Vantaa-lisän poisto lisäisi kaupungin menoja

Kaupunginjohtaja Ritva Viljasen talousarvioesitys sisältää Vantaa-lisän poiston kokonaisuudessaan. Näin saataisiin hänen laskelmansa mukaan 3 miljoonan euron ”säästöt” vuositasolla. Tämä ei pidä paikkaansa ja on lohdutonta, että meille valtuutetuille edes esitetään näin yksinkertaistettua laskelmaa.

Säästöjen sijaan Vantaa-lisän poisto lisäisi runsaasti Vantaan menoja ja saattaisi monet lapsiperheet taloudellisiin vaikeuksiin.

Jokainen alle 1,5-vuotias lapsi, joka siirtyy Vantaa-lisän poiston takia päiväkotihoitoon, maksaa kaupungille 17.000 €. Säästöt tulisivat Vantaa-lisästä noin 2000 € ja mahdollisesta työhön siirtymisen kautta tulevasta kuntaverotulosta noin 5000 €. Kaupungin tappioksi tulee siis 10.000 € per vuosi per lapsi.

Mikäli kaikki Vantaa-lisän saajaperheet, joita on noin 1000,  laittaisivat pienet lapsensa päiväkotiin, niin laskennallinen tappio nousisi 10 miljoonaan.

Tämän lisäksi tulisivat todella kalliit rakennuskustannukset näille lapsille tarvittavista uusista päiväkodeista. Pelkästään yhden päiväkodin hinta on 10 miljoonaa euroa ja niitä tarvittaisiin monta.

Talous ja tappiot eivät kuitenkaan ole esityksen ainoa heikko puoli.

Paras paikka pienen, alle 2-vuotiaan lapsen kasvatuksen kannalta on koti. Tämä on todettu monissa suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa. Asia on kiistaton.

Varhaislapsuus kotona luo lapselle perusturvallisuuden ja antaa aikaa tutustua rauhassa vanhempiinsa. Perheidentiteetti alkaa muodostua.

Kaupunginjohtaja perusteli Vantaa-lisän poistoa ensisijaisesti sillä, että naiset pääsevät töihin, josta tulee verotuloja. Myös naisten asema mainittiin. Tässä mentiin talous ja naisten tasa-arvo edellä pienten lasten edun sijaan. Toissijaisesti mainittiin lasten sosiaaliset seuratarpeet, suomen kielen oppiminen ja verkostoituminen.

Kyllä. Verkostoituminen mainittiin. Alle 2-vuotiaana?

Tätä esitystä ja sen taloudellisia pakotteita on aivan mahdotonta hyväksyä. Ne uhkaavat paitsi perheiden taloutta, myös perheiden oikeutta ja mahdollisuutta päättää pienten lastensa kotihoidosta. Samalla esitys uhkaa pienten lasten oikeutta saada tutkitusti parasta kasvatusta parhaassa paikassa – omassa kodissaan.

JuhaMalmi

Hei! Olen 56-vuotias kaupunginvaltuutettu Vantaalta. Puolueeni on KD. Koulutukseltani olen ekonomi, KTM, LKV. Tällä hetkellä toimin taksiyrittäjänä. Tärkeimmät arvoni ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys ja isänmaallisuus. Pidetään Suomi Suomena. Annetaan arvo vanhuksille ja turvataan lastemme tulevaisuus. Rakennetaan yhdessä Suomea, tätä maata, jota rakastamme. Ei unohdeta heitä, jotka eivät pärjää tai ovat heikommassa asemassa. Kunnioitetaan lakeja ja pidetään järjestys. Pidetään yhtä - me suomalaiset.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu