Tasa-arvopäivä: miesten ta­sa-ar­vo­asiat huo­mioi­ta­va pa­rem­min

Tänään sunnuntaina 19. maaliskuuta vietetään tasa-arvon päivää. Olen huolissani isien, mutta myös ylipäätään poikien miesten tasa-arvotilanteesta.

Vaikuttaa siltä, että hallitus kantaa vanhemmuusasioissa enemmän huolta samaan sukupuoleen orientoituneista äideistä kuin isistä. Ilman muuta on mietittävä näidenkin äitien tilannetta, mutta heteroisiä on kuitenkin selvästi enemmän. Isien näkökulma tulee siis entistä paremmin ottaa huomioon.

Esimerkiksi huoltajuusasioissa isät ovat edelleen epätasa-arvoisessa asemassa, eikä merkittävää muutosta ole luvassa. Jos lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella, lainsäädännön mukaan isä ei saa huoltajuutta automaattisesti, vaikka isyys olisikin vahvistettu lapsen syntymän jälkeen. Jos äiti ei yhteishuoltajuuteen suostu, on isän käytännössä haettava raskaassa oikeudenkäyntiprosessissa tuomioistuimelta ratkaisua, jotta hän saisi huoltajuuden yhdessä äidin kanssa.

Tasa-arvon näkökulmasta isillä tulisi olla automaattinen oikeus huoltajuuteen isyyden vahvistamisen jälkeen. Kaikki muut menettelytavat huoltajuuden suhteen asettavat äitejä ja isiä epätasa-arvoiseen asemaan, ja ne ruokkivat myös isiin kohdistuvia ennakkoluuloja.

Laajan selvityksen mukaan valtaosassa huoltoriitatapauksista tuomioistuin oli päättänyt, että lapsen tulee asua äidin luona. Monet isät kokevat, ettei heitä kuulla riittävästi esimerkiksi lastensuojeluselvittelyissä.

Lastensuojelussa työskentelevistä selvä enemmistö on naisia, ja lastensuojelun ja muissa viranomaistehtävissä toimivien arvioilla on merkittävä vaikutus tuomioistuimen päätökseen.

Lisäksi miesten elinajanodote on edelleen naisia lyhyempi, miehiä kuolee sodissa naisia useammin (esimerkiksi Ukrainassa), ja he ovat useammin kodittomina. Miesten tasa-arvoasioiden korjaamiseen onkin jatkossa panostettava entistä tehokkaammin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu