Mitä 5G, uusi langaton teknologian sukupolvi tulee merkitsemään digitalisaatiossa?

5G puuttuva palanen digi-strategian

Mitä 5G meille merkitsee? Viidennen sukupolven mobiiliverkot on olleet tulossa markkinoille lähes viisi vuotta. Aluksi vuonna 20217 aihe nousi esiin lukuisissa seminaareissa ja tilaisuuksissa, mutta samaan aikaan markkinoilla ei ollut ensimmäistäkään 5G verkkoon soveltuvaa puhelinta. Kun lopulta puhelimia alkoi virrata markkinoille, puhuttiin vain 5G:n tuomasta huomattavasta nopeudesta, joka mullistaa pelaamisen ja viihteen. Samalla alkoi ”foliohattuisten” kirjoittelut 5G:n säteilystä, ja kuinka se tuhoaa aivot, tai kuinka 5G on osa maailman laajuisia salaliittoverkostoja. Sosiaalisen media kirjoittelu vei 5G aiheen mitä merkillisimpiin yhteyksiin hälventäen ihmisten käsitystä asiasta.

Samalla jäi pimentoon se, mikä oli 5G:n alkuperäinen tarkoitus. Tämän 5. sukupolven tietoliikenneverkkojen tavoitteena on lopullinen digitaalinen läpimurto langattomuudessa. Aiempien langattomien verkkojen kyvykkyydet olivat rajallisia. Niitä ei ole kyetty optimoimaan käyttökohteen tarpeiden mukaisesti kaupallisesti. Aiemmin teleoperaattorit ovat tarjonneet liittymiä, joissa on tarjolla eri tietoliikennenopeuksia tai datamääriä. Nyt 5G:n mukana tulevat tietoliikenteen saatavuuteen liittyviä ominaisuuksia, kuten tietoliikenteen viiveen minimointi. Tämä mahdollistaa vaikkapa robottikäden liikkumisen ilman viivettä etäohjaamon ja huomattavien etäisyyksien päässä olevan robotin välillä. Viive on tietoliikenteessä todella merkittävä asia. Yhdessä kymmenesosasekunnissa satakilometriä tunnissa liikkuva auto ehtii kulkea 3.6 metrin matkan, siinä ehtii tapahtua paljon. Kymmenesosan sekunnin viive on 4G verkossa tavallista. Viiveettömyys tarjoaa etäkäytettävyydelle digitalisaatiossa valtavasti uusia mahdollisuuksia. Läpimurtoja voidaan tehdä terveyden huollossa, eri teollisuuden aloilla tehtaissa, energiatuotannossa, älykaupunkien kehittämisessä sekä luomalla paljon uusia innovaatioiden kehitysmahdollisuuksia. 5G verkossa esiintyvää tietoliikenneviivettä voidaan muokata käyttökohteesta riippuen. 5G tarjoaa myös saatavuutta eli verkkoon kytkeytyvien laitteiden määrää voidaan kasvattaa merkittävästi aiempiin verkkoihin verrattuna. Tämä mahdollistaa huomattavan määrä uudenlaisten online-laitteiden hyödyntämisen teollisuudessa sekä laajasti yhteiskunnassa. Saatavuuden lisäksi tietoliikenteen laatuun pystytään vaikuttamaan laajemmin, ja uusilla 5G tietoliikenneverkkorakenteilla voidaan luoda täysin eristettyjä turvallisia miniverkkoja. Uusi langaton tietoliikennetekniikka tarjoaa myös viimeisen askeleen pilvipalveluiden kehityksessä ja ICT ulkoistamisessa. Jatkossa yritykset voivat ulkoistaa halutessaan koko tietoinfrastruktuurin, jossa on mukana tietoliikenne, serverit, ohjelmistot sekä tietokannat. Samalla kaikkea voidaan optimoida ja säätää eri käyttötarpeiden mukaisesti hyvinkin pieniksi jaetuilla käyttökohderatkaisuilla. Tämä mahdollistaa palveluiden hinnoitteluun myös uudentyyppisiä malleja, joissa laskutusmittarina voi olla määrän tai nopeuden sijaan saatavuus, viive tai laatu. Langattomuus tulle nyt leviämään lopulta teollisuusjärjestelmiin, jotka ovat olleet hyvinkin eristettyjä periteisestä IT maailmasta.

Hyödyt saavutetaan kustannustehokkuudella, uuden tyyppisillä innovaatioilla sekä 5G langattomuuden energiatehokuudella, joka on aiempia verkkoja huomattavasti parempaa 5G:ssä. Tämä voidaan pitää myös yhtenä merkittävänä askeleena vihreämpää digitalisaatiota. Samalla turhaa kaivamista tai fyysistä kaapelointia voidaan välttää. Kaikki ei ole kuitenkaan täysin yksinkertaista. Uuden teknologian myös kohtaamme uuden tyyppisiä turvallisuushaasteita, monitasoista regulaatiota, yhteensopivuuteen sekä laatuun liittyviä yksityiskohtia ratkottaviksi.

Todellisuudessa 5G-maailma valmistautuu vauhdilla, askel askeleelta ja Suomessa verkojen rakentaminen on ollut Euroopan nopeinta ja kattavuus on yli 50%. Verkon kattavuus alkaa olla hyvällä tasolla, ja vuoden 2022 loppupuolella saamme laajemmin uusia verkko-ominaisuuksia yrityksiin sekä teollisuuteen hyödynnettäviksi.

Tuleeko yrityksen siirtyä 5G:hen? Onko nyt oikea aika aloittaa? Useat maat ovat vielä 5G:n osalta lähtökuopissa ja Etelä-Korea on vastaavasti kärjessä ja siellä 5G verkko alkaa olla koko maan kattava. Suomessa lainsäädäntö on melko valmis, ja 5G verkon kattavuus riittävällä tasolla. Näin ollen valmiudet 5G-ekosysteemiin perustuvaan liiketoimintaan on olemassa. 5G on monimutkaisempi kuin mikään aikaisempi tietoliikenneinfrastruktuuri. Se pohjautuu samalla luottamukseen, osaamiseen sekä läpinäkyvyyteen. 5G:ssä tulee korostumaan useiden teknologioiden yhteensovittaminen sekä saumaton eri toimittajien välinen yhteistyö. 5G vaatii uutta ajattelua, tekemällä oppimista luoden uusia menestysreseptejä. Siihen sisältyy kokonaisvaltaista liiketoiminnan soveltamista, johon jokaisen organisaation tulee perehtyä itse, sillä se tarjoaa lukuisten talousarvioiden mukaan jopa yli 11 triljoonan euron kasvuvaikutukset seuraavan vuosikymmenen aikana.

Nyt on yrityksille oikea aika aloittaa 5G perehtyminen Suomessa ja samalla myös suunnittelu 5G kokeiluun.

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu