Suuryritysten toiminnan kohtuullistaminen

111

Monopolit tarkoittavat keskittyneen taloudellisen vallan toimintaa, jollain sektorilla, tai laajemmin ottaen.

Yleisempää on siten valtakysymys. Milloin valta-asemaa, kyseessä erityispositio, ja sen mukainen suhde muuhun, oli suhteesta tiedostamista, kerrontaa, tai säädytty erikseen.

Tavan arkea lähellä ovat suuryhtiöt, guten Google, Facebook… ts nettifimat, jotka tavoittavat kaikki kansalaiset. Tavoittavuuden ulkopuolelle, voi olla vaikea sijoittua. Tämä koskee tietysti myös pankkiliittymiä, teleyrityksiä, valtiota, jne.

Vaikea kattavasti käsitellä vallan mahdollista haastetta, joka liittyy toki suoraan erityisesti suurvaltoihin, mutta silti on yleisempi.

Meillä voi sanoa olevan suurvaltaongelma. Venäjä ei toimi normaalisti, suhteessa maailmaan. Jne. Epänormaalius on voitava todeta (ääneen) olemassaolevaksi.

Suurvaltaa edustaa muutkin, kuin Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina. Suurvalta-käsitettä parempi olisi käyttää suurvaltatahoa (SVT).

222

Mieleen tuli käytännön sovellus, algoritmeista, joita on päädytty soveltamaan, suhteessa kansalaisiin, verkossa.

Algritmeihin viety osallistuminen yksinomaisesti, on kohtuutonta yritysten olemassaoloa tukevaa järjestelyä, kansalaisten osuuden joutuessa riskille. Samoin haittaa kohdistuu yleisturvallisuuteen, todennäköisesti vakavalaatuisena.

Jos nettiyritys toimii laajalla pohjalla, ts ei ole lähinnä yrityksen sisäisyyteen jäävä, tulisi siltä velvoittaa vaihtoehtoista liittymällisyyttä. Ei riittäisi vain omien tulosodotusten optimointi, ja täysvapaus toimintaan, missä laajuudessa vain.

Idea on se, että jos on algoritmistys, yrityksen tuottoa opitimoivasti säädettävissä, rinnalla tulee olla liittymiä, joita käyttäjä voi myös itse (vaivattomasti) valita.

Kohtuullistaminen on SV-tahon kohtuullistamiseen liittyvä. Mennään kohden normaalin mahdollista, edes joiltain (reaalisesti) säädettävissä olevilta osin.

333

Hyvää ideassa on myös vertailtavuuden mukaantulo, koskien sisällöllisyyttä. Sama yritystenvälistä, aitoa valinnan mahdollisuutta koskien.

Toisaalta, algoritmit voivat osoittaa aidommin hyödyllisyyttään, ja yritykset olla reaalisesti vertailukelpoisia, asiakkaan vinkkelistä.

Siinä kun yritys voi optimoida tulostaan, samaan on reaalinen mahdollisuus myös asiakkaalla. Viittaa enemmän samaan maailman oloihin.

Asiakkaan tulosodotus voi tosin olla laaja, kuten (mahdollisesti) yritykselläkin.

Yritysten tämänhetkinen asema suhteessa yksittäisiin kuluttajiin, on painotetun dominoiva, koski liikevaihtoa, tai muuta asematekijää (blogin aihe yleisenä).

Käyttäjällä ei ole usein käytännön reaalipääsyä, edes itse tuottamaansa materiaaliin.

Ei ole sopivaa, että effektiivinen liittymä osallistumiseen ja sisältöön puuttuu, kansalaisen puolelta. Imuroinnillisuus ei voi olla vain sitä, mitä parhaillaan on järjestely.

444

Se mitä kansalainen tuottaa nettiin, tulisi olla samalla myös kansalaisen henkistä omaisuutta. Tässä on toinen lisä osallistumiseen, jota on kohtuullista velvoittaa, etenkin netin suurtoimijoille.

Netin käyttäjät käytänössä antavat ilmaiseksi paljon.

Yhteisen systeemin eheyttä jos ajattelee, yhteisempää toimintaa on pakko olla mukana. Tätä tarvekohtaa, ei ole oikein kaapata vain bissneskäyttöön (vrt saantiliittymäpainotus suhteessa: ekologia-arvo, turvallisuus, … yleishyödyllisyys).

Jos yritykset ottavat käyttöön täysin ilmaiseksi kansalaisten tuottamaa kontribuutiota, tämä voi olla sopivaa. Kohtuullista on kuitenkin se, että kansalaisilla on parempi mahdollisuus ja toisiaan reaaliliittymä siihen, mitä ovat itse tuottaneet.

Järjestelyt voi olla aika yksinkertaisia, ts lisät, joilla kohtuullistaa toimijuutta, ja lisätä tasapainon ja turvallisuuden edellytyksiä.

Suuryritysken mahdollinen verotus, ei tässä välttämättä ole riittävä, toimintaoikeutuksellisuutta mahdollistava tekijä.

555

Rakenteen ei tarvitse kuulua niin suurta tulkinnan mahdollisuutta,… keskitetystä kontrollista, säätämisestä, byrokratiasta, …

Jos sopivuus on saman tien arvioitavissa, ja todettavissa, jokaisen osallistuvan taholta, arveluttavia kohtia ei jää myöskään niin helposti mukaan.

Jos epäilyksiä ilmenee, ja tarkistamismahdollisuus realistisen mahdollinen,… järjestystä loksahtaa paikoilleen, jopa mielekkään palkitusti.

Kansalaiskontrollin (yleisvalvonta) voi rakentaa ihan normaalia osallistumista mahdollistaen. Kokonaisemman paketin vakaus on näin, jotain kielteisestä poikkeavaa, eikä väkivallasta, epäluottamuksesta,… muistuttuvaa, tarvitse liittää mukaan.

Kielteisyys, kyräilevyys ja epäluuloisuus… näillä on paikkansa, jos järjestely ei ole ns normaali.

666

Kielteisesti havaittavien ilmiöiden,… ei tarvitse päätyä olemaan mitään maagisuutta, joka määrää merkittävästi ottaen kaikkea, toimistamme huolimatta.

Reaalinen ihmiskuva, ja ihmissuhde, voi rakentua väistämättä sen perusteella, miten on osattu (viitsitty, uskallettu) toiminnaksi rakentaa.

Väite: Ihmiskuvan ja ihmissuhteen määrää paljolti yhteys, jota käytännössä eletään, tai jota otetaan elettäväksi, ilman vaihtoehtoisemman (paremman) reaalimahdollisuutta.

Halutaanko millaisia osallistujia, millaisia kanssaihmisiä.

Nämä muovautuvat viime kädessä siten, mitä evoluutio kertoo rakentumisesta. Vaikutukset geeneihin nähden, ovat nopeita, ja välittömämpiä.

Geenit tulevat näin enemmän muokkauksen alaiseksi, kuin toimintaa määrääviksi.

777

Darwinismia ei ole tapana ollut ajatella tällä tavoin ympäristöön kytkeytyvästi. Toisaalta, darwinismiin kuuluu nimenomaisesti pärjäävyys,… jopa koherenttiudellisuus, suhteessa vallitsevaan.

Vallitsevuus on se, mitä paljon tuotamme, ja kotribuoimme. Tässä on jatkuvaa valitsemisen ja puntaroinnin paikkaa, etenkin jos mitään toimivaa ei effektiivisen todettavasti ole löydetty.

Ei tarvitse tyytyä ajelehtimaan olojen alaisena, eikä toisaalta pitää huolta liikaa siitä, että geenit sattuisivat juuri mätsämään selviytymisen kanssa.

888

Suuryritysaihe on YOsti ankkuroitu, kokonaisempaan, ja mm eheyttä hakevaan todellisuuskuvaan.

Eheys on paljon linjakkuutta ja hiertämättömyyttä, laajasti ottaen.

Voisiko puhua muustakin kuin kärsimisen ja kuormittavuuden välttämisestä, ja tällaisen tekijäpuolen painottumisesta. Tähän en uskalla ottaa kantaa. Ei toisaalta ajatusta [ajattelua, kirjoittelua] tästä.

0
juhamyllarinen
Lappeenranta

Ajatukseni maailmasta on tasapainoinen ja eheä, läheltä ja kaukaa. Pidän yksinkertaisuudesta perusarvona, jolle voi rakentaa muutakin jos tarve.

Hyvän maailman peruskaava on helppo. Joka asemassa tekee sen, minkä tietää hyväksi, ja jos ei, on valmis kokeilemaan uutta, jotta löytää perustaa.

Sama periaate kun joka tasolla, jos tasoja on erilaisina... voi aidosti odottaa läpilyövää tervettä normalisoitumista.

Kynnyksetön email: juha piste myllarinen ät gmail piste com.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu