Koti, uskonto ja isänmaa

Minäkin pystyin rakastamaan kahta äitiä.

Perinteisillä arvoilla voidaan rakentaa museoon kiinnostava näyttely. Hyvässä yhteiskunnassa asukkailla ja kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin.

Kodin ja perheen käsite elää ajassa. Onneksi Ihmiset määrittelevät perheen aina uudelleen. Vanhasta perheen käsityksestä kiinni pitäminen ei kuulu edistykselliseen osallistuvaan kulttuurin koska hyvässä yhteiskunnassa kaikki voivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa eikä uusia perheitä tietenkään suljeta yhteiskunnan ulkopuolelle.

Tänä päivän yhä useammassa perheessä lapsella on useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin kun on kyse uusperheestä, apilaperheestä tai vaikka polyamorisesta perheestä.

On lapsen etu, että jokaista hänen suhdettaan vanhempiin tuetaan ja suojataan. Fakta on se, että riippumatta vanhempien lumäärästä luo lapsi kiintymyssuhteen jokaiseen vanhempaansa.

Minäkin pystyin rakastamaan biologista äitiäni ja kasvattiäitiäni.

On tärkeää, että kuntien yhdenvertaisuussuunnitelmissa ja lapsistrategioissa huomioidaan myös sateenkaariperheet. Kuntiin pitää palkata yhdenvertaisuussuunnittelijoita, jotka osaavat vastata sateenkaariasioista.

Sote- ja kasvatusalan ammattilaisille pitää tarjota koulutusta sateenkaariperheiden asioissa ja sukupuolen moninaisuuden kohtaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Me siis voidaan ja pystytään. Vahvistetaan moninaisuuden osaamista myös perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja varhaiskasvatussuunnitelmassa. Ollaan tarkkoina ja otetaan tosissaan yhdenvertaisuus-, moninaisuus- ja sukupuolisensitiivisyystavoitteidne toimeenpanot kaikissa Suomen kunnissa.

Uskonnon vapaus on paras lähtökohta paremman yhteiskunnan rakentamiseksi. Valtiokirkkoasema eli ev-lut-kirkon julkisoikeudellinen erityisasema on syytä purkaa. Muutosta tukevat yhdenvertaisuus ja ajatus neutraalista julkisesta vallasta.

Yksi olennainen askel eteenpäin on poistaa kirkkolakia koskeva perustuslain kohta, joka mahdollistaa kirkon jäsenmaksun perimisen veromuotoisena.

Isänmaata ei voi rajata piikkilangalla

Rajoja ei saa sulkea ihmisten oikeuksilta. Ajattelen, että tänään me kaikki voimme ehkä aikaisempaa paremmin ymmärtää, että kuulumme kaikki johonkin vähemmistöön. Monikulttuurisen Suomen rikkaus ja voimavara on juuri siinä, että meidän isämaa on Suomen rajoja laajempi käsite.

Perinteet; koti, uskonto ja isänmaa – pitävät kiinni menneestä, ottavat tulevaisuuden jonkun muun ylhäältä alas käskemänä totuutena ja arvona. Vielä tänään koti, uskonta ja isämaa ovat taantumuksellisten perinteiden symboleja joista yleensä oikeistolaiset, rasisti ja fasistit ovat erisyisesti kiinnostuneet.

Radikaalien tulevaisuuden rakentajien on syytä voittaa nämä kaikille ihmisille tärkeät asiat ja käsitteet koti, uskonto ja isänmaa pois taantumukselliselta oikeistolta ja antaa niille ihmistä, yhteiskuntaa ja tulevaisuutta rakastava ja rakentava merkitys.

Ehdotan, että vahvistetaan sitä kulttuurista ja poliittista kehitystä yhteiskunnasta, jossa kansan enemmistö saa päättää sen omasta tulevaisuudesta. Tehdään töitä kapitalismia vastaan. Muutetaan nykyistä kehitystä, jossa ihmisten pieni vähemmistö, bisnes ja suurpääoma päättää ihmisten enemmistön asioista ja tulevaisuudesta.

Ihmisten tietoisuus ja joukkovoima muuttavat tämän epäkohdan.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu