Sähkönivelbussit kaikille vantaalaisille ratikan sijaan!

Vantaan ratikkalinja palvelisi ainoastaan pientä osaa itä-vantaalaisista noin 20 kilometrin matkalla. Ratikkaprojektin kokonaishinta on tällä hetkellä 550 miljoonaa euroa, josta itse ratikoiden hinta on 90 M€.

Tällä samalla hinnalla 90 M€ voitaisiin koko Vantaan liikenne varustaa moderneilla sähkönivelbusseilla, jolloin se palvelisi kaikkia vantaalaisia. Siis sekä sisäinen, että seutuliikenne. 300 bussia.

Samalla voitaisiin lisätä vuorovälejä, paikata katvealueita ja aloittaa uusia poikittaislinjoja vantaalaisille.

Sähkönivelbussit voisivat aloittaa liikennöinnin Vantaalla jo 2021. Ratikkaa saa odottaa vuoteen 2028.

Sähkönivelbussien matkustajakapasiteetti on aivan riittävä Vantaan tarpeisiin ja uusimmillä busseilla matkustajamäärät nousevat ratikan tasolle. Busseissa on myös istumapaikkoja suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin ratikassa, joka lisää matkustusmukavuutta. Samalla huomioidaan vanhukset.

Miten sitten matkustusajat? Paljon on puhuttu ”pikaratikasta”. Ratikan keskinopeus on 25 km/tunti, kun bussilla se on 23 km/tunti. Selvityksen mukaan matkustaja hyötyy keskimäärin ratikkamatkasta 0,5 minuuttia, siis 30 sekuntia per matka. Se siitä pikaratikasta. Ratikka menisi Tikkurilasta lentokentälle 25 minuutissa. Kehärata vie matkustajat sinne 7 minuutissa. Ratikassa pysäkkivälit harvenisivat, bussissa eivät.

Päästöjen vähentäminen? Tämä on ollut yksi ratikkaprojektin pääperusteluista. Selvityksen mukaan päästöt vähenisivät vain alle 0,5 % ja se edellyttäisi että autoliikenne vähenisi huomattavasti.

Vähenisikö? No tuskin, sillä ne jotka asuvat yli kilometrin päässä raiteista joutuisivat käyttämään yhä enemmän autoja, koska bussien liikenneyhteyksiä karsittaisiin tai heikennettäisiin. Näin on Espoossa metron myötä tapahtunut.

Sähköbussien osalta voidaan todeta se ainoa tosiasia. Bussit ovat täysin päästöttömiä.

Miten kävisi asuntorakentamisen? Ratikkaselvityksessä puhutaan 3 miljoonan kerrostaloneliömetrin rakentamispotentiaalista radan varteen. Siis tälle 20 kilometrin matkalle noin 60 000 uutta asuntoa. Annetaan ymmärtää, että se olisi plussaa Vantaalle?

Onko? No ei. Itse luku on jo ylimitoitettu. Vaikka se toteutuisi, niin uusille asukkaille täytyisi rakentaa koko infra. Koulut, päiväkodit, terveysasemat ja muut julkiset palvelut.

Kuka todellisuudessa hyötyisi? Rakennuttajat ja asuntosijoittajat. Sijoittajat ovat ostaneet noin puolet Vantaalle viime vuosina rakennetuista yksiöistä. Vantaalle ja kuntatalouteen tulisi ainoastaan maanmyynti ja vuokratulot.

Miten sitten uusien asukkaiden verotulot? Ketkä alueelle muuttaisivat? Hyvätuloisia? Voi olla.

Tosiasia on kuitenkin se, että Länsimäki ja Hakunila ovat ennusteeni ja jo toteutuneen kehitystrendin myötä maahanmuuttovaltaisia alueita vuonna 2030. Tällä hetkellä maahanmuuttajien osuus on 30 % ja kasvussa. Vieraskielisten osuus Vantaalle muuttaneiden keskuudessa on 80 %. Tähän tuskin on tulossa muutosta.

Toki maahanmuuttajissa on paljon potentiaalia, mutta heidän työttömyysasteensa on erittäin korkea. Tästä johtuen verotulojen nettovaikutus voi olla jopa negatiivinen.

Onko Vantaalla varaa ratikkaan? Ei ole. Olen tehnyt arviolaskelman Vantaan lainamäärän kasvusta vuosina 2020-2029. Tulos oli lähes katastrofaalinen. Mikäli ratikkahanke toteutettaisiin niin Vantaan kokonaisvelka nousisi lähes 3 miljardiin euroon vuonna 2029. Sitä ei Vantaan talous kestäisi ja voisimme joutua valtion päätöksellä jopa konkurssiin. Tämä laskelma on vapaasti saatavilla.

Vantaan virkamiehet, asiantuntijat ja konsultit ovat valmistelleet Ratikka-hanketta jo pitkään ja hartaasti. Tätä vihervasemmiston suurta unelmaa. Selvitys julkaistiin kuitenkin vasta viime viikolla ja jo tulevana maanantaina valtuutettujen tulisi myöntää 20 miljoonan euron suunnittelumääräraha hankkeelle.

Siten halutaan sitoa päättäjien kädet ja aloittaa ratikkahankkeen organisaation rekrytointi. Jatkossa voidaan sanoa, että hanketta ei voi enää keskeyttää, koska ollaan jo palkattu henkilökunta ja yksityiskohtainen ratasuunnittelu on jo valmis.

Mitä on tehtävissä? Ensinnäkin laitetaan koko hanke jäihin siksi aikaa että saadaan kattavat ja objektiiviset vertailuaineistot vaihtoehdoista kaikkien vaikutuslaskelmien kera. Suunnittelumäärärahaa ei tule hyväksyä.

Euroopassa ollaan menossa vauhdilla kohti sähkönivelbussi ja superbussivaihtoehtoja. Uusia busseja rakennetaan ja kehitetään jatkuvasti. Myös Suomessa on jo tehty sähköbussihankintoja. Bussien hinnat ovat laskussa kasvavan tuotannon myötä.

Toivon ja haluan, että Vantaata alueita kehitetään yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti eikä ainoastaan rakentajien ja sijoittajien ehdoilla yhtä aluetta palvellen.

Sähköbussit olisivat tasavertaisesti kaikkien vantaalaisten käytössä ja Vantaa voisi olla ensimmäinen kaupunki ja edelläkävijä siirtymällä kokonaisuudessa päästöttömien sähköbussien käyttäjäksi.

JuhaMalmi

Hei! Olen 56-vuotias kaupunginvaltuutettu Vantaalta. Puolueeni on KD. Koulutukseltani olen ekonomi, KTM, LKV. Tällä hetkellä toimin taksiyrittäjänä. Tärkeimmät arvoni ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys ja isänmaallisuus. Pidetään Suomi Suomena. Annetaan arvo vanhuksille ja turvataan lastemme tulevaisuus. Rakennetaan yhdessä Suomea, tätä maata, jota rakastamme. Ei unohdeta heitä, jotka eivät pärjää tai ovat heikommassa asemassa. Kunnioitetaan lakeja ja pidetään järjestys. Pidetään yhtä - me suomalaiset.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu