Viranomaisten erityiskohtelu rikostutkinnoissa.

Karttakuva lainvastaisesta katselmuksesta: Kuvassa on lainaus kunnan virkailijan ilmoituksesta käynnistä "rakennusvalvonnan katselmuksella", sekä viranhaltijan katselmuksessaan virheellisesti olettamansa ja todellinen sijaintinsa. Henkilönimet on poistettu lainauksesta. Kunnan viranhaltija ei ilmoittanut lainmukaisesti kiinteistönomistajalle katselmuksestaan, eikä kuullut häntä katselmuksensa jälkeen. Kun viranhaltija lisäksi sekoili sijainnistaan laittomassa katselmuksessaan, hän tuli lähettäneeksi väärän ruoppausilmoituksen P-K ELY-keskukselle, joka puolestaan jätti kiinteistönomistajan oikaisut huomiotta, ja teki ratkaisunsa kunnan viranhaltijan virheellisen lausunnon perusteella. Todellisuudessa viranhaltijan ilmoitus 'ruoppauksista' vesialueella tilan 'edustalla' olikin ojitus maalla tilan rajojen sisällä. Lainvastaisestti suoritetusta katselmuksesta alkaneesta viranhaltijan väärästä ilmoituksesta seurasi edelleen jatkuva, hallinto-oikeuteen saakka edennyt tutkintasotku.

Viranomaisten erityiskohtelu rikostutkinnoissa.

Tämä on todellinen tapaus. Vastaava kunnan viranhaltijaesittelijä hyväksytti kunnanhallituksella lausunnon, jonka mukaan kunnan virkailijan laittomaksi epäilty katselmus ei ollutkaan katselmus.

Tarkoituksena kunnanhallituksen viranhaltijaesittelijällä oli vapauttaa virkailija laittoman katselmuksensa virkarikosepäilystä. Poliisin rikostutkija hyväksyi oitis viranhaltijaesittelijän selityksen sitä asiakirjoista tarkistamatta, päättääkseen virkarikostutkinnan. Perusteeksi virkarikostutkija esitti, että kunnanhallituksen pöytäkirjassa todetaan: ”Kiinteistöllä ei kunnan puolelta ole myöskään tästä syystä tehty mitään tarkastuksia taikka muita selvityksiä.”

Kunnan alkuperäisessä asiakirjassa hallintolain vastaisesti suoritetuksi epäilty toimenpide on ilmoitettu ’rakennusvalvonnan katselmukseksi’. Katselmuksen suorittamisesta on olemassa asiakirja-, viestinvaihto- ja valokuvatodisteet.

Virkarikostutkinnat päätetään epäiltyjen lausuntojen perusteella.

On tiettävästi poliisin yleinen käytäntö, että virkarikostutkinnat päätetään virkailijoiden omien lausuntojen perusteella, vastakkaisista todisteista välittämättä.

Virkarikostutkinnan päättämistä epäillyn oman syyttömyyslausunnon perusteella voidaan verrata tilanteeseen, että kaikkien rikoksesta epäiltyjen rikostutkinnat päätettäisin näiden itse kieltäessä syyllisyytensä.

Tiettävästi vapautuskäytäntöä ei kuitenkaan sovelleta virkamiesyhteisöjen ulkopuolisiin ’tavallisiin’ rikollisiin, vaan vain virkarikoksista epäillyt on tapana vapauttaa tutkinnasta omien lausuntojensa perusteella.

Lautakuntakäsittelyjen johdattelu.

Aikaisemmin kunnan lautakuntaesittelyistä vastaavat johtavat viranhaltijat ovat estäneet saman laittomaksi epäillyn kiinteistökatselmuksen käsittelyn kunnanhallituksessa, sekä muuttaneet sitä koskevan tietopyynnön oleellisesti erilaiseksi niin, että saivat elinympäristölautakunnan kieltämään laittomaan katselmukseen liittyvän asiakirjan luovutuksen.

Kiinteistöllä lainvastaisesti kiinteistönomistajalle ilmoittamatta ja häntä kuulematta suoritetun kiinteistökatselmuksen kieltävästä kunnanhallituksen päätöksestä ei kerrottu kiinteistönomistajalle. Hallintolaki velvoittaa luottamuselimiä tiedottamaan päätöksistään viipymättä asianosaisille.

Koska kunnanhallituksen ja muiden luottamuselinten kokouksiin ei päästetä asianosaisia, päätökset niissä tehdään ainoastaan vahvistamalla vastaavien viranhaltijaesittelijöiden päätösehdotukset.

Kun katselmukset ja päätökset tehdään kunnassa toistuvasti asianosaisen selän takana ja häntä kuulematta, kuntalainen ei saa oikeusvaltioperiaatteen mukaista mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon, eikä oikaista päätösten perusteiksi esiteltyjä vääriä tietoja.

Kunnan luottamuselinten vastaavien viranhaltijaesittelijöiden toiminta virkavirheeksi epäillyn katselmuksen tutkinnan estämiseksi antaa kuvan viranhaltijayhteisöstä, joka itseään ja virkatovereitaan virkarikosepäilyiltä suojellakseen on valmis johdattelemaan kunnanhallitusta ja lautakuntia välittämättä asiakirjojen vastakkaisista todisteista.

Karttakuva lainvastaisesta katselmuksesta:

Kuvassa on lainaus kunnan  virkailijan ilmoituksesta käynnistä ”rakennusvalvonnan katselmuksella”, sekä viranhaltijan katselmuksessaan virheellisesti olettamansa ja todellinen sijaintinsa. Henkilönimet on poistettu lainauksesta.

Kunnan viranhaltija ei ilmoittanut lainmukaisesti kiinteistönomistajalle katselmuksestaan, eikä kuullut häntä katselmuksensa jälkeen. Kun viranhaltija lisäksi sekoili sijainnistaan laittomassa katselmuksessaan, hän tuli lähettäneeksi väärän ruoppausilmoituksen P-K ELY-keskukselle, joka puolestaan jätti kiinteistönomistajan oikaisut huomiotta, ja teki ratkaisunsa kunnan viranhaltijan virheellisen lausunnon perusteella.

Todellisuudessa viranhaltijan ilmoitus ’ruoppauksista’ vesialueella tilan ’edustalla’ olikin ojitus maalla tilan rajojen sisällä. Lainvastaisesti suoritetusta katselmuksesta alkaneesta viranhaltijan väärästä ilmoituksesta seurasi edelleen jatkuva, hallinto-oikeuteen saakka edennyt tutkintasotku.


Ai niin, mutta onko tätä kunnan väärää ilmoitustakaan oikeastaan koskaan tehty, koska kunnan johtava viranhaltijahan kielsi katselmuksen..?


 


”Missä sanat menettävät merkityksensä, siellä ihminen menettää vapautensa.” – Kungfutse.

Juha Hartikka
Keskusta Liperi

Metsätilallinen, luontoharrastaja, luottamushenkilö, DI.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu