Paholaisen matkassa

Lueskelen parhaillaan erästä Hannah Arendt:in kirjaa. Sen verran toisenlaista kerrontaa, että hitaanlaisesti menee, ja omaksumiset tiukemmin,… vieläkin hitaammin. Pureskelemalla kerrottua… tai ilman tätä, tuskin hyväkään kerronta paljoa mitään muuttaa näkemyksissä. Joten …

Eräs löydös häneltä, tai hänen sanomana ainakin oli se, kuin kaikki alueet, joissa nykyinen vaihdantamarkkina lähtenyt käyntiin, kaikkialla ovat tuotantoprosessit nopeutuneet. Voi olla että ehtyneitä alueita, tai ehtyneisyyttä, HA ei tässä mainitse. Joka tapauksessa, aikaa kestävät tuotteet ja elämäntavat, eivät oikein toimi, vaan korostuu kierto, jossa tärkeä osa on kulutuksellisuus, ja kuormitus. Kuormituksen osuutta, Arentd ei ainakaan tuossa opuksessa vielä ole suoraan maininnut, tai sitä alkanut erittelemään. Muuten tiedä ihmisestä, kun ensimmäistä kirjaa vasta luen, häneltä.

***

EMsta maininnasta tuli mieleeni se, mitä paljon pohtinut. Mitä on palkkiollisuus, ja palkintojärjestelmä, joka motivoi, ja mistä tekemisemme pitkälle määräytyy. Kun kestävyys nimenomaisesti ei ole se juttu, vaan hajoitus, miksi sitä tulisi voida pitää kannattavana. Ihmiset isoina massoina ja massongelmia tällä tavoin jatkavana, taitavat olla sitä samaa tehtailua. Joskus kauan sitten kirjoittelin, että markkinatalous on siitä tehokas, että ei tosiaan reputa, vaan kaikki kaivetaan esiin, ja käännetään. Tähän on osin pakkoa, tosin oleellista on, että näitä töitä tehdään helposti myös ilman pakkoja. Enemmän voi yllätteän ilmetä se, millä tavoin markkinatalouteen kuuluu se, että toimeliaisuutta pyritään vähentämään. Tätä taustaa vasten, työttömyys on normaalia, ei poikkeustilannetta.

Kun kuormasta ei voi ottaa, toisin kuin kommunistisessa tilanteessa helposti ja tutkitusti käy, ottaminen voidaan saada toimimaan paljon tehokkaammin päinvastaisella järjestelyllä. Seurauksena on se kato, johon lähdin viittaamaan. Mylly jauhaa palasiksi kaiken, tosin konetta on pakko säätää selvimpien ongelmaseurausten takia, että toimitaan joissain kohdin minimaalisesti, jos ollenkaan.

Systeemiin kuuluu ottavaa osuutta ihmisistä, yhä suurempana, tosin tämä joukko on nyt sitä, joka on ruokittavana. Mitä tähän voi liittää… sovelluksia on jonkin verran kehitelty. Vaikea tehdä tästä äkkiseltään koontaa.

Kestäviä luonnon perustoimivuuksia pyritään nykyään jättämään turmelematta, taloudellisten intressien takia. Suojellaan paljon sitä, mitä aikaisemmin ei oltu tajuttu arvostaa. Tämä tuo paljon mahdollisuutta organisoida toimintaa toisin, jolloin toimijuudelle yleisemmin ihmisiä koskien, jää tuovasti yhä vähemmän paikkaa. Toisaalta, kaikki muutokset jota tehdään kulutuksellisuuden vähentämiseksi, vaativat paljon yhteistä tukea, joka lähtee yhteisestä, yhä vähemmälle.

***

Yleisen nimissä tehdään paljon, tai yhä enemmän, ja etenkin liikevaihtoa. Aina tämä ei tarkoita kestävyydellistä vinkkeliä, josta aiemmin puhuin. Yleisen tuen piiriin kuuluvia, rahoitetaan esim EUn alueella paljon, eikä tässä välttämättä ole kyse kestävyydestä, ja peruselinehtojen turvaamisesta.

Kun kulutuksellista tuotantoa voidaan tehdä suurieleisemmin, toiminta suoraviivaistuu, ja syntyy jakoa,.. jaon selkeää paikkaa siitä, kuka on mukana sadonkorjuussa ja kuka ei. Koronalla on ollut isoja taloudellisia hyötyjiä, ja maksajia. Sama koskee ympäristöpolitiikkaa.

Suoraan kulutuspyörityksellä eläminen on käynyt vähän hankalemmaksi, paremman tietoisuuden takia. Muutosta on tapahtunut, kohden kestävämpää ja yleisen ekonomiselta näyttävää suuntaa, jossa niin paljon ei tuhoudu, tai vaarannu suoraan, tai pitemmällä aikavälillä.

Yhä jatkuu se, että maailma suurimmilta osin ei ole heidän, jotka ovat enemmistönä. Myös moraalisessa velvoitteessa tulee toteutumaan muutos. Kaikilla ei ole varaa olemiseen, eettisin perustein.

Lainsuojattomuutta on ollut aina, tiettyjä ihmisryhmiä koskien, tosin tästä tulee selkeämmin havaittavaa, ja ihmisiin kiistattomasti liitettävää. Mielestäni tilanne näkyy jo, tämänhetkisessä maailmassa, ja on toisaalta aina näkynyt jollain tapaa, käytännössä.

(Muutin otsikkoa)

+1
juhamyllarinen
Lappeenranta

Kynnyksetön email: juha piste myllarinen ät gmail piste com.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu