Biokaasulaitoksia Kainuuseen riskit tiedostaen

Kotimaakuntaani Kainuuseen on ehdotettu rakennetttavaksi biokaasulaitoksia. Biokaasu voitaisiin aluksi tuoda muualtakin, jotta sille saadaan käyttäjiä. Pitemmällä aikavälillä vaadittaneen maakuntaan omaakin tuotantoa.

Tavoite on kannatettava, kunhan toteuksessa huomioidaan niin mahdollisuudet kuin riskitkin. Kun biojätettä joka tapauksessa kerätään ja biohajoavavaa ainesta kertyy paljon, jotain sille on tehtävä. Tässä yhteydessä biokaasun tuotanto olisi ympäristöteko. Biokaasun hyviä puolia ja mahdollisuuksia on esitelty mallikaasti. Vaikka biojätteen käsittely mädättämällä vähentää monia haittoja, biokaasuun tuotantoon liittyy myös haasteita, joita ei konsulttien selvityksistä ja tiekartoista helpolla löydä. Itse en ole alan asiantuntija, joten kuulen mielelläni, jos kirjoituksessani on virheitä.

Teollisia hankkeita voi arvioida monilla kriteereillä. Hankkeen toteuttamiskelpoisuus ja hyväksyttävyys vaatii tukijalkoja kestääkseen eri osapuolien kriittisen tarkastelun. Niitä voisivat olla ympäristöystävällisyys kattaen päästöt paikallisesta globaaliin mittakaavaan, taloudellinen kannattavuus, sosiaalinen hyväksyttävyys sekä ympäristöterveys. Biokaasusta puhuttaessa taloudellinen näkökulma korostuu voimakkaasti. Myös ilmastoystävällisyys on merkittävä argumentti. Monesti keskustelu pelkistyy muna-kana-asetelmaan eli siihen kannattaako biokaasulaitosta rakentaa, jos ei ole ostajia tai kannattaako biokaasuautoa hankkia, jos ei ole biokaasun tuotantoa. Melko vähälle huomiolle näyttää jääneen viimeksi mainittu kriteeri eli terveydensuojelullinen näkökulma. Se puolestaan on vahvasti kytköksissä sosiaaliseen hyväksyttävyyteen.

Täällä Kainuussa me tiedämme harvinaisen hyvin, mitä merkitsee teollisen hankkeen sosiaalisen toimiluvan menettäminen. Biokaasuun liittyy riskejä, kuten ravinnepäästöt, hajut, haittaeläimet, bakteeritartunnat, hygienia ja negatiiviset vaikutukset asumisviihtyvyyteen. Riskien minimimiseen pitää laittaa jo hankesuunnitteluvaiheessa riittävän paljon panoksia. Ympäristövaikutusten arvioinnissa riskien arviointia on vaikea välttää, mutta koko YVA-prosessin voi välttää mitoittamalla laitos alle 20000 tonnin syötemäärälle.

Teollista tuotantoprosessia on tarkasteltava kokonaisuutena. On huomioitava toiminnan kaikki aine- ja energiataseet. Nyt kiinnitän huomion biokaasulaitoksen ainetaseeseen. Biokaasulaitokseen menee jotain sisään, joten jotain muuta täytyy tulla ulos. Tarkastelua ei kannata rajoittaa pelkästään positiivisiin mahdollisuuksiin eli siihen millaista biokaasua saadaan, kuinka paljon ja millä kustannuksilla. Biokaasulaitoksesta tulee nimittäin ulos biokaasun lisäksi mädätysjäännös.

Biokaasulaitokset ovat ravinnekeskittymiä. Mädätysjäännös jakautuu karkeasti typpirikkaaseen nestejakeeseen ja fosforia sisältävään kiinteään jakeeseen. Märkämädätyksessä jäännösvesiä tulee huomattavasti enemmän kuin kuivamädätyksessä. Luontoon joutuessaan ravinteet kiihdyttävät kasvikunnan kasvua väärissä paikoissa, kuten vesistöissä. Pelloilla lannoitteena ne puolestaan voisivat korvata fossiilisella energialla tuotettuja keinolannoiteita.

Ennen biokaasulaitoshakkeeseen ryhtymistä pitäisi selvittää, mitä tälle mädätysjäännökselle tehdään. Voidaanko sitä ylipäätään käyttää lannoitteena, ja jos voidaan, pitäisi asiaan liittyvät sopimukset tehdä esimerkiksi viljelijöiden kanssa ennen laitoksen rakentamista. Toisaalta kierrätyslannoite ei ole elintarviketeollisuudessa kovin korkeassa arvossa. Pitäisi ratkaista, miten mädäte varastoidaan ja miten sen logistiikka hoidetaan. Miten ratkaistaan esimerkiksi se, että pelloille ei saa levittää lannoitteita tiettyinä vuodenaikoina. Varsinkin märkämädätyksen typpipitoista nestemäistä jaetta on käytännössä mahdoton kerryttää varastoihin kaikki talvikuukaudet. Yksi vaihtoehto on johtaa se kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon. Riittääkö puhdistamon kapasiteetti? Meneekö sen ympäristölupa uusiksi ja tarvitaanko investointeja? Kustannukset lankeaisivat veronmaksajille.

Toki typpi voidaan poistaa biologisesti biokaasulaitoksen jäännösvedestä jo laitoksella, mutta silloin se haihtuu taivaan tuuliin. Mädätysjäännöstä voidaan rikastaa tai kuivata myös mekaanisesti tai termisesti. Typen talteenottoon biokaasulaitoksen jätevedestä esimerkiksi ammoniumsulfaattina on kehitteillä menetelmiä, mutta sekin lisäisi kustannuksia. On epävarmaa saadaanko tällaiset tekniikat koskaan toimimaan kannattavasti. On myös ehdotettu ravinteiden johtamista energiapuuviljelmille, mikä vaikuttaa kehittämiskelpoiselta idealta. Sekoittamalla ravinteet Kainuun Voiman voimalaitoksen tuhkaan voitaisiin tehdä varastointikelpoista lannoitetta.

Parasta olisi kuitenkin minimoida jäännösvesien määrä jo suunnittelupöydällä valitsemalla kuivamädätys märkämädätyksen sijaan. Jos prosessi suunnitellaan termofiiliseksi eli lämpötilaltaan 50-67°C:een, haitallisten bakteerien aiheuttama kontaminaatioriski pienenee. Jos mädätysjäännös halutaan lannoitekäyttöön, se on joka tapauksessa hygienisoitava. Termofiilinen prosessi pienentää hygienisointiin vaadittavaa energiamäärää.

Vertaisin biokaasulaitosta ihmisen aineenvaihduntaan. Ruuasta saamme energiaa ja terveyttä, mikä mahdollistaa monia hienoja asioita. Niille ulos tuleville aineille on kuitenkin pakko tehdä jotain. Myös biokaasulaitoksen peräpäästä tuleva aines on kästeltävä ympäristön ja ihmisten terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä vaarantamatta.

Lopuksi joitakin eri tavoin haastavia tapauksia eri puolilta Suomea:

https://www.satakunnankansa.fi/a/201464462

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymparisto/artikkeli-1.232885

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mikkopaunio/233109-mikkelin-vihrean-biokaasulaitoksen-ymparistolupa-nurin-asukkaat-voittivat/

https://www.omalahio.fi/2018/06/biokaasulaitos-ei-ole-tervetullut-jokimaalle/

https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/hajuhaitat-koettelevat-naapurisopua-limingassa-biokaasulaitoksesta-useita-valituksia/766673/

https://yle.fi/uutiset/3-5775810

https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/vuosien-tyo-valumassa-hukkaan-biokaasun-tuotannossa-havaittu-iso-ongelma-vesistoille/43417488-b4f4-3692-8698-491c8967251a

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu