Maalitus

Maalittaminen on sopiva sana kuvaamaan montaa yhteiskuntaa, ja henkeä. Voisi puhua myös savustamisesta, vaikka keinot olisivat sivistyksellisempiä, kuin todellisissa sodankäynneissä.

Maalittaminen lähtee kohdista, johon on liittää perusteita, vaikka perustelut vaihtelee paljon.

Ääritapaus maalittamisesta, on suoraan kannatuspohjaista. Muuta ei tarvita, kuin eri ryhmä, ja eri ryhmäläisyys.

Puhtaan selkeällä maalituspainotukseen nojaavalla / päätyneellä ryhmällä, on historiansa.

***

Joskus kyseessä on lähinnä hyväosaisuutta, ja siihen liittyvää aseman menettämisen pelkoa.

Asemien epävarmuus voi toisaalta olla jatkuvaa, sillä osa parempiosaiseksi (pelastuslautta) pyrkimisen motiivitaustasta, voi tietää jo olemassaolevana ongelmia tuottavaksi, ja ihmisiä jakavaksi, jopa tarkoitukselliseksi.

Tilanteen kokemisen voi tiivistää tärkeydessään siihen, onko oikeassa leirissä, ja voiko sen kokea turvalliseksi, ja minkä järjestelyjen kautta.

Toinen yhtä sitkeä maalittajaryhmä, on voinut olla pysyvämmin altavastaajana, tai ryhmä kuuluu kokemus tästä. Läpilyöneimmillään, asetelma piirtynyt mieleen, psyyken tasoa myöten.

Historia heikomman toteutuman osalta, ei tosiaan ole tyhjä. Tilanne on jopa hankalampi, epäkonkreettisemman, ja vähemmän havaittavan rakennetason olemassaolon takia.

Takkiin ottavan / tai tulessa makaavan ryhmän toimet eroavat, ja niihin kuuluu esim oletuksellinen tilitys, vähän kaikesta.

Miehityksen käsikirja kertoo äärimmillään asetelmaa: https://areena.yle.fi/1-50731192. Samoin esim Saksan ilmapiiri, WW2n aikoihin.

Voidaan päätyä elämään hyvin vaikeita järjestelyjä. Tavallinen arki on monimutkaista, ja ahdistavaa. Vallitsee lainsuojattamuutta, tai kokemusta tästä.

Astetta tukevamman maalituspaikan saa, jos jotain hyväksyttyjä oletuksia ylimenevää, on liittää johonkin ryhmään, jolloin maalitus perustuu enemmän lakiin ja järjestykseen.

Vain poikkeustapauksissa, laki ja asetukset on altavastaajaryhmän vahvuus. Kyseessä lienee lähinnä vallankumoukselliset, tai jäätyneet tilanteet.

Maalitus on hyvää, kun kohde on sen verran vahva, että toimet ovat kirittämistä. Kun näissä harvemmin näkee tätä tiukennusta, suuri osa maalituksesta on hajoittavaa, ts pahan olon sosialisointia suoraan, tai epäsuorasti aiheuttaen.

***

Media on hyvin paljon kunnostautunut maalittajana / maailman jakajana.

Media useimmiten, ei effektiivisisti ottaen, ole kuulumaton siihen jakoon, ja jaon tekemiseen, josta edellä kerrottu. Mediaa ei kannata pitää automaattisesti omana itsenäisenä ryhmänä.

Jenkeissä tilanne on siinä vaiheessa, jossa ajautuma on helpommin havaittavuuteen asti yltävä, myös median tasoa myöten.

Osa poliitikoista ilmaisee ajoittain asetelmaa tähän tapaan, ja nostaa esiin median kyseenalaista roolia, omaa ryhmäänsä ajatellen.

Moni yleisempään arviointiin kykenevä, voi nähdä median roolin yksipuolisuuden, samalla tapaa kuin mitä esiintyy toisiinsa nähden jakautuneemmilla puolueilla / ihmisryhmätahoilla.

Millä tavoin jakaantuminen tapahtuu, tähän on varmasti jotain elinkaarta ja kuvausta liitettävissä, menneiden tapahtumien perusteella. Kulut voivat olla simppelistettävissä, ja kaikille hyvin ymmärrettävästi kerrottavia.

***

Paitsi että erimaailmallisuus leviää omien lainalaisuuksiensa mukaisesti, sama koskee menetelmiä, ja niiden ajankohtaisuutta, ja ajallista vaihtelua.

Puhe on usein iso, ja toisaalta näkyvin osa maalittamista, samoin huomion painotettu kohdistuminen sananvapauteen.

Mitä maalittava rakentaminen on, kokonaisuus on tosiaan isompi. Tähän liittyy hetkellistä veiviä, ja pitkällisempää rakentelua.

Tämänkinhetkinen tilanne, voidaan kirjoittaa auki siten kuin on, ja vaikuttaa. Kirjaus on ei ole avaruustiedettä, mutta voi tavanomaisuutta ilmentävänäkin hämmästyttää.

Se mitä eletään, ei aina säikäytä. Kun eletystä tietää enemmän, ei voi olla yhtä turvallisin mielin. Etenkin jos keskittyy tieto-otannassaan lähinnä hankalaan osuuteen.

Tieto lisää tuskaa, vain silloin, jos tietää hankaluuteen liittyviä asioita. Maailmassa tällaisen osuuden olemassaolo, ei ole poikkeuksellista.

Kansaomainen sutkautus tiedon hankalasta puolesta, kertoo omalta osaltaan maailman pysyvästä tilasta, joka helposti oletuksellinen.

***

Maalittavat suhtautumiset, voi aistia helposti, tosin suhtautumisten osoittamiset, sitäkin helpommin kyseenalaistettavissa.

Nopeissa ja pitkällisemmissä kuluissa, ja rakenteluissa, vallitsee tulkitsijan markkinat. Kyseessä effektivinen valta.

Kun nyt myötätunto kulkee monien heikkojen ihmisryhmien mukana, voidaan heidän kautta vaikuttaa oikeutetummin.

Oikeutuksen kalastelu on tässä tosiaan iso juttu. Jonkun voi saada puolelle, hyvin perustein, ja toisaalta tämä ongelmakohta, on saatettava nimenomaan nosteeksi, ei tappioksi.

Eri ihmisryhmiä käytetään paljon, vaikkakin sopivasti, ja sopiva-aikaisen sujuvasti. Sama koskee ongelmanarvoisesti otettavia asioita, yleensäkin.

Vaihtuvapohjainen, oikeutuksen hakemiseen perustuva malli toimii, etenkin, jos hyvää asemaa on olemassa, ja käyttöön otettavissa, sitä on uhattuna, tai sen voi viestiä uhatuksi olevaksi.

***

Finaalisempi vaihe hajoittajalle, on helpompi, koska pelko on oikeastaan aiheellinen, ja koskee kaikkia.

Mukaan tulee tapahtumia, joihin reagoimiseen ei edes tarvita oikeutusta, eikä sen perään, osata enää tietyn vaiheen jälkeen kysyä.

Päädytään tilanteeseen, jossa valta on vasten toista valtaa, ja voidaan edetä erilaisesti ilmenevän vallankäyttötavan mukaisesti.

Perusperiaate vallalle rakentamisen periaatteesta, ei muutu. Käyttötapaan kuuluu käytännössä omanlainen elinkaarensa, ts sopivasääteisyys, mm pehmeyden ja kovuuden osalta.

***

Kerronta edellä, oli jonkin verran konkretisoiva, tai kerrontaan on liitettävä konkretisaatiota, ja siten mahdollisen syyllisyyden ja vastuun erilaista jakautumista.

Päätymänä oli yleinen härdelli, ts resetaatio alkuperäistilaan, jota kautta asioita ainakin on vietävissä eteenpäin. Kenellä vahvuutta tässä moodissa, parhaimmat todennäköisyydet jatkoon.

Vallankumouksiin jos ryhtyy, voidaan päätyä vallan ylikäyttöön, tai tähän voidaan houkutella. Hävittämisen talkoot käy ja myy, myös pätkä-osallistujalle.

Ehkä näissä kuluissa on jotain mahdollisuutta viisastua.

Ei ole osoittaa ketään erityisemmin. Tuntemustasolla tästä voi poiketa, eikä tällaiseen tarvitse erillislupaa. Näkyy ilmaisussa, ja sen rakentamisessa.

Olisiko tämä sitä ihmiselle ominaista järjellisyyttä, ja sen sopivaa käyttöä.

0
juhamyllarinen
Lappeenranta

Kynnyksetön email: juha piste myllarinen ät gmail piste com.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu