Kunnissa rikotaan lakia kuntouttavasta työtoiminnasta. Nämä toimet eivät auta kuntataloutta toipumaan ja heikentävät jatkuvasti paikallistaloutta. Politiikan suuntaa on muutettava ja tämä kehitys täytyy kääntää niin että ihminen ja ihmisten, perheiden tarpeet tulevat ensin.

Kunnat voivat vahvistaa huomattavasti rooliaan työllistäjinä, tuottamalla itse mahdollisimman iso osa palveluista, sekä tekemällä sopimuksia vain sellaisten yritysten kanssa, jotka voivat osoittaa hyödyttävänsä paikallisten toimitusketjujen kehittämistä, hyviä työpaikkoja ja pienempää hiilijalanjälkeä.

Kokonaan nykymenosta poikkeava ja parempi kuntatyö ja toiminta on mahdollista käynnistää kuntien omissa isoissa yksiköissä ja niiden hankinnoissa, sekä investoinneissa ja se johtaa kuntatalouden vahvistumiseen ja palveluiden parempaan laatuun.

Punainen aloite kuudesta tunnista
Kuntien on käynnistettävä kokeiluja palvelujen järjestämisestä kahdessa kuuden tunnin vuorossa. Minä haluan rakentaa parempaa tulevaisuutta. Luotan useiden tutkimusten tuloksiin, joiden mukaan kuuden tunnin työpäivä auttaa ihmisiä jaksamaan paremmin ja sairauspoissaolot vähenevät.

Historia on osoittanut, että työpäivän pituuden lyhentäminen on johtanut työn tuottavuuden kasvuun. Suomalaiset kunnat tarvitsevat tuottavuuden kasvua, ihmiset työtä, palkkaa ja perusturvaa.

Työn jakaminen edistää myös työllisyyttä ja näin ollen lisää tuloveroja. Kaikista näistä syistä johtuen kokeilu voidaan toteuttaa ansiotasoa alentamatta.

Hävittäjämiljardit edistämään työllisyyttä, työnjakamista ja 6 tunnintyöpäivää!

Poliittinen eliitti epäonnistunut

Poliittinen eliitti ja Kuntasektorin työnantajat ovat laiminlyöneet vastuunsa. Työkyvyttömyyseläkkeet ovat erityisesti kuntasektorilla yleistyneet ja eläköitymisikä on laskenut voimakkaasti. Tämä kertoo kuntasektorin leikatuista resursseista ja sen aiheuttamasta työntekijäpulasta, sekä työnantajan välinpitämättömyydestä ratkaista ongelmia, joiden taustalla on vääristynyt työjärjestely.
Myöskään toimenpiteet työpaikkakiusaamisen lopettamiseksi eivät ole olleet riittäviä. Työstä johtuva invaliditeetti alentaa ihmisten elämänlaatua ja tuloja.

Koronakriisin myötä psyykkiset työkykyriskit kasvavat. Emme etene valittamalla vaikka kritiikkiäkin on esitettävä. Työoloja on parannettava etenkin toimialoilla ja ammateissa, joissa työkyvyttömyysriski on jo ennestään korkea. Julkinen sektori säilyttää vetovoimaansa tarjoamalla hyvät olosuhteet omilla työpaikoillaan ja asialliset työjärjestelyt.

Poliittinen eliitti heitti märkää rättiä eduskunnassa eläkeläisille poistamalla eläkeputken.

Eläkeputken poistaminen lisää ikääntyneiden tempputyöllistämistä ja kuntien vastuuta näistä ihmisistä, vaikka oikea vastaus olisi työn keventäminen ja eläkeiän alentaminen.

Nuorten työttömyys on koronakeväänä kasvanut enemmän, kuin työttömyys keskimäärin. Työttömiä nuoria oli työllisyyskatsauksen mukaan 56 400 toukokuussa 2020. Keväällä 2019 heitä oli noin 28 500. Vuonna 2013 voimaan tullut nuorisotakuu ei ole auttanut nuoria työllistymään.
Kuntien on tarjottava nuorille enemmän kesätyöpaikkoja. Nuorille suunnattua tiedotusta ja neuvontaa on lisättävä.

Niin sanottu kilpailukykysopimus heikensi työehtoja hyvin paljon juuri kuntasektorilla. Vaikka kiky-tunnit osin poistuivat, korvattiin ne monilla aloilla muilla heikennyksillä.
Naisvaltaisten kunta-alojen työehtoihin tulleet heikennykset ajavat työntekijöitä yhä pahempiin palkkakuoppiin ja ongelmiin työssä jaksamisen kanssa.

Puutteelliset ja huonot tietojärjestelmät kuluttuvat useissa kunnissa tarpeettomasti työaikaa. Monet kuntien menoja karsivat ratkaisut ovat johtaneet työntekijöiden ylikuormittamiseen ja sairauspoissaolojen lisääntymiseen. Stressi on todellinen ongelma varsinkin varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Palvelujen kehittämiseksi tarvitaan ymmärtää poliittisen eliitin täydellinen epäonnistuminen kuntasektorilla. Nyt tarvitaan suunnanmuutos politiikkaan ja panostusta työntekijöiden hyvinvointiin ja osaamiseen.

Siksi hävittäjämiljardit ja todellista kansanvaltaa tarvitaan nyt edistämään työntekijöiden hyvinvointia ja osaamista kunnissa!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu