Ukrainan sodan syy

Ukrainan tilanteen määräävin taustatekijä on yleinen ja yleismaailmallinen. Kyseessä eriarvoisuus, ja erimaailmallisuus, joka vallitsevana johtaa sotiin. Ukraina ei tässä ole kuin tapaus muiden joukossa, vaikka voi toki laajentua, ja koskee juuri tätä aikaa, ja tuntuu akuuttina.

Ajatus (arvelu) lähti naisten (ja miesten) ympärileikkauskäytäntöä miettiessä.

Käytäntö vakioistaa  paljon keskinäisyyttä isojen joukkojen oloissa, ja luo ennustettavuutta tilanteissa, joissa jännitteitä hautaan minimoida, ongelmien välttämisen takia. Kyse on vähän kuin lemmikkien sterilisaatiosta.

Orjuuden ja köyhällistön olemassaolo merkitsee samaa, sillä selkeä johto (valta) jos on vähemmissä käsissä, kokonaisuus on ennustettavampi.

Perinteinen diktatuuri on tässä ääripää, tosin sitä on yleensä ollut vaikea ylläpitää, ellei ole hyvin organisoitu.

Sentralisaatio erilaisena, on tässä myös selkeän suora väline, eikä sen tarvitse olla diktatuuria, vaikka karkeutta olisi yhtä hankalana, mutta tuottamuksellisemmin tulkittavissa olevana, ts tilanteen sietämisen myyvyysparannus toisella tasolla.

Työpaikoilla tyypillisesti, työntekijöiksi käyvät sopivat, joustavat, ja jotka ovat ns helppoja. Vanhemmiten ihmiset tietävät enemmän, ja kasvavat yleensä odottamaan ja vaatimaan jotain perusedellytyksiä, ja kun taas osa nuorista ei vielä yllä näin vaikealle tasolle.

Kokonaisuuksien hallittavuutta parantaa karsinointi, luokittelu, ja luokittelun tehokas soveltaminen. Tarkoittaa kaavamaisuutta ja byrokratiaa, missä ympäristössä prioriosoituu suurtoimijuuden edellytykset, pienmuotoisen pärjäämisen jäädessä hankalaksi, tai käytännössä mahdottomaksi.

Ilmiö näkyy yleisesti siinä, millä tavalla elämiseen liitetyt välineet voivat mennä yli ihmisen, ja niillä päätyy olemaan määräävä suhde ihmisiin, ellei poikkeuksellista erityisasemaa. Ei juuri sooloilla, ja siitä tulee helposti paheksuttua, ja toisaalta idealisoituakin.

Hallittavuuden helppous positiivisesti ottaen, luo yhtenäisyyden mahdollisuutta, ja voidaan elää suuremissa yhteyksissä, typistetymmin, kun erikoisuudet on karsittu, ja ne erikoisuudet, joita voidaan laittaa voimavaraksi isompiin kokonaisuuksiin, kelpaavat, mutta ovat tarkasti vartioituja, ja säädeltyjä.

Hallittavuuspiirteen lisääminen on virtaviivaistamisesta, ja tarkoittaa parempien tulosten tekemisen mahdollisuutta.

Taylorismi oli jotain, sutjakka liukuhihnatuotanto. Ihmistä jos ajattelee kokoonapanoon kuuluvana, menetelmä tuottaa ja merkitsee selkeästi enemmän. Kollektiivit ja isommat kokonaisuudet vaativat toki tarkemman kontrollin, ja erilaiset valtiot kokeutuvat helposti omine käytäntöineen hankalina.

Maiden ja kulttuurien olot poikkeavina, ovat entistä paineistetummat. Toisaalta, suvaitsevaisuutta osoitetaan toisin, kohdissa jotka ovat neutraalimpia järjestämistä ajatellen.

Seurauksena saadaan joka tapauksessa jotain isoa, jota on myös lähdetty hakemaan joko suoraan, tai sopeutuen. Esimerkkinä sopeutuvasta painotuksesta on varautuminen, asein ja muurein (jako), sekä liittoutumiset ja vahva sidonta. Toisaalta ehkä irrallisuus (kaaos, uhka) sopivana, jotta perusteen läjäämiseen riittävät.

Tarkoittaa, että sopeutuminen toteutuneessa mammutismissa täytyy järjestää aivan toisen kokoluokan tekijöille. Jotain menee samalla karkeaksi, ja murkulamaiseksi.

Kun saadaan suurta, osasten hallinnointi on vaikeaa omalla tavallaan, ja aiheuttaa ongelmaa, ja ongelmien säteilyä ihmisiin. Seuraa tyytymättömyyttä oireilua ja ikävää toimintaa.

Vapaus on kivaa, mutta vaikeaa. Tämä on ollut usein päätelmä näissä.

Vapaista linnuista ja niiden iloisista päivistä, onkin tapana puhua enemmän utopioina, ja todellisuus on kaikkea muuta, mitä toiveissa voisi olla, ja mitä elämän hyvänä toisaalta tulisi olla, kunnon kansalaisella (ristiriita, tyytymättömyys).

Työelämää tasa-arvoistaessa, päädytty jopa lähihallintaan, jota voi sanoa kauniisti tutoroinniksi. Tästä en ole ihan varma, mutta voisi olla osa kuvattua rakennelmaa.

Hallittavuus ja ennakoimistavoite voi olla osa hyvän ja mahdollisen maailman ajatusta tilanteessa, joissa potentiaalisia uhkia aidosti on paljon, ja hyvin erilaisena. Toisaalta näitä juuri tehdään kuin kilvan, mikä viittaisi tarkoitukselliseen hajoittamiseen, ja hallinnan hakuun.

Joka tapauksessa, turvallisuutta painottaessa, ja siihen painokkaasti pyrkiessä, saadaan käytännössä päinvastaista. Tässä olisi lisä-analysoinin/koonnin paikkaa, miksi näin.

+1
juhamyllarinen
Lappeenranta

Ajatukseni maailmasta on tasapainoinen ja eheä, läheltä ja kaukaa. Pidän yksinkertaisuudesta perusarvona, jolle voi rakentaa muutakin jos tarve.

Hyvän maailman peruskaava on helppo. Joka asemassa tekee sen, minkä tietää hyväksi, ja jos ei, on valmis kokeilemaan uutta, jotta löytää perustaa.

Sama periaate kun joka tasolla, jos tasoja on erilaisina... voi aidosti odottaa läpilyövää tervettä normalisoitumista.

Kynnyksetön email: juha piste myllarinen ät gmail piste com.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu