Terveenä, sopeutuneena ja hyvinvoivana, sinulla on aitoa tarvetta,.. lähinnä ylläpitää samaa

Terveenä, sopeutuneena ja hyvinvoivana, sinulla on aitoa tarvetta,… lähinnä ylläpitää samaa

Otsikko on karrikoitu, tosin voi kysyä, miten paljon se on käytännössä viimein totta.

Ajatus lähti Vakkurin kerronnasta: https://www.youtube.com/watch?v=cD9XNIXuCY4

Esimerkkinä Marin, joka voi olla rikkinäinen, tai tällaista voi arvioida mahdollisuudeksi. Tästä samoilla linjoilla. Piirre koskee monia, myös tavallisemmissa asemissa olevia.

***

Kyseenalaisuus näkyy siellä, missä vaikutuksia ei voida enää kiertää, tai kuormitukselta ei ole mahdollista välttyä, tai todellisuuden karttelussa kaikkia puolia koskevasti, ei voi enää ajatella olevan mieltä.

Takkiinottavuus tällä tavoin, on monipuolinen huolimatta siitä, että isoimmat riskiryhmät selvempiä.

Tyytyväistön osuus omissa toimissaan ja elämässä yleensä, on lähinnä sen ylläpitäminen, että tilanne pysyy samana, ja ketkä ei tähän kykene, näkyvät hankalasti heti, jonkin ajan kuluttua, tai sitkeämpiluontoisemmin.

Vaikutukset tekevät tehtävänsä, jollain aikataululla. Tällaista vastaan, meillä on eri mahdollisuudet suojautua, ja toisaalta käyttää vaikutuksia jatkoissa, jatkokeinoina, ja selkeästi myös löytää, sekä osoittaa nämä perusteet (todisteet).

Jos muutoksia ajattelee perusteellisina, ts riittävästä voimallisuudesta lähtevinä, on oltava yhteys seuraamuksiin, joita elämäntapamme (yhteisjärjestelyt) myös aihettaa. Tämä myös henkilökohtaisen kytkennnän kautta.

Seestyneistöllä on periaatteellinen valmius muutta asioita haluamakseen, mutta motivaatiota ei välttämättä ole. Voi joskus olla, samoin jotain toisia valmiuksia, mutta tuskin kovin kattavavalmiudellisuutta.

***

Relevanttia voi olla se kysymys, että jos tilanne kokonaisuutena olisi toinen, millaisin järjestelyin oma tilanne ei päätyisi olemaan sitä, miten se koetaan olevan pahiksellisemmiksi ja ongelmatapaukseksi tulkituilla.

Sama koskee koskee toisaalta kysymystä, joka lähtee hyvinvoivuuden toiselta puolen, ts sieltä, missä huonompiosaisuus tuntuu ja ilmenee ympäristöön ajoittain, tai tämä toteutuu sitkeämmän oloisena, yksilörakenteesta lähtevänä.

Jako tällä tavoin muodostuen, voi tuntua omituiselta, ja mahdottoman oloiselta. Voi toisaalta ehkä ajatella, että osuvia perusteluja kululle ei tunneta, ainakaan yleisesti. (Kunkin pääryhmän kontribuutio, saman ylläpidossa)

***

Mitä tiedetään siitä, mikä on hyvinvoivan ihmisen valmius nähdä ja kokea todellisuutta, sekä toisaalta mitä ovat toimintavalmiudet.

Tästä voisi ehkä sanoa jotain systeemistä, tosin voi olla vaikeaa.

Voi viitata perinteisiin käytäntöihin, joita saman ylläpitämisen toimissa käytetty. Konservatiivisuus,.. ei keinoja kaihtamatta, mutta sen verran sopivasti, että tuntuu siellä, missä tukea tarvitaan.

Hallitsijuutta jos ajattelee yleisesti toteutuneena, … mitä muuta on vähän kyseenalaisena, kuin taktisen tai tuottamuksen mukaista aktiivijakamista, rakennelman säilyttämiseksi tietynlaisena.

Tässä ei tarvita välttämättä niinkään terveeksi koettavia tekijöitä, joita otsikossa mainittu. Tukipolitiikka tietylle, voi olla hienostuneempi, ja vähemmän kalliisti ylläpidetty.

***

Menestyksen toisaalta ajatellaan (osuvasti) tarvitsevan niitä nälkäisiä, jotka kokeneet vajeita. Voivat tehdä jotain henkilökohtaisemmalla sitoumuksella, ja tähän nojataan jonkin verran.

Yksityisyys överikommunismiin nähden, on samaa siinä positiivisessa mielessä, että asioita ajatellaan lähtevän aidomman sitoutuvasti, jos omakohtaisuuttakin mukana (aidompi toimija, käyttöosapalikan sijaan).

Kun tekemiset ei vaikuta itseen… on vapaampi tekemään mitä vain. Tai jos tekemättömyys ei vaikuta itseen… tarvittu mutta tekemätön voi jäädä tekemättä, yhtä lailla.

Menestyksestä kun puhutaan nälkäisyyden kautta… tätä voi mainita kyseenalaiseksi, parempaan nähden, ts jos toiminta lähtee kohtuu tasapainoisesta tilanteesta.

Kun maailmassa ei neutraalilähtöjä paikkoineen ei välttämättä järjesty, odotus tasapainolähtöisemmästä, hyväksyttävästi olevana lähtönä, jää käytänössä odotukseksi. Näitä voidaan odottaa, ja odottaa yhä enemmän.

Ihminen tilanteiden toisinodottajana on kuin lemmikki, jota kuvataan tässä: https://www.youtube.com/watch?v=soYhvbgXNDI (If Dogs were Human Compilation)

Tuon pläjäys tulisi kääntää näin: If Humans were Dog.

juhamyllarinen
Lappeenranta

Ajatukseni maailmasta on tasapainoinen ja eheä, läheltä ja kaukaa. Pidän yksinkertaisuudesta perusarvona, jolle voi rakentaa muutakin jos tarve.

Hyvän maailman peruskaava on helppo. Joka asemassa tekee sen, minkä tietää hyväksi, ja jos ei, on valmis kokeilemaan uutta, jotta löytää perustaa.

Sama periaate kun joka tasolla, jos tasoja on erilaisina... voi aidosti odottaa läpilyövää tervettä normalisoitumista.

Kynnyksetön email: juha piste myllarinen että gmail piste com.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu