Euroopan unionin mepit ovat merkittäviä kasvihuonekaasujen tuottajia

Euroopan unionin parlamentti on suuri kasvihuonekaasujen tuottaja. Mutta ei hätää, EU:n parlamentti väittää, että se on vuodesta 2016 lukien kompensoinut täysimääräisesti tuottamansa kasvihuonekaasujen määrän! Eikö olekin hienoa? Joidenkin mielestä tällainen sanaleikki, täysimääräinen kompensointi, on totta, toisten mielestä se on kuitenkin vain silmänkääntötemppu. Euroopan kansalaisille halutaan epärehellisesti näyttää, että EU ja siellä toimivat työskentelisivät sinnikkäästi ilmaston lämpenemistä vastaan. Tämä on pelkkää tekopyhyyttä, hyvän omatunnon pönkittämistä hyvä-veli -verkostossa.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä päästöjen kompensoinnilla tarkoitetaan sitä, että kumotaan tiettyyn päästömäärään liittyvä ilmastohaitta vähentämällä tai sitomalla kompensoitavia kasvihuonekaasupäästöjä vastaava määrä toisaalla.

Vaikka kompensaatiojärjestelmän puolestapuhujat myöntävät, että uuden pakottavan kansallisen lainsäädännön luominen vapaaehtoiseen kompensaatioon ei nykyisellään ole toteuttamiskelpoinen ohjauskeino, he väittävät myös, että kun kasvinuonekaasupäästön mitätöinti tehdään kompensoimalla, kompensointi tapahtuu de facto. De facto tarkoittaa tässä sitä, että kompensointi olisi tosiasiassa tapahtunut päästöjen mitätöinti

Olennaisinta tässä länsimaiden ilmastointoilijoiden omantunnon lievityksessä on se, että ilmakehän kasvihuonekaasujen määrä ei vähene kompensoinnilla ollenkaan. Vaikka EU ohjaa tällaiset kompensaatiot ”hyvää hyvyyttään” Karibian alueen valtioille sekä Tyynen valtameren valtioille tai Afrikkaan, maailman ilmastonmuutos ei ole heidän omienkaan periaatteiden mukaan muuttunut miksikään eikä varsinkaan paremmaksi. Kyse on pelkästään oman ilmastoa tuhoavan toiminnan hyväksymisestä – siis tämä on tekopyhyyden huippu. EU:n parlamentti työntää ilmaan erittäin paljon kasvihuonekaasuja (de facto), eikä päästöjen määrä kokonaisuudessaan vähene sillä, että päästöjen kompensaatiotoimilla vähennettäisiin päästöjen tulevaisuuden määrää toisaalla. Päästöjen määrä on edelleen täysin ennallaan, de facto. Ajattelevan ihmisen omatunto ei siedä tällaista valheellista maailmaa.

Tosiasiassa EU:n toiminta osoittaa sen, että vaikka EU-maiden kansalaisten elämää vaikeutetaan lukuisilla säännöksillä ja kansalaisia pakotetaan ilmastotoimiin, silti koko maailman kasvihuonepäästöt vain kasvavat jatkuvasti. Tämä tosiasia vie pohjan koko ilmastopolitiikan uskottavuudelta.

Jos on oikeasti ja aidosti huolissaan ilmaston lämpenemisestä, eikö olisi uskottavampaa jättää aiheuttamatta ilmastokaasujen syntymistä kuin synnyttää niitä ja sitten kompensoida päästöt jossakin muualla? Mutta niinhän eivät tosiasiassa tee edes ilmastonmuutoksen kiilusilmäisimmät vastustajatkaan, EU-parlamentin vihreät ja vasemmiston parlamentaarikot.

Tosiasiassa monet EU-parlamentaarikot ovat omissa toimissaan merkittäviä ilmastokaasujen tuottajia. Onko ilmastonmuutoksen fanaattisen vastustajan toiminta uskottavaa, jos hän itse aiheuttaa viisivuotisella parlamenttikaudellaan enemmän ilmaston lämpenemistä kuin aivan tavallinen suomalainen kadun tallaaja koko elämänsä aikana?

Kasvihuonepäästöjä ilmaistaan eri tuotantotapojen vertailun helpottamisen vuoksi ekvivalenttisina hiilidioksiditonneina (tCO2 e). Euroopan parlamentti päästi oman ilmoituksensa mukaan vuonna 2022 kasvihuonekaasuja ilmaan 85 645 ekvivalenttista hiilidioksiditonnia vuodessa (metric tons = tuhatta kilogrammaa) (huom! Vuonna 2021 päästöt olivat huomattavasti alemmat, 70 878 metric tons, kasvua yhdessä vuodessa huimat 20,8 %). Tämä vastaa (ekvivalentti) samaa päästöjen määrää, kuin syntyy 36 miljoonasta litraa bensiiniä tai 31,8 miljoonasta litraa dieseliä. Bensiiniautolla ajaisi tuolla määrällä bensaa vuodessa noin 350 miljoonaa kilometriä. Jos suomalainen mies ajaa bensiinikäyttöistä autoa 15 000 kilometriä vuodessa, EU:n parlamentin yhden vuoden päästöt vastaavat noin 23 300 suomalaisen miehen vuoden autoilua. EU:n parlamentin päästöt eivät siten ole vähäisiä.

EU ilmoittaa toimivansa ilmastonmuutoksen hillintään ennen kaikkea pyrkimällä vähentämään myös omaa hiilijalanjälkeään. Sen ensimmäinen toimintatapa onkin pyrkimys vähentää päästöjä. Miksi se sitten on vuosien 2021 ja 2022 välillä kasvattanut parlamentin omia päästöjä lähes 21 prosenttia, ja keskittääkin toimensa päästökompensaatioihin? EU:n puheet ja teot eivät vastaa toisiaan. Voisiko EU:n parlamentti siis vähentää päästöjään sen sijaan, että se hyvän mielen saadakseen vain kompensoi päästöt?

Todennäköisesti meppien oma toiminta synnyttää suuren osa EU-parlamentin päästöistä. Suomalaisia meppejä eli EU:n parlamentaarikkoja on tällä hetkellä 14 ja kesäkuun 2024 vaalien jälkeen 15. Suomalaiset mepit ovat lentoliikenteen suurkuluttajia. Meppien oman ilmoituksen mukaan he matkustavat Suomesta Brysseliin kokouksia varten 45 kertaa vuodessa ja 45 kertaa takaisin Suomeen. Se tekee yhtä parlamentaarikkoa kohden 90 lentomatkaa Brysseliin ja takaisin. Helsinki-Bryssel lentomatka on yhteen suuntaan 1 646 kilometriä. Edestakainen matka on siis 3 292 kilometriä. Moni suomalainen meppi matkaa myös Helsingin ja kodin välin lentokoneella. Mutta jos lasketaan vain Helsingin ja Brysselin väliset lentokilometrit, yksi meppi matkaa vuodessa lentäen 148 140 kilometriä. Viiden vuoden parlamenttikaudella lentomatkaa tulee yhdelle mepille kaikkiaan 740 700 kilometriä (14 mepille yhteensä 10 369 800 km), ja kesäkuun 2024 vaalien jälkeen 15 mepin lentokilometrit ovat viidessä vuodessa yhteensä 11 110 500 km.

EU-parlamentin omasta tiedotuksesta voi päätellä, että meppien lentopäästöt ja muut liikkumisesta aiheutuneet päästöt ovat 6,8 % EU-parlamentin kokonaispäästöistä. Yhden suomalaisen mepin lentopäästöt vuoden aikana Brysselin 148 140 kilometrin lennoilla aiheuttavat 8 370 kg co2 päästöt. Kun yksi suomalainen synnyttää yhdellä edestakaisella lennolla Helsingistä Thaimaan Phuketiin (8 300 km) päästöjä 938 kg co2, yksi meppi aiheuttaa vuoden aikana Brysselin lennoilla yhdeksän kertaiset co2 päästöt. Mutta jos kansalainen matkustaakin lentäen kerran kesässä Barcelonaan, päästöt ovat 338 kg co2, ja meppi aiheuttaa tähän nähden 25-kertaiset päästöt. Lentopäästöt ovat noin 56,5 g co2 yhdeltä kilometriltä.

Voisiko EU:n parlamentti siis vähentää omia päästöjään sen sijaan, että se vain kompensoi päästöt? Meppien on näet heidän oman ilmoituksensa mukaan mahdollista osallistua kokouksiin myös etänä, eli periaatteessa ja käytännössä lentopäästöjä olisi mahdollista vähentää paljonkin. Mutta mepeiltä itseltään kuultuani yksikään suomalainen meppi ei aio osallistua kokouksiin etänä. Arvelen, että ilmastofanaatikkoakin kiinnostavat enemmän mannereurooppalaisen suurkaupungin houkutukset kuin henkilökohtaiset uhraukset ilmastotekojen puolesta.

Moni suomalainenkin meppi vaatii suomalaisilta konkreettisia tai ainakin näyttäviä ilmastotekoja. ”Älkää tehkö niin kuin me teemme, vaan tehkää niin kuin me opetamme!” Onko tämä vaatimus siis ollenkaan uskottava, kun mepit itse aiheuttavat huomattavasti suuremmat kasvihuonepäästöt kuin suomalaiset keskimäärin aiheuttavat?

Juha Kukkonen

Juha Kukkonen
Savonlinna

Ihmisoikeustyötä 80-luvulta lähtien

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu