Maanomistaja teki ympäristöteon – ELY-keskus rankaisi pakkotoimilla.

Ilmakuva lintuharrastajien ja maanomistajan yhteistalkoilla kunnostamasta linturuovikosta syyskuussa 2022. Ylhäällä näkyvät vesilinnulle kaivetut kahlaajaojat pesimäsaarineen ja -kekoineen, ja niiden välissä rakenteilla oleva lintutorni. Urassa kuvan keskivaiheilla kulkevat ruovikkomättäikön poikki pitkospuut. Keskellä alhaalla näkyy vedenpuhdistusoja, josta on meneillään kummallinen 'ojasota' P-K ELY-keskuksen kanssa. Tämä oja ohjaa pelloilta valuvan typpi- ja fosforilannoiteveden puhdistumaan luonnollisesti kuvan keskialueella levittäytyvässä ruovikkomättäikön kosteikossa. Ojan penkka pysäyttää vesistölle haitallisen lannoitevaluman pääsyn järveen, ja on samalla vesilintujen ruokailu- ja pesimäranta. P-K ELY-keskus vaatii tilanomistajaa purkamaan ojan niin, että lannoitepitoinen valuma valuu puhdistumatta rehevöittämään Saimaan vesistöä. Ely perustelee vaatimustaan väärän ilmiannon väitteellä vedenpuhdistusojasta 'luvattomana ruoppauksena'.

Tilanomistaja ojitti tilansa läpi Saimaaseen virtaavan ravinnevaluman puhdistumaan luonnonmukaisesti kosteikossa omalla maallaan niin, ettei päästö enää haitallisesti rehevöitä järveä. Kiitosten sijaan P-K ELY-keskus vaatikin tilanomistajaa purkamaan ojan niin, että lannoitepitoinen vesi valuisi puhdistumatta vesistöön.

P-K Elyn erikoinen järven saastuttamisvaatimus oli saanut alkunsa kunnalle toimitetusta väärästä ilmiannosta, jossa väitettiin tilan sisällä sijaitsevan vedenpuhdistusojan olevankin ’luvaton ruoppaus tilan edustalla’.

Ilmiannon vastaanottanut kunnan rakennustarkastuspäällikkö oli käynyt suorittamassa kiinteistökatselmuksen tilanomistajan tietämättä. Katselmuksessaan hän oli jättänyt paikantamatta ojan sijainnin niin, ettei hän edes ymmärtänyt sen olevan kokonaisuudessaan kiinteistörajojen sisäpuolella.

 

Alkuna rakennustarkastuspäällikön virkavirhe.

Lakisääteisen asianosaisen kuulemisvelvollisuutensa rakennustarkastuspäällikkö jätti suorittamatta niin, ettei kiinteistönomistaja saanut oikaisumahdollisuutta. Tilan sisällä sijaitsevan vedenpuhdistusojan rakennustarkastuspäällikkö ilmoitti Elylle väärän ilmiannon mukaiseksi ruoppaukseksi tilan ulkopuolella.

Rakennustarkastuspäällikön asianosaisen kuulemisvelvollisuuden laiminlyönnin johdosta P-K ELY-keskus sai häneltä väärän ruoppausilmoituksen. Elyn virkakoneiston tavanomaiseen tapaan ympäristövastuuyksikön asiantuntijat uskoivat viranhaltijan ilmoitukseen, ja jättivät täysin huomiotta asianosaisen kansalaisen oikaisuvaatimukset.

Viranhaltijan väittämään väärään ruoppausilmoitukseen uskoen P-K Elyn ympäristövastuuviranomaiset vaativat tilanomistajaa purkamaan vedenpuhdistusojituksen, ja hakivat hänelle pakkotoimia.

 

ELY yllyttää tilanomistajaa ympäristörikokseen.

Kysyttäessä kirjallisesti, jokainen P-K Elyn viranomainen aina ylijohtajaan saakka kieltäytyi perustelemasta virastonsa vesilain vastaisesti ympäristölle haitallista vaatimusta purkaa vedenpuhdistusoja niin, että pelto-oja johdattaisi rehevöittävät terveisensä puhdistumisen sijasta suoraan Saimaaseen.

Samoin kuin rakennustarkastuspäällikkö, myös P-K Ely jätti mittaamatta ojan sijainnin, ennenkuin laati pakkotoimihakemuksensa. Jos Elyn asiantuntijat olisivat tarkistaneet puhdistusojan paikan, he olisivat välittömästi havainneet, ettei oja voi olla ruoppausta minkään määritelmän mukaan. Ei vesilain, eikä terveen järjen.

Näin Elyn ympäristöviranomaiset tulivat vastoin virastonsa toimintatarkoitusta vaatineeksi tilanomistajaa aiheuttamaan sellaisen vesistölle haitallisen päästön, josta rikoslaki määräisi vankeusrangaistuksen.

 

Varmistui ojaksi – ELY jätti ruoppausväitteen oikaisematta.

Vasta lähes kuukauden pakkotoimihakemuksensa toimittamisen jälkeen P-K ELY-keskuksen ympäristöasiantuntijat suostuivat ensi kertaa mittaamaan ojan sijainnin.

Mitattuaan he havaitsivat, että oja todellakin sijaitsee kokonaisuudessaan tilan rajojen sisällä. Oja ei edes liity rantaan tilan edustalla. Kunnan virkailijan ilmoitus ’ruoppauksesta tilan edustalla’ osoittautui mahdottomaksi.

Siitä huolimatta P-K Ely jätti oikaisematta väärään ilmiantoon sekä kunnan rakennustarkastuspäällikön virkavirheeseen perustuvan väitteen ojasta ’luvattomana ruoppauksena’. Ely jätti voimaan vaatimuksensa rehevöittää järveä linturantoineen ja kalavesineen ravinnepitoisella peltovalumalla.

 

Virkaurakorruption edessä kansalainen on suojaton.

Tositapahtuma käy esimerkiksi sellaisesta virkakuntaamme sitkeästi vaivaavasta urakorruptiosta, jossa viranomaiset huomioivat päätöksissään ainoastaan toisten viranomaisten lausunnot, jättäen vastoin virkavastuutaan huomiotta asianosaisten kansalaisten oikaisuvaatimukset.

Kansalaisten kantelut paikallisvirkamiehistä ovat yleensä tehottomia, koska tavan mukaan virkavirhekantelua tutkiva, yleensä maakunnan oma virkamies huomioi ainoastaan virkatovereidensa lausunnot niin, ettei löydä kantelun kohteesta moitittavaa.

Koska maakunnan viranhaltijat tuntevat toisensa, kansalaisen on lähes mahdotonta saada äänensä kuuluviin paikallisen virkakunnan keskinäisen tiiviin yhteenkuuluvuuden seasta. Siksi moni oikaisuvaatimus etenee aina ylempiin oikeusasteisiin saakka, ennenkuin se löytää puolueettomasti totuutta etsivät käsittelijät.

 

Mitä Ely edellä, sitä Avi perässä.

Tämän tapauksen oikaisuvaatimus eteni Aluehallintoviraston eli Avin käsiteltäväksi. Elyn virkailijoita tukeakseen, Avi yksinkertaisesti jätti huomiotta Elyn rikoslain vastaisen vaatimuksen.

Itä-Suomen virkakunnan tunnetusti tiivissä keskinäisessä yhteenkuuluvuuden hengessä Avi seisoo Elyn kyseenalaistenkin ratkaisujen takana niin varauksetta, etteivät Avin virkailijat edes piittaa syyllistyvänsä ympäristörikokseen yllyttämiseen Elyn vanavedessä.

Avista vastaavat tapaukset tavallisesti jatkavat oikeuden portaita edelleen. Laiminlyöntien ja virkaurakorruption synnyttämästä tutkintasotkusta kehkeytyy näin malliesimerkki oikeusjärjestelmämme turhasta kuormittamisesta.

 

Kyvyttömyyttään peittelevä virkakoneisto?

Tutkintalaiminlyöntien myötä tästä tapahtumaketjusta on tullut surkuhupaisa havaintoesitys virkakoneiston osasten huolimattomuudesta, piittaamattomuudesta ja osaamattomuudesta tehtäviensä hoitamisessa, sekä haluttomuudesta oikaista edes alkeellisimpia virheitään.

Ympäristörikokseen yllyttämiseen johtavilta sekaannuksilta olisi vältytty yksinkertaisesti suorittamalla virkavelvollisuudet jo alunperin laillisesti, ja suorittamalla ne oikein.

Tämän tapauksen vaiheet virkavirheiden peittely-yrityksineen ja rikokseen yllyttämisineen on koottu virallisista asiakirjoista. Jokainen niistä on todennettavissa ja todistettavissa paikkansapitäväksi.

 

Juha Hartikka
Keskusta Liperi

Metsätilallinen, luontoharrastaja, luottamushenkilö, DI.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu