Kaupunkisuunnittelun erikoisoperaatio Viikissä

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala etenee aiempien lähivuosien kaavavalmistelujen linjalla myös Viikin tiivistämisessä. Samalla Helsingin kaupungin propaganda lähentelee loogisuudessaan Moskovan julistuksia Ukrainan sotaan liittyen, kuten: ”Eko-Viikin idea saa jatkoa 2020-luvun tiedoin ja taidoin.”  (Keski-Viikin kaavarunko, Diaarinro: HEL 2022-011596) – mikä käytännössä tarkoittaa Eko-Viikin alkuperäisen kaavan romuttamista mm. 1) sijoittamalla korkeita rakennusmassoja Viikintien varren tutkimuspelloille, kun alkuperäisessä ja toteutetussa kaavassa rakennuskorkeus nousee pellolta kohti niitä reunustavia kallioita ja 2) tuhoaa tutkimuspeltojen ekosysteemin, johon nykyisen kaava-alueen rakennusten väliset ja pienviljellyt vihersormet saumattomasti tällä hetkellä liittyvät ja 3) lisäksi vaarantaa rakentamisella Viikinojan kalakannat (mm. taimen ym. Lohikalat) ja herkän ekosysteemin.

Edelleen osallistumis- ja vaikuttamissuunnitelmassa maalaillaan Ukrainan erityisoperaation viestintämalleilla: ” Viikkiläinen asuinympäristö muodostuu urbaanin asumistavan ja erityislaatuisen viher- ja virkistysympäristön rinnakkaiselosta” – mikäli tämä tarkoittaa Viikin peltojen lähes merenpinnan tasolla syvyydessään jopa parikymmenmetrisen savimassasta muodostuvan peltomaan saattamista rakennusmaaksi – ollaan rauhalliseen rinnakkaiseloon luonnon kanssa viitatessa termeillä propagandaviestinnässä samalla tasolla kuin Putinin propagandakoneisto maalatessaan Ukrainan erikoisoperaation puolustukselliseksi hyökkäykseksi tai satanistien ja natsien karkottamiseksi Kiovasta. Erittäin hämmentävää ottaen huomioon, että sekä kaupunkiympäristön toimialaa että kaupunginvaltuustoa johtavat Vihreät ”the planeettapuolue” – joilta voisi odottaa enemmän älyllistä rehellisyyttä sekä suunnitteluun että viestintään.

Selvästikin luontoarvot eivät enää Helsingin virkakoneistoa tai poliittista johtoa lämmitä. Kaupungin joukkoliikennehankkeilla (kuten sinällään upea Raide-Jokeri) perustellaan narkomaanin porttiteorian tavoin tiivistämistä, mikä Viikinkin tapauksessa on suotavaa – mutta 500 vuotta viljellyn Kruununtilan peltoja siinä ei enää laajemmin tule uhrata. Viikin pellot ovat osa historiallista kulttuurimaisemaa ja ainutlaatuiset maailmassa välittömästi näköetäisyydellä Yliopiston kampuksesta omaten tutkimushistorian 1930-luvulta lähtien. Tosin tässä kaupungissa on aiemminkin sorruttu toimivien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen lanaamiseen betonilaatikoiden tieltä.

Viikin pelloille ulottuva Keski-Viikin kaavarungon idealuonnos on yksiselitteisesti yleiskaavan vastainen peltoalueen itäisimpään laitaan sijoitetun asuinalueen osalta. Kuvatussa luonnoksessa asuinrakentamiseen on varattu aluetta, joka pikseleiden kohdistamisella ulottuu yleiskaavassa esitetylle viheralueelle. Mikäli tämänlaista aluetta esitetään rakennettavaksi, joudutaan sen rakentaminen alistamaan tarvittaessa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Ja aloittamaan koko kaavan valmistelu alusta.

Jo yleiskaavaa laadittaessa huomautettiin Viikinojan itäpuolelle ulottuvasta asuinrakentamisen alueesta ylipäätään. Viikinoja on erittäin hauras alue ja rakentaminen tuhoaa vähintäänkin hetkellisesti koko puron ekosysteemin. Lisäksi peltoalueet varsinkin Viikinojan itäpuolella ovat tulvaherkkiä ja huonoa rakennusmaata. Puro muodostaa myös itsessään ainutlaatuisen luontoalueen, jossa kuningaskalastajakin saattaa pian pesiä. Nykyisellään tämä peltoalue on myös merkittävänä muuttolintujen laidunalueena sekä keväisin että syksyisin. Kaavarungosta onkin poistettava suurin osa pelloille suunnitellusta rakennusoikeudesta ja massoitettava lisää rakentamista jo rakennetuille alueille lähemmäs Viikin kampusta ja nykyisiä liike- ja toimitila-alueita.

Lisäksi koko alueen asukasmäärätavoitetta tulee pienentää vähintään kolmanneksella. Asukkaille suunnatussa keskustelutilaisuudessa suunnittelija-raukka väitti olevansa ilman mielipidettä kaavasta, jonka on itse suunnitellut – vaikka asuinalueiden suunnitteleminen vanhaan kulttuuriympäristöön keskelle peltoa on mitä suurin mielipide ja kannanotto luontoa ja kulttuuria vastaan.

Kaupunkiympäristön toimialalle olisikin syytä saada suunnittelijoiksi luovia ja mielipiteitä omaavia arkkitehtejä – jotka uskaltavat haastaa nykyisen oligarkian. Betonipaalujen ja elementtilaatikoiden suunnitteleminen savipellolle maailmanlaajuisesti ainutlaatuiseen yliopistoympäristöön ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuiselle ja kansainvälisesti noteeratulle linnustokohteelle on lähtökohtaisesti tyhmää ja lyhytnäköistä sekä kulttuurillisesti köyhää ajattelua. Savipellolle suunniteltujen rakennusmassojen hiilijalanjälki on järjetön asuinneliötä kohden.

Sinällään ammattitaitoisten arkkitehtien ohjaaminen tämänlaisiin suorituksiin lähenteleekin työpaikkakiusaamista ja tuoksahtaa 70-luvun yhteiskuntatieteiltä 2020-luvun luontoarvoja ja ekokatastrofia hillitsevän suunnittelun sijaan. Tämä kaavarungon idealuonnos on menneisyyden hajuinen ja siihen liittyvä propaganda samaa taso kuin Neuvostoliiton ja nyky-Venäjän. Yrittäkää parempaa ja pelastakaa kulttuuri- ja luontoarvoiltaan merkittävät Viikin pellot – ne voitaisiin myös hyvin liittää Hallainvuoren suojelualueeseen viljelyn sallivalla kaavamerkinnällä. Esitetyn muotoista kaavaluonnosta tullaan vastustamaan Viikissä aktiivisesti.

+2
juhalevo
Kokoomus Helsinki
Ehdolla presidentinvaaleissa

www.juhalevo.fi
30 ja risat (43), Perheenisä, Yksikönjohtaja IT-alalla, KTM (HKKK / Aalto University)
ex-HUS:n hallituksen varajäsen
ex-HSY:n tarkastuslautakunnan jäsen
ex-UMO-säätiön hallituksen pj
ex-Varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, Helsinki
Nukketeatteri Sampon hallituksen pj
ex-Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen
Aiemmin mm. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ja Teknisen palvelun lautakunnan jäsen.
Asun tällä hetkellä Viikissä, aiemmin mm. Kruununhaassa, Kalliossa, Kannelmäessä, Vuosaaressa ja Espoossakin. Harrastelijabasisti ja veneilijä sekä siirtolapuutarhan ja palstan viljelijä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu