Miksi nykytalouteen ei ole luottamista (missään)

Syy on globaaliudessa, joka toteutuu taloudessa yksipuolisesti,

Sama koskee yleensäkin rahaa, johon kaikki merkittävä vaihdanta ja viimein elämäntapa voidaan redusoida, tai näin tapahtuu käytännössä, koska kokonaisempaa tuntumaa ajatellen, … sitä näitä ole liittää osaksi terveitä (normaalitoiminnallisia) välineitä.

Talous on systeemisesti ottaen vaarallista, kumuloivasti ja monimuotoisesti. Vaikea sanoa suoraan, mikä talouden muoto voisi olla olematta tätä.

Vaarallisuus on kuitenkin voitava todeta, vaikka taloutta nykymuotoisena pidettäisiin välttämättömänä, tai sellaisena, jota ei voida säätää vaarattomampaan suuntaan.

Taloutta on syytä tutkia vaarallisuuden näkökulmasta, samassa suhteessa, kuin tähän on liittää potentiaalia. Perustelua on hankala esittää arkisen lyömättömästi, tosin oletuksen on vaikea ajatella voivan olla toisin.

Talous rakenteena voi vastata jotain rakennetta menneiltä ajoilta. On melko tuore, tällä tavoin kasvavana. Historia ei ole kovin tuttua, ja ihmisen reitti nykytilanteeseen.

Tarkkaa ja selkeän kattavaa analyysia talouden vaarallisuustekijöistä on vaikea tehdä. Oleellisetkin voi olla vaikeita tiivistettäväksi.

Puhdetta riittää, mutta tärkeää edes tässä vaiheessa lähteä ajattelemaan tähänkin tapaan. Vastustus ja kritiikki ei aina välttämättä tarkoita, että kytkeytyisi aitoon tarkasteluun, vaikka tarvetta olisi kuinka, ja arveltavia perusteita.

Nämä ovat paljon vaikeampia kuin tupakkateollisuuden keissit, asbesti- tai lyijybensa -ongelmat, vaikka nuokin taloutta, ja etenkin siitä laajuuksiinsa viritettyjä.

juhamyllarinen
Avoin Puolue Lappeenranta

Herr Wisser and Besser (der),
Mutta myös ...
Von Buchen Huchen-Bacher,
i ab-und-hups Sucher.

Ajatukseni maailmasta on tasapainoinen ja eheä, läheltä ja kaukaa. Pidän yksinkertaisuudesta perusarvona, jolle voi rakentaa muutakin jos tarve.

Hyvän maailman peruskaava on helppo. Joka asemassa tekee sen, minkä tietää hyväksi, ja jos ei, on valmis kokeilemaan uutta, jotta löytää perustaa.

Sama periaate kun joka tasolla, jos tasoja on erilaisina... voi aidosti odottaa läpilyövää tervettä normalisoitumista.

Kynnyksetön email: juha piste myllarinen että gmail piste com.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu