Ali-tilaamme liittyvää taustaa ja latausta

IHAN LONKALTA

Voisi todeta, että:

• Suomen menestymättömyys

• Huonot ratkaisut ja toisaalta epäonnistumiset monessa avainkohdissa

• Ja yleisen oloinen luottamusvaje ja ennusta pärjäämistä koskien

Johtaa määräävän tapaisen taustansa puolesta tulkintaan huonosta itsetunnosta.

Tervettä itsetuntoa (todellisuus-juurettuneistoa), ei ole riittävästi mukana toiminnassa.


Edellinen blogini …

Oli tuota reaktiivisen kaltaista tilaa ja kujanjuoksullisuutta kuvaava, mitä tosiaan liitin nykyhallitukseen, joka vaikka ei ole Venäjän hyökkäyksen uhan alla …

On omalla tavallaan lamassa (tajumattaan), pysyvämmän sitkeästi, tai näin tulisi väistämättä mieleen arvioida, tai selkeän perustellusti olettaa vaiheesta.

Oletuksen nostamattomuus (diss-toimi), olisi enemmän riskaabelia.


Tuosta primitiivi-ilmenevän …

Kulttuurin olemassaolosta (viha, impulsiivisuus, anti-empatia,..) on puhuttu jonkin verran, ja puhekulttuuri asiakäsittelyn tasoineen, viittaa samaan.

On jotain höykkyytyksellisyyteen nojaamista, tiukka paikka kun on, tai muutosajat.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/juhamyllarinen/ps-linja-pakon-edessa-kohden-kohtuutonta-mutta-mahdotonta/

Käännettä on kuitenkin nähtävissä, ts myös sellaista puolta, mikä on esillenostettuun nähden terveempää.


ABSTAUSTA

Kohtuuttomuus kaikessa -kokemus, ja sydämen kieli, tästä maailmasta kertovana.

Ei tarkoita vain kokemusta, vaan myös sitä, että tilanne tiedostetaan jollain tasolla, ts on syväomaksuttua, ja missäs ei, jos ei siellä, missä valmiuksia tulee ilmetä todellisuuden mittaisina, jos vaan muuten edellytyksiä.

Ihminen on lajina tietoisen mahdollinen, mutta erityisesti pärjäämisen kannalta merkityksellisiä kohtia koskien, jolloin merkityksellisyyttä otetaan vastaan laajempipohjaisesti, kuin mihin muilla eläimillä on mahdollisuutta.

Ihmisessä on suoran primitiivinen torppaus/suojaus/kaventumis/valinta- valmiustaso, tavan eläimille ominaisena, mutta myös hitaasti jakeluun kokonaisemmin menevä edustuspaikka sille, miten todellisuus kokijatapaukselle voi rakentua, sopivasti kun on osa ruokintaa (ympäristön maito).

Noin kulttuurista riippumatta, tosin mitä on tuo ruokinta perinnettä kääntämään yltävästi …

Eroja ilmenee käännyttävissä aalloissa, ja millä tavoin voivat mennä syväjakeluun, esim tällä pohjanomaisesti läpikasvaneella tavalla.

*

Pohjanmaa, Pohjoismaat, suovoimat, sisu, Perkeleet Saatanoilla vahvistettuna, …

Näissä perusaineksen omaisissa, riittäs koottavaa, ts matskua on, ei tosiaan vajetta tästä.

Ei toisaalta niinkään se konkretia löydettynä ja kiistanalaisena, ellei kokonaisempi tuntumaa ole kantavana.

Materiaali- ja yksityiskohta -hajotelmaan/räjähtymään, voi viitata tällaisen kommentin kautta:

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/juhani-viitala-2/tietaako-kansalainen/#comment-4130387

Sama koskien listoja, joissa tarvittavat toimet seurailevat sitä räjähdystä, joka singonnut ympärille sitä sun tätä.

On suurta ja paljon… mutta päinvastoin kuin jotakuta vakuuttaen, voimia, ja voiman potentiaalia mitenkään aliarvioimatta.


ELÄMISEN perusteita …

Luonnehtivan käsittelyhaaran jälkeen (abstaustoitus)… takaisin Suomea koskevaan hankalaluonteisesti otettavaan asetelmaan …

Tuota voi todeta talouden yhteydessä niin, että …

On tosiaan satsattu halpatyövoimaan, ja muihin oikaisun mahdollisuuksiin, joita opportunistina tähyilemme mahdollisuudeksi maailmalta (Kepsis).

Taustaksi voi liittää samankaltaista, kuin mitä on toinen maailmansota, ja toisaalta sisällis-sellaiset tapahtumat, pääepisodeineen.

Suomettuminen on samaa.

Tällaisiin lamatiloihin, on mahdollista vaikuttaa nostavasti (muttei kestävästi) röyhistelyillä, tai sivistyksellisyyden kaapuihin puetuilla vakuutteluilla ja varteenotettavuudesta viestivillä mittauksilla.

Vinkata voi naapurin toimiin, joita täällä on tapana myös toimittaa, mutta taitavemmin, kun toispolvista on jo jatkot.


Suomella …

On myös akselivaltakytkentöjä, ja historiaa on käydä läpi, mitä toimijuus on (ollut) täällä:

https://www.youtube.com/watch?v=_KoSmmcFKYY ((Nykyajan akselivallat, Eurooppa ja globaali talous (Pekka Virkki) | Puheenaihe 502))

Akselivalta-käsite nykyhetkeen tuotuna, tarkoittaa kattavampaa todellisuuskäsittelyn mahdollisuutta, ja on suoraan jo tätä perus-käymistä, jossa selkeän laahaavaa ja poisjäänyttä duunausta.

Kyse on tosiaan terveydestä, ja henkinen terveys merkitsee, ja vakaus. Hyvää kerrontaa, kestävyysdimensiosta, erään huumepoliisin toimittamana:

https://www.youtube.com/watch?v=UEYgCmv_Fsk ((TIMO LEHTONEN: Kannattaako kuulustelussa valehdella? Rikollisjengien rakenne & Huumepoliisi))


Tavallista terveempää …

Ja avoimempaa asiankäsittelyä oli tässäkin, ja tosiaan suoraan taloutta koskevasti:

https://www.youtube.com/watch?v=uXp7eLU7m7I

((Suomen talous: Kasvu, verotus ja velkaantuminen (Emilia Kullas & Patrizio Lainá) | Puheenaihe 498))


Kun talous tuolla tavoin …

Suoraotteisesti käsittelyssä, on toisaalta epäsuorasti luettavaa kerrontaa rintamakärkkäydestä, vaikka hyvin tuleekin käsiteltyä, siinä missä alkua kattelin.

Epidemiaa kuin pukkaisi, ja tällaisen diagnosoiminen vaikeampaa, ainakin yhtenäinen näkemyksen muodostamiseen yltävänä, sellaisia lähtöpohjia koskien,…

Jotka ei niin selkeän käsiteltäviä ja yhteisliityttäviä, kun tuloksellisuus vaatisi sellaista expertiisiä, jota ei ole perinteisesti osattu arvostaa,…

Ellei puhuta arvonannosta sellaisen todelliseen mahdolliseen, joka toismaailmallisen irrallisesti otettavaa: ei-reaalisuus, utooppisuus, henkisyys-hype, …


Perustilannetta blogissa kerrotun tapaisena …

Tukee epäsuorasti se havainto, että täällä tosiaan on tapana satsata tulevaisuuden varalle.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hamsterit_(elokuva)

On talvea, ja varastoimisen ja ennakoimisen pakkoa, ihan luonnonkin puolesta.

Pikaiset NATO-askeleet, voi nähdä tilaisuutena, jota tällainen toimija helposti käyttää,…

Kepsis-pohjia kun on äärimmäisyyteen ulottuvana, siinä missä äärimmäisenä myös tätä (sopivan voima-puolen) varmistelutaipumusta.

Ei enää koskaan yksin -pohjalta: https://www.youtube.com/watch?v=PEnNDyAd3rQ


Toisaalta …

Perusvarmuus perustuotannossa (PV-PT), … on tosiaan osa sellaista kestävyydellisyyttä, jota luonnossa pärjääminen ilmentää.

PV-PT ilmenee minusta mm vahvana valtiona, ja toisaalta teollisuuden kulmakivinä, … mitä tähän olisi listatakkin.

Henkisyyden puolesta mm kollektiivivoimien arvostamista, siinä missä varteenotettavuuteen liitetään myös kovuutta viestivä johtaminen, joka liitetetään mielen tasoisesti turvaan ja vakauteen, ja päinvastainen veneen keinuttamiseen.

Noin selittyy mm se immuniteetti ja vastustus, joita ilmennetään luovuudelle ja avoimuudelle vastaisten toimien kautta.


Mainittu Suomen alitila …

Ei silti ole vain irralliseksi ja epäoleelliseksi tiivistettävää, jos positiotamme arvioi pitempiaikaisemman jakson kautta.

Se että naapuria muistutamme henkisen tilan kautta… on ymmärrettävästi ottaen paha rasti, tällaiselle toimijalle, toimija/perinne -taustaiselle.

Koskee erityisesti myös ylimielistä isoa papausta vierellämme.

Piirteitä on löytää samoina, ja siinä kun pojasta polvi parantunut, on ongelmien sitkeys samaa.


Että jotain …

Objektiivisuutta (kokonaisuutta o-tapaisesti!), tällaiseen maailman sektoriin nähden…

Voi mainita itsetuntoisemmilta suoraan vaikuttavat toimet, ja suoraviivaisemman menestyksekkäämmät toimijat, joille omanalaiset sitkeyden ja läpilöyvyyden pohjat tulee äidinmaidossa tavalla, mitä ovat kastilaisuuden läpilyömät, ainakin aiempien aikojen Intiassa.

Ja Länsi isompana, on tässä vahvinta laadultaan. Mainittava, vaikka väite (arvelma), on täysin taivaallisena otettava.

En ala ruotimaan tuota itäsektorin ulkopuolelle jäävää osuutta, mutta mainita voi, koska on osa globaalimpaa YT-tilannetta.


YTn voi sanoa …

Olevan ja pysyvän, koska elämme rajatussa maailmassa, ja suoritamme siihen liitettäviä toimia jopa sotien kautta.

Suomen kannattaa ajatella näistä laajasti, ja kun on marginaalia omalla tavallaan… globaalimpaa ja yleisempää tulokulmaa on täältä ollut löytää.

Missä tarve, siellä tekijöitä, hakijoita, ja ratkaisijoita.

Suomesta on löytynyt erilaisuutta menestystä tavoittavana tavalla, jota näin pieneen kansaan ei heti olisi todennäköistä liittää.


Blogi on …

Tuntumallista Suomen perus-tilanteen käsitettelyä, osana muuta maailmaa, jota ilman näillä ei päätään kannata vaivata (näkemykseni).

Sama koskee yleensäkin toimia, joiden on tarkoitus poiketa hölmöläisyydestä, ettei olisi seurausta, ja tosiaan lähtösuuntaisesti jatkuvana laskuna (liikkeen jatkuvuus, ilman poikkeutusvoimia).

Tonttuilu on osa suomalaisuutta. Millä tavoin on epäelämää… aivanko varmasti näin on tiivistää. Tätä en väitä.


Liitin blogin kerrontaan …

Tutkailevaa osuutta, samoin löydöksellisyyttä, mitä väistämättä tulee mieleen, tällaisia kootessa (läpi-palpoitaessa).

Palpaatiota, pinta-tasoisesti, mikä lajinsa sekin: https://vk-kustannus.fi/tuote/anatomia-ja-palpaatio/

Tuota osuutta alkukerrontaa, joka ensivaikutelmapohjalta syntynyttä, ja tarkemmat löydökset, sopivuutta hakevana ymppäyksenä, perusvaikutelmaan.

Tällaista koontaa kun rakentaa, ankkurointia tosiaan tulee olla, tai yritystä tästä, ts sidosta sille, mitä on ottanut kertoakseen, ja mitä toisaalta syntyy suoraan rakentelua koskevasti kuin uutena, siis lähtöön liittyvänä silloituksena (jälki- viisasteluna/selittelynä).

En tarkoita, että alun kerronta olisi jotain unikuvan omaista suoratulkintaa todellisuudesta, vaan vapaan oloista hakemista siitä, mihin voi jollain tapaa tabula-rasa -tilaisempana yltää, kun yksityiskohtia on karsinut sen verran, että runkoa on omasta mielestä jollekin hahmottaa.

Kun sisältö nostettu stetsonista, ja on vahvan tulkinteista, …

Viittaukset muualle, voi ottaa lähdenviittausten omaisesti, mutta myös tajuttavuuden ja ymmärrettävyyden mahdollisuutta koskien, ja tosiaan arvelupohjaisesti putkahtaneelle, runko-oletetulle.

Tsekattavuus on varmasti jotain, mutta tulkinnallispainotteisesta kun kyse, tilanne sen verran toinen, että tästä ei ihan niin paljoa ole kertoa.

Mainittu kuitenkin on nyt, tämäkin puoli kerronnasta.


Tuo edeltävä kontekstuoivuutta hakeva osuus blogin lopusta

Ei tietystikään ole osa tutkailua, tutkailuna otettavaa. Eihän tuo ref… tai-mitä-lie, ole otettavissa tutkimisen tapaisena toimena.

On varmasti jotain, muttei tuskin näin tiivistettävää.

Enkä näin arvellessa, tee mitään tulkintaa mahdollisesta sisällön vastaanotosta, ja oletuksellisesta tulkinnasta.

Tämähän on suorastaan …

”””

Mistä mieleen tulee …

Eräs tulkinta Kantista, kun yritetään lähestyä tabu-arvoisia alueita (TAA):

https://www.youtube.com/watch?v=iUY20tXsOfg ((Immanuel Kant’s radical philosophy))

TAA tarkoittaa arki-suomeksi runnomista.

Tabu sanana ja käsitteenä viittaa toki johonkin, mutta on tartuttavan mahdollista ajatellen turhan toiskäsitteelliseksi jäävää. Joka tapauksessa …

Vaikea perustella tällaisia rikkomuksia. Perustelua tämä vaatii, koska rikkovaa on tehty.

Tällaista voi olla vaikea hoksata, siis käytännössä sanoittaa,… joilla äskeisillä sanoilla voin osoittaa, että otan tämän rikkomisen sittenkin ihan tutkailuna.

juhamyllarinen
Avoin Puolue Lappeenranta

Herr Wisser and Besser (der),
Mutta myös ...
Von Buchen Huchen-Bacher,
i ab-und-hups Sucher.

Ajatukseni maailmasta on tasapainoinen ja eheä, läheltä ja kaukaa.

Pidän yksinkertaisuudesta perusarvona, jolle voi rakentaa muutakin jos tarve. Ja varaa on paremmin niihin yllätyksiin, joita ei elämästä puutu.

Hyvän maailman peruskaava on helppo.

Joka asemassa tekee sen, minkä tietää hyväksi, ja jos ei, on valmis kokeilemaan uutta, jotta löytää perustaa.

Sama periaate kun joka tasolla, jos tasoja on erilaisina... voi aidosti odottaa läpilyövää tervettä normalisoitumista.

Kynnyksetön email: juha piste myllarinen että gmail piste com.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu