Laillisuusharjoittelua viranhaltijoille.

Esimerkki kunnan lainvastaisen katselmuksen peittelystä. Kuvassa on lainaus kunnan virkailijan ilmoituksesta käynnistä "rakennusvalvonnan katselmuksella", sekä viranhaltijan katselmuksessaan virheellisesti olettamansa ja todellinen sijaintinsa. Henkilönimet on poistettu lainauksesta. Kunnan viranhaltija ei ilmoittanut lainmukaisesti kiinteistönomistajalle katselmuksestaan, eikä kuullut häntä katselmuksensa jälkeen. Kun viranhaltija lisäksi sekoili sijainnistaan laittomassa katselmuksessaan, hän tuli lähettäneeksi väärän ruoppausilmoituksen P-K ELY-keskukselle, joka puolestaan jätti kiinteistönomistajan oikaisut huomiotta, ja teki ratkaisunsa kunnan viranhaltijan virheellisen lausunnon perusteella. Todellisuudessa viranhaltijan ilmoitus 'ruoppauksista' vesialueella tilan 'edustalla' olikin ojitus maalla tilan rajojen sisällä. Lainvastaisesti suoritetusta katselmuksesta alkaneesta viranhaltijan väärästä ilmoituksesta seurasi edelleen jatkuva, hallinto-oikeuteen saakka edennyt tutkintasotku. Kunnan viranhaltijajohto esti toistuvasti itselleen kiusalliseksi muodostuneen katselmuksen oikaisuvaatimusten käsittelyn kunnan luottamuselimissä.

Ote esityksestä luottamuselimelle:

Laillisen tarkastuskäynnin harjoittelu ’katselmuksen’ suorittaneen viranhaltijan kanssa.

Sen lisäksi, että kunnanhallitus vahvisti ’katselmuksen’ laittomaksi, kaikkien virallisten asiakirjatodisteiden, kuten kiinteistörekisteriotteen mukaan rakennusvalvonnan viranhaltijan ilmoituksen merkitykselliset tiedot toimenpiteen sijainnista, laadusta ja muistiosta eivät pitäneet paikkaansa. 

Esitän lautakunnan harkittavaksi ja käsiteltäväksi kehottaa uutta tarkastuskäyntiä 3.1.2023 ’kiinteistönvalvonnan katselmuksen’ suorittaneen viranhaltijan kanssa niin, että hän voi yhdessä kanssani opetella laillista tarkastusmenettelyä asianosaisen kuulemisineen, ja kirjoittamaan havainnoistaan asiatiedoiltaan tällä kertaa paikkansapitävän muistion.

Tarkastuskäynnillä opastan mielelläni viranhaltijaa sijaintinsa määrittämisen, kartan, kiinteistörekisteriotteen ja MML:n kuulutusten, oikean muistion lukemisen sekä asianosaisen kuulemisen, ja vesistön sekä maan erojen ymmärtämisen alkeistaidoissa niin, että seuraavassa ilmiantotehtävässään kunnan edustajalla on mahdollisuus paikkansapitävämpiin havaintoihin aiheuttamatta tutkintasekaannuksia, tai nolaamatta työnantajaansa.

Jollei 3.1.2023 ’katselmuksen’ suorittaneella viranhaltijalla ole lautakunnan mielestä edellytyksiä oppia hallitsemaan näitä virkamiehen perustaitoja, tarkastuskäynnin suorittamaan kanssani voi osoittaa toisen kunnan edustajan.

 

Asiakirjaliitteet ja niiden käyttäminen.

3.1.2023 ’katselmuksen’ suorittanut viranhaltija voi ennakkoon harjoitella kiinteistörekisteriotteen lukemista etsimällä siitä kiinteistörajat, maa- ja vesipinta-alat, sekä oikean kiinteistönumeron.

Paikan päällä tarkastuskäynnillä harjoittelemme oman sijainnin paikantamista kartalle niin, että viranhaltija osaa välttyä tämän 3.1.2023 ’katselmuksensa’ sijaintivirheeltään, ja osaa erottaa kartalta maan ja järven toisistaan.

 

Vilpittömän ystävyyden, yhteistyön ja auttamishalun hengessä,

 

Asianosainen kiinteistönomistaja.

 


Artikkelikuva: Esimerkki kunnan lainvastaisen katselmuksen peittelystä.

Kuvassa on lainaus kunnan virkailijan ilmoituksesta käynnistä ”rakennusvalvonnan katselmuksella”, sekä viranhaltijan katselmuksessaan virheellisesti olettamansa ja todellinen sijaintinsa. Henkilönimet on poistettu lainauksesta.

Kunnan viranhaltija ei ilmoittanut lainmukaisesti kiinteistönomistajalle katselmuksestaan, eikä kuullut häntä katselmuksensa jälkeen. Kun viranhaltija lisäksi sekoili sijainnistaan laittomassa katselmuksessaan, hän tuli lähettäneeksi väärän ruoppausilmoituksen P-K ELY-keskukselle, joka puolestaan jätti kiinteistönomistajan oikaisut huomiotta, ja teki ratkaisunsa kunnan viranhaltijan virheellisen lausunnon perusteella.

Todellisuudessa viranhaltijan ilmoitus ’ruoppauksista’ vesialueella tilan ’edustalla’ olikin ojitus maalla tilan rajojen sisällä. Lainvastaisesti suoritetusta katselmuksesta alkaneesta viranhaltijan väärästä ilmoituksesta seurasi edelleen jatkuva, hallinto-oikeuteen saakka edennyt tutkintasotku.

Kunnan viranhaltijajohto esti toistuvasti itselleen kiusalliseksi muodostuneen katselmuksen oikaisuvaatimusten käsittelyn kunnan luottamuselimissä. ”Muutos alkaa siitä, kun asioista aletaan puhua niiden oikeilla nimillä.” – Kungfutse.

Juha Hartikka
Keskusta Liperi

Metsätilallinen, luontoharrastaja, luottamushenkilö, DI.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu