Asukkaiden vuoro päättää Helsingin ympäristöpolitiikasta

Nyt on asukkaiden vuoro päättää kaupungin ympäristöpolitiikasta

Uusien autopaikkojen, kalliiden tunnelien ja kiitoratojen sijaan Helsingissä tarvitaan punaista ympäristönsuojelua, joukkoliikennettä ja ekologisesti kestävää kaupunkisuunnittelua.

Helsingin ei tarvitse rakentaa autopaikkoja jokaisen uuden asunnon yhteyteen.

Helsinki ei saa myydä ympäristön kannalta tärkeitä energia-, vesi- ja joukkoliikenneyhtiöitä yksityisille. Pidetään meille tärkeät toiminnat kunnallisina.

Helsingissä on kehitettävä joukkoliikennettä itse tuotettuna palveluna. Olemme tehneet useissa kunnissa aloitteita joukkoliikenteen muuttamisesta maksuttomaksi. Näin voidaan tehdä myös Helsingissä. Maksuton joukkoliikenne vahvistaa asukkaiden yhtäläisiä oikeuksia päästä palvelujen ja töiden äärelle, sekä vähentää yksityisautoilun tarvetta.

Myös kaupunkisuunnittelussa on tehtävä yksityisautoilua vähentäviä ratkaisuja, kuten kehitettävä kevyen liikenteen väyliä, kävelykatuja ja älykästä liikenneverkkoa.

Vaikka Hämeentien myllääminen on ollut meille kaikille liikkujille sekä rasittavaa ja kivijalkayrittäjille taloudellisesti katastrofi, pitää kaupunkia kehittää. Hämeentiestä tulee varmasti kaikille maatapitkin liikkuville vielä parempi. Liikennettä voidaan vähentää myös yhteiskäyttöautoja suosimalla ja pitämällä palvelut sekä työpaikat lähellä.

Monesta meistä varmaan tuntuu, että yksityisautoilu on pelkkä menoerä koska tarvitaan satsata kalliiseen infraan. Moni ei arvaakaan miten paljon pyöräily ja kävely hyödyttävät yhteiskuntaa. Pyöräilyn ja kävelyn rahallinen hyöty yhteiskunnalle on laskettu ja The Social Cost of Automobility, Cycling and Walking in the European Union on tutkinut asiaa.

Tutkimuksen mukaan EU:ssa syntyy vuodessa pyöräliikenteestä 24 miljardin ja jalankulusta 66 miljardin edestä hyötyjä vuosittain. Yksityisautoilu sen sijaan aiheuttaa 500 miljardin euron kustannukset EU-maissa.

Pyöräily tuottaa yhteiskunnalle 0,18 euroa kilometriä kohden ja samalla matkalla kävely jopa 0,37 euroa. Ajatelkaa, että yksityisautoilu ei tuota mitään vaan päinvastoin yksityisautoilusta aiheutuu yhteiskunnalle 0,11 euron menoerä jokaista ajettua kilometriä kohden.

Ilmastotekoja ja loppu viheralueille rakentamiselle

Me voimme onnistua ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja me pystymme ratkaisemaan ympäristökriisin elinaikanamme. Ilmastoteoilla on kiire.

Ympäristökriisin ja ilmastonmuutoksen edetessä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyessä radikaalit muutokset ovat entistä välttämättömiä.

Tästä johtuen Helsinkiin on perustettava laaja kansallinen kaupunkipuisto turvaamaan arvokasta kaupunkiluontoa ja kulttuuriympäristöjä. Yksi selkeä fakta on, että Helsingin viheralueille rakentaminen on lopetettava.

Lisäksi on syytä vauhdittaa Helen Oy:n luopumista kivihiilen polttamisesta ja siirtymistä hiilineutraaliin energian ja lämmön tuotantoon. Helen pitää säilyttää kokonaan kaupungin omistuksessa. Ilmasto- ja ympäristötavoitteiden pitää ohjata myös rakentamista, liikenneratkaisuja, hankintoja ja kaupungin muuta toimintaa.

Ehdotan, että otetaan ilmastonmuutos ja ympäristökriisi todesta. Aletaan vähentää yksityisautoilua, poistetaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2045 ja tehdään julkisesta liikenteestä asukkaille maksutonta

On syytä vauhdittaa Helen Oy:n luopumista kivihiilen polttamisesta ja siirtymistä hiilineutraaliin energian ja lämmön tuotantoon. Helen pitää säilyttää kokonaan kaupungin omistuksessa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu