Virkamielivallan Suomi.

Virkamielivallan Suomi.

Viranomaisten keskinäinen laillisuusvalvonta ei toimi Suomessa. Toistuva kansalaistemme kertoma kokemus on, ettei virkamiestä voi käytännössä saada vastuuseen laittomuudestaan. Poliisi jättää tutkimatta virkarikosilmoituksia, eikä syyttäjä nosta virkarikossyytteitä.

Virkavastuurikoksissa laki ja oikeus pysähtyvät virkakuntamme itsesuojeluun. Perustuslaillisen lakien noudattamisvelvoitteensa viranomainen voi korvata ’lain tulkinnalla’. Viranomainen pyrkii usein puolustelemaan väärinkäytöksiään ja laittomuuksiaan leimaamalla laillisia oikeuksiaan puolustavia kansalaisiamme rähinöitsijöiksi.

Virkakunta on viranomaisyhteisön jäsenelle loukkaamaton kokonaisuus, jota hänen tulee suojella kaikin keinoin, myös laittomin. Virkamiesyhteisö on kuin perhe, joka pitää yhtä, välittämättä lakiemme noudattamisesta. Minkään ei tule uhata kiinteän perheen yhtenäisyyttä, edes laillisuusvelvoitteen.

Virkarikosepäilyt pysähtyvät virkakunnan itsesuojeluun.

Poliisi ottaa tutkittavikseen viranomaisen kansalaisista tekemät rikosilmoitukset. Kansalaisen viranomaisista tekemät virkarikosilmoitukset poliisi sensijaan on ottanut tavakseen jättää tutkimatta.

Silloin, kun poliisi ei halua edistää virkarikostutkintaa, pitäväkään todiste ei saa rikostutkintaa etenemään. Virkamielivalta kohdistuu kansalaisiin niin, ettei yhdenvertaisuus lain edessä toteudu. Viranomaiset ovat toisten viranomaisten tiiviissä keskinäisessä suojeluksessa.

Vain viranomainen voi maassamme syyttää toista viranomaista virkarikoksesta. Kun poliisi toistuvasti jättää virkarikosilmoitukset tutkimatta, ne eivät voi edetä syyteharkintaan. Koska kansalainen ei voi Suomessa käytännössä nostaa syytettä virkarikoksesta, niin on jokseenkin mahdotonta saada viranomaista lain edessä vastuuseen virkavastuun laiminlyönnistään, mielivaltaisista määräyksistään, tai ’laintulkinnoistaan’.

Puutteena virkayhteisöistä riippumaton laillisuusvalvonta.

Viranomaistemme yläpuolella ei valitettavasti ole ketään virkamiesyhteisöstä riippumatonta oikeudenmukaisuus- ja laillisuusvalvojaa.

Näyttää muodostuneen käytännöksi, että virkarikosepäilyt pysähtyvät jo poliisiin rikostutkintaan. Yleensä poliisi ei edes aloita virkarikostutkintaa. Aloitetunkin virkarikostutkinnan poliisi keskeyttää vakioselityksin. Vain virkamiesten rikosilmoitukset kansalaisista etenevät välittömästi rikostutkintaan, ja edelleen syyteharkintaan. Kansalaisten rikosilmoitukset viranomaisista eivät etene.

Oikeusvaltio ei toimi eikä suojele kansalaisiaan virkarikoksilta eikä julkisen vallan väärinkäytöksiltä silloin, kun viranomaisen laillisuutta valvoo vain toinen viranomainen. Kansalainen ei ole maassamme yhdenvertainen viranomaisen kanssa, koska vain viranomaisella on valta syyttää viranomaista.

Oikeuskansleri on virkarikoskanteluiden sarjahylkääjä.

Perustuslakimme mukaan valta kuuluu kansalle, ja julkisen vallan käytön tulee perustua tarkoin lakiin. Kuitenkin valta maassamme kuuluu käytännössä virkakunnalle, jolla on vapaus käyttää julkista valtaansa kansalaisiin lainvastaisin ’tulkinnoin’. Kansanvallan sijaan maassamme vallitsee valitettava virkamielivalta.

Virkakunnan mielivaltaa vastaan lakimme antaa periaatteessa mahdollisuuden poistaa virkavastuutaan rikkovia virkamiehiä tehtävistään. Todellisuudessa tämä lakisuoja kansalaisille ei kuitenkaan toteudu, koska vain viranomainen voi erottaa viranomaisen.

Oikeuskanslerinvirasto on tullut kansalaistemme keskuudessa tunnetuksi valikoivista ’laintulkinnoistaan’ virkavirheistä epäiltyjen eduksi. Koska viranomaisten keskinäisen suojelun vuoksi laki laittomasti toimivan viranomaisen viraltapanosta ei käytännössä toimi, kansalainen jää täysin suojattomaksi viranomaismielivallan edessä. Kansanvallan rinnalle on muodostunut viranomaisia suojeleva virkakorruptiovalta.

Vaikka oikeusvaltiossamme virkarikokset ovat laittomia, niin virkarikossyytteiden nostaminen on käytännössä mahdotonta. Kansalaisten lailliset oikeudet eivät toimi julkisen vallan edessä. Vain viranomaisoikeudet toimivat, koska lakeja valvovan ja käyttävän virkakuntamme jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan.

Kerran laiton, aina laiton virkamies.

Kun julkisen vallan virkakunnan edustaja on kerran seonnut laittomuuteen joutumatta siitä virkavastuuseen, sama kaava toistuu ja toistuu. Lain mukainen viraltapano olisi ainoa käytännön keino katkaista tavaksi tulleet virkavastuulaittomuudet, jos se toimisi.

Laittomasti toimivan virkailijan viraltapano on kuitenkin käytännössä mahdoton, koska sellaisen voisi suorittaa vain toinen viranomainen. Virkakunnan keskinäinen omasuoja on aukoton, koska viranomaista valvoo vain toinen viranomainen.

Kansalaisilla ei ole oikeutta poistaa laittomia julkisen vallan edustajia virastaan, eikä myöskään oikeutta valita lainkuuliaisia virkavallan edustajia. On syntynyt pysyvä tilanne, että kansalaisten laillisia oikeuksia loukkaaviin virkavirheisiin toistuvasti syyllistyvät viranomaiset ovat ihmisten tiedossa, mutta kukaan ei mahda heille mitään.

Oikeuskorruptiovaltion virkamielivaltaa?

Laittomuuden kierrettä ei voi enää katkaista virkamiesyhteisön sisältä, kun se on kerran alkanut. Lakia kunnioittavienkin virkailijoiden on mentävä yhteisönsä tapakulttuuria hallitsevan enemmistön mukana. Lain kiertämisestä, vääristelystä ja virkarikoksista muodostuu ja vakiintuu suljetun virkamiesyhteisön kiinteä elämäntapa.

Käytännöksi on muodostunut, että laillisuusvalvojamme suojelevat itseään laittomin keinoin. Kansalaisten oikeuksien suojelu muuttuu virkakunnan itsesuojeluksi kansalaisten laillisia oikeuksia vastaan.

Vain virkamiesyhteisön ulkopuolinen riippumaton laillisuusvalvoja voisi katkaista virkakuntien toistuvat laittomuudet. Siihen ei valitettavasti ole käytännön mahdollisuuksia, koska vain virkamies voi asettaa virkamiehen vastuuseen. Virkamiesyhteisön sisäinen painostus tekee mahdottomaksi asiallisenkaan virkamiehen puuttua edes vakaviin julkisen vallan edustajiemme väärinkäytöksiin.

Joskus vaikuttaa, ettei viranomaiskäsittelyissä mikään voisi kiinnostaa vähempää, kuin totuus. Usein virkamiehelle on tärkeintä osoittaa valtaansa, sekä kaikin keinoin olevansa oikeassa, tosiasioista välittämättä. Virkamielivaltansa puolustamisessa hän voikin luottaa virkatovereidensa tiiviiseen tukeen.

Ely, ympäristömme ykkösvihollinen?

Esimerkkinä on tositapahtuma, jossa joukko Elyn ja Avin virkailijoita pyrkii pakottamaan kiinteistönomistajaa rikoslain vastaiseen ympäristöpäästöön. Elyn ja Avin vaatimus rikkoo rikoslakia ja vesilakia, ja on vesistön tilalle haitallisena vastoin tärkeää yleistä ja yksityistä etua.

Koska Elyn ja Avin virkailijoiden vastoin virkavastuutaan esittämä vaatimus täyttää sellaisen rikoslain kohdan tuntomerkit, jonka rikosseuraamuksena on vankeusrangaistus, kyseessä ei ole pelkkä virkavirhe, vaan asiassa on syytä epäillä törkeää virkarikosta.

Asiakirjojen mukaan Ely ja Avi syyllistyivät virkavastuun ja rikoslain vastaiseen tietoiseen yllyttämiseen tärkeän yleisen ja yksityisen edun vastaiseen ympäristöpäästöön. Poliisi kieltäytyi toistuvasti tutkimasta virkarikosilmoitusta Elyn ja Avin lainvastaisesta vaatimuksesta.

Onko syytä luottaa virkamieskunnan oikeudenmukaisuuteen ja lainkuuliaisuuteen?

Toistuvien kokemusten mukaan ei todellakaan voi luottaa etenkään P-K Elyn ja I-S Avin ympäristövirkailijoiden rehellisyyteen, lainkuuliaisuuteen, tasapuolisuuteen eikä oikeudenmukaisuuteen.

Poliisin tavanomaisena käytäntönä on tutkia virkamiesten rikosilmoitukset kansalaisista, mutta jättää tutkimatta kansalaisten virkarikosilmoitukset viranomaisista. Koska virkarikosilmoituksia ei käytännössä oteta tutkittaviksi, vahvasti todistetuillakaan virkarikosepäilyillä ei ole mahdollisuutta edetä syyteharkintaan.

Lakia rikkova virkamies on maassamme käytännössä suojassa virkarikossyytteiltä, koska viranomainen ei tutki eikä syytä toista viranomaista.

Kaipaan toimivaa oikeusvaltiota mielivaltaisten laintulkintojen ja urakorruption ryvettämän virkamieskuntamme julkisen korruptiovallan sijaan.

 

 

 

Kiitos lukuisista lukijapalautteista, kunhan vain olisi valta oikaista kuulemiani vääryyksiä! Kirjoitan, kun en muuta voi.


”Missä sanat menettävät merkityksensä, siellä ihminen menettää vapautensa.” – Kungfutse.

Juha Hartikka
Keskusta Liperi

Metsätilallinen, luontoharrastaja, luottamushenkilö, DI.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu