YT-haaste, ja kannattamattomat pyrkimykset

En muista mikä oli kirja, josta luin ihmisen suurimman tarpeen vaikutusta, ja mitenkä voi päätyä näkymään erityyppisissä tilanteissa.

*

Metsästäjäkeräilijät elivät kohtuukokoisissa päkeissä (pack), jotta ravintoa olisi riittänyt vaeltaessa, kun liikkua täytyi, ruuan saamiseksi.

Irralleen joutuminen olisi vaikeuttanut elämistä, ja etenkin lisääntymistä.

Toisaalta, epäehyt ja sisäistä kuormitusta aiheuttava päkki vie energiaa, mikä kostautuu yksilöille, ja viimein päkille.

*

Kaikki tuo on tuttua MKtä, mutta kun menty enemmän paikoilleen, samaa yhteenkuuluvuuden tarvetta pukkaa edelleen, siinä missä toimintaa ohjaavia selviytymispiirteitä osuvina ja ei-sellaisina.

Seuraus on, että vaikka toisia koettaisiin uhkana, lähikosketuksissa kun ollaan, syntyy luontaista tarvetta ainakin viestiä siitä, että ollaan kuin samaa päkkiä.

Kaupassa tyypillisesti tarvitsee saavuttaa lähikontakti, myydä kuuluvuuden kautta (MKK).

Kaupustelijan ei tarvitse yrittää MKK-lähestymitapaa, jos kyse suoran välineellisestä toiminnasta (SVT), jolloin toisilleen tuntemattomaksi jäävät, voivat olla enemmän suoran väline-rationaalisia.

Koska lähiulottuvuus edelleen merkitsee kaupanteossa, voi varsin irralliseen myyntiin yrittää ujuttaa maksimissaan sellaista, mikä on ollut arvoa ja edelleen arvoksi koettavaa, mutta joka ei käytännössä sitä kovin kauttaaltaan ole.

Vaikutusta edelliseen, vaikea analysoida.

Rahaperusteinen toimitapa, riittää takamaan perusasiat hyvinkin erilaisten välillä, eikä näitten kanssa tarvitse olla normaaliväleissä, kun siitä voi olla haittaakin.

*

Uskonnot eivät varsinaisesti myy mitään, mutta MK-lähestymitapa on selkeän osuva lähtökohta uskontojen edistämiselle, koska nojaa ihmisen perustarpeeseen.

Kun Putin ilmoittaa (epäsuorasti) olevansa Jeesus, tmvaa,… tällainen tosiaan merkitsee, eikä vain Putinin tapauksessa.

Sama koskee politiikkaa, ja yleensäkin erilailla ajattelevia.

On pyrittävä vakuuttamaan toinen siitä, että on jotenkin samassa veneessä, vaikka käytännössä oltaisiin aika toisaalla.

Eräs ilmiö on vaalilupailu, joka näkyy kielteisenä, ja vähentää ihmisten uskoa järjestelyihin, ja luottamusta ihmisiin.

Samaa luottamuskatoa tietysti kautta linjan, koska tavan päkkejä yritetään simuloida tarvittavuuden takia, vaikka toiminta määräytyisi käytännössä pitkälle muin perustein, ellei poikkeussuhteita.

*

Koska joukkoon kuuluminen on ollut hyvä asia, uskontojen lähetyskäskyt voi tosiaan nähdä tästä vinkkelistä.

Luontoa ilmennetään siten kuin on rakentunut meihin pärjäämistä takaavana. Piirre ilmenee aina tietoista tasoa myöten, jolloin tullaan kieleen, ja kulttuurispohjaisiin toimiin.

Yhtenäisyydessä on jotain ehyen suuntaista, ja jos joukkoa on enemmän, ja samaa väkeä ei koe uhkana tai haittana, sisäinen kuormitus vähenee, samoin tarve suuntautua ulkopuolisiin vihollisiin, sisäisen jännitteen minimoimiseksi.

Ihmisessä on luontaista tarvetta yhtenäisyyteen, tehdä asioita aivan kuin oltaisiin samassa kommuunissa. Tapa on helppo, ja varsin toimiva, jos vastavoimia ei ole.

*

Isoissa joukoissa, on varmasti vaihtelua sen suhteen, miten ehyitä sisäisesti voivat olla. Tekijöitä on paljon, mm suoraan maantieteelliseen sijoittumiseen perustuen.

Maantiede kannattaa mainita konkreettisuuden vuoksi, sillä eläinlajit ilmentävät tällaista suoria reviirioloja koskevia lainalaisuuksia.

Niukoissa oloissa, ei paljoa kannata laumailla, ja päinvastoin. Kissaeläimetkin oppivat näitä perusasioita.

*

Aiheesta ei osaa kertoa tällä kertaa mitään räväyttävämpää. Ei toisaalta tarkoita, etteikö tällaisen pohjalta voisi soveltaa paljon.

Otsikko kun tuli laitettua jo etukäteen, ja vähän lisävinkkiä väsyneelle kirjoittajalle …

Voi tosiaan todeta sen, että siinä kun on tätä tarvetta kuulua samaan porukkaan, ja vihollisuus on osa tällaista päkkäytymistä…

Keskinäishierre on tosiaan aika oletus helposti, ja aiemmin kerronnoin, keskinäisjännitteet voi palauttaa sisätilaa koskeviksi.

Oletus on merkitykseltään iso, ja voisi olla saman tien väite, ainakin YT-ongelmien tarkastelua jotenkin selkeyttäen.

Aihe menee rasismin, holocaustin, joukkovallan, … ja siis jopa diktatorismin alueelle.

*

Koska keskinäishierre ryhmääntymiä koskien voi lähestyä Lähi-idän ottelijoita muistuttavaksi, ja tällaisia on ollut paljon tapana ratkoa sodilla…

Sisäisen jännitteen toi tosiaan sanoa merkkaavan, samoin sen, mikä tuo tähän lievitystä.

Käänteen voi ilmaista lähtevän vaikka tässä kuvatusta ilmiöstä.

Siinä missä on kartettavaa, on tosiaan helposti suuntaa muualle, ja suuntalaiset kokoontuvat enemmän keskenään, kartettavien jäädessä reunemmalle.

Ilmiö on luontaisen herkkä, ja koskee myös jakaantumista suhteessa vaaroihin yleensäkin, ts mm muihin eläinlajeihin (etenk. suurpedot), ja toimiin, joita kartella.

Jakautumiseen kuuluu lähtökohtaisen automaattisesti kaikenlaista, ja ryhmäperusteisuus painaa, ts luonnollisen oloinen ghetto, a-priorityyppisesti, vaikka ollaan toiminnan alueella.

Kun MK-tilanne, luksusjakoihin ja leiriintymisiin ei samalla tapaa varaa, ja se lähikonna, voi olla paras pesääntuoja, vaikka olisikin riski samalla.

*

Jännitteitä kun ajattelee olevan tosi perustavalla tasolla, konfliktit ja jumitukset tulee helpon ymmärrettäviksi.

Sama koskee toimimattomuuteen törmäämistä, ja yleensäkin kuormitusta koskeviin tekijöihin, vaikka muuten elettäisiin aikaa, jolloin teknologiasta ja tietämyksestä voisi tosiaan ajatella olevan paljon apua ja lievitystä.

Perustavan oloinen dilemma jo lähtötasoa koskien, voisi olla vaikka se YT-haasteeksi nimetty juttu, josta mm Harari puhuu tavanomaista suoremmin.

Ei tarkoita, että olisi ainoa, mutta yleisesti YT-juttu ei ole saanut sitä huomioimista tiedollisella ja käytännöllisellä tasolla, mitä oikeasti vaikeutena on, sekä nuo konkreettisine merkityksineen laajentuneina.

Sen voi todeta, että vaikka ongelma ja haaste olisi iso, kuormittava ja tuskaa aiheuttava, toivoa voi syntyä, ja etenkin merkityksellisyyttä, jos olemassolevat asiat osaa hyväksyä.

Kun mennään extreme-tason koettelemuksissa, ja vailla tosi helpon oloista mahdollisuutta hyväksyä näitä olemassaolevina… tilanne on ollut tosi vaikea.

*

Eräs arkisen oloinen esimerkki olisi hyvä jostain tosi eri suunnille kasvaneista, tai kuilutilanteisesta siten, että varmasti ei voi olla näkymättä, ja kauttaaltaan helposti ilmenevänä.

On ihmisryhmiä (jopa homogeenisiksi ajatelluissa päkeissä), jotka eivät koe helposti (jos ylipäätään) tulevansa ymmärretyksi sen toisten suhteen.

Kun kuulut eri ryhmään, kaikki mitä sanot, on raskauttavana otettavaa.

Kyse on vain kekseliäisyydestä, ja tarpeesta, jolla raskautus on luoda siihen, mikä on syntynyt kartettavan arvoiseksi, ehkä jo ensivaikutelmana.

Jenkkien oikeudenkäynti on vähän kuin tämän perusongelma-alueen tartuttamaa epideemistä oireilua. Käy esimerkiksi hyvin, vaikka tuo ei ole kokonaista kuvaa tuota heterogeenisestä tarkoita, tai että muut olisivat parempia.

*

Darwinismi (tiede) on näissä tosi hyvää päättelyn tukea, ts järjestys, jota luonnossa pärjääminen luo automaattisen itsestään, ja mitä eliöt kauttaan toistavat.

Itse lasken tieteeksi tässä enemmän kuin sen, mitä tieteeseen on perinteisesti pyritty liittämään.

Voi tosiaan olla, että tiede vaikka pyrkii olemaan objektiivinen ja neutraalisti tarkasteleva, on myös lähtökohtaisesti helpon ongelmallinen, blogin sisältöä koskevassa mielessä.

Siinä kun YT on meitä koskeva haaste (tuomisten lisäksi), tähän ei tietysti voi olla kuulumatta kaikki toiminta, johon kohdistuu samoja vääntövoimia.

*

Eräs epäsuora todistus YT-piirteen vaikuttavuudesta ovat erilaiset ihmiset biologiansa puolesta.

Vaikka nuo karsiintuvat usein tehokkaasti pois, marginaalina pysyvät jonkin verran mukana, hyvästä syystä, vähän kuin tiede, älykkyys,… ja mitä näitä välineitä, ja välinekäyttöä edistäviä piirteitä onkaan.

Kirja joka tätä aihetta mm käsittelee: Älykkyysloukku (David Robson).

Kirja ulottuu kertomaan varsin merkittävästi paremmin ja erilaisesti ihmisestä.

Toisaalta ei oikein kunnolla tuo esiin sitä, mistä piirteet tulevat, ja toisaalta taustoittamatta jää ne voimat, jotka vääntävät suhtautumista ja päättelyä tavalla, jota voidaan tulkita kyseenalaiseksi.

Älykkyyden ja menestymisen tietämys on pitkällä, koska tällaisia alueita on pidetty tärkeänä.

Tarkoittaa, että KO oleva tutkimus sektorillisesti, voi yltää pitkälle, muttei välttämättä linkity itsekseen automaattisesti siihen, mikä on ihan perusdarwinia, ts simpula-systeemistä.

Kirja ei ole sisältönsä puolesta YT-keskittyvä, mutta merkityksenantamisen puolesta, on esimerkkiä kuiluuntumisesta, ja varsin kulttuurillista tasoa myöten.

*

Tällaisista aiheista tekee tosiaan mieli kirjoittaa mieluummin heti, kuin viiveellä.

Äly ja sen tuotokset kumulana… on tosiaan jotain ongelma-arveltavaa, ja että alkaa näkyä ihan kapean vinkkelin kautta jo… ei yllätä.

Järjen on joskus sanottu kykenevän tajuamaan ongelmansa. Tästä eräs viimeaikainen julkiarvoinen ulostulo oli se Enbuske, jota käsiteltiin täälläkin.

*

Perusilmiöistä tietämisen vaje, on osa YT-vajeen ilmiötä. Tarvittavan arvoista, ja tosiaan suoraa kumulaa ottavina, ei lähde kasvamaan helposti.

Ilmiö liittyy toisaalta siihen, miten toimiva voi päätyä tuhoutumaan, ja päätymään olemaan pois saatavilta. Ympäristötuho on tätä, samoin sodat, jne.

Oman kirjoitteluni taustaa, voi tosiaan tiivistää näin blogein, jo tässä vaiheessa. Tällainen voi tosiaan kestää.

Kyseessä on sama kuin avoimen koodin idea, ei-redundanssi, toimivuus kattavana,… jolloin on ekonomiaa, sopeutumisen eväitä antavaa, ja tosiaan perusluontoa, tämän rakenteiselle tarvitsijalle.

juhamyllarinen
Avoin Puolue Lappeenranta

Herr Wisser and Besser (der),
Mutta myös ...
Von Buchen Huchen-Bacher,
i ab-und-hups Sucher.

Ajatukseni maailmasta on tasapainoinen ja eheä, läheltä ja kaukaa.

Pidän yksinkertaisuudesta perusarvona, jolle voi rakentaa muutakin jos tarve. Ja varaa on paremmin niihin yllätyksiin, joita ei elämästä puutu.

Hyvän maailman peruskaava on helppo.

Joka asemassa tekee sen, minkä tietää hyväksi, ja jos ei, on valmis kokeilemaan uutta, jotta löytää perustaa.

Sama periaate kun joka tasolla, jos tasoja on erilaisina... voi aidosti odottaa läpilyövää tervettä normalisoitumista.

Kynnyksetön email: juha piste myllarinen että gmail piste com.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu