Marssi Elämän Puolesta!?

Marssi Elämän Puolesta!?

Marssi Eduskuntatalolle, jossa puhujana toimii kansanedustaja Päivi Räsänen.

Järjestäjä
Helsingin ja Kouvolan katoliset Elämän puolesta -ryhmät
yhteistyössä
Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta
Patmos lähetyssäätiö

Enkelin tervehdys eli Terve Maria
Terve Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus.
PYHÄ MARIA, JUMALANÄITI, RUKOILE MEIDÄN SYNTISTEN PUOLESTA JA KUOLEMAMME HETKENÄ.
Aamen.

Regina caeli eli Taivaan kuningatar
Iloitse taivaan kuningatar, halleluja!
– Sillä hän, jonka synnytit, halleluja!
Nousi kuolleista sanansa mukaan, halleluja!
– Rukoile puolestamme Jumalaa, halleluja!

Iloitse ja riemuitse, Neitsyt Maria, halleluja!
– Sillä Herra on totisesti ylösnoussut, halleluja!

Rukoilkaamme: Kaikkivaltias Jumala, Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksella olet täyttänyt maailman ilolla. Anna meidän päästä hänen äitinsä, Neitsyt Marian esirukousten tähden ylösnousemuksen kirkkauteen. Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme kautta.

Aamen.

KATOLINEN RUKOUSKIRJA
kokoili MGRE A. CARLING
Toinen lisätty painos

Sivut 365-366 Hyperdulia: Pyhän Neitsyt Maarian kunnioitus

Vapahtajamme Äidille neitsyt Maarialle Jumala on suonut suuremman pyhyyden mitan kuin kenellekään muulle luodulle. Sitä vaati se ylevä tehtävä, johon Maaria oli kutsuttu: olemaan ihmiskunnan Lunastajan Äitinä. Jumala varjeli hänet perisynniltä: varusti hänet elämän ensi silmänräpäyksestä asti pyhittävällä armolla, jonka me saamme vasta p. Kasteessa. Maaria on vaimo, joka on käärmeen kanssa vihoissa. (Moos 3:15). Vähimmälläkään synnillä ei ole häneen pääsyä, hänen tahtonsa oli aina sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa ja valitsi sen, mikä oli täydellisempää. Hän on täydellisin Neitsyt ja samalla Jumalan Pojan todellinen Äiti, neitsyt ennen ja jälkeen, ainainen Neitsyt. Hän on Jumalan Äiti, sillä hänen lapsensa on iankaikkinen Jumala, Sana, joka oli alussa Jumalan tykönä. (Joh 1:1). Hän on toinen Eeva: kaikkein Jumalan lasten hengellinen Äiti, JOKA MEIDÄT RISTIN JUURELLA SUURIN KIVUIN JUMALAN LAPSIKSI SYNNYTTI. Hän on Taivaan kuningatar, kirkkauden asuntoon otettu sieluinensa ja ruumiinensakin jo ennen yleistä ylösnousemista. Hänen rukouksensa on kaikkein voimallisin ja tehokkain, hänen palavin halunsa on, että ihmiset, joiden lunastukseksi hänen Poikansa veri vuoti, tulisivat kaikki autuaiksi. Sen tähden turvautukaamme nöyrinä ja luottavaisina Maarian puoltorukoukseen, varsinkin uskokaamme hänelle kuolinhetkemme, että silloin saisimme synnistä puhdistettuina siirtyä ajasta autuaaseen iankaikkisuuteen.

Mariologia
Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen

IKONOGRAFIA
Idän kirkolla on vain yksi ikonograafinen tyyppi 900-luvulta. Kuva esittää pyhien Joakimin ja Annan kohtaamista Jerusalemin Kultaisella portilla.
Itäisen tradition mukaan näet Marian sikiäminen tapahtui sillä hetkellä. Läntinen ikonografia on runsaampaa.
”Marian vanhemmat, Joakim ja Anna, eivät vanhoilla päivillään saaneet lasta. Joakim lähti Juudean erämaahan etsimään Jumalan tahtoa asiassa.
Kun Joakim oli palaamassa erämaasta, enkeli ilmoitti äiti-Annalle, että hänen on mentävä Joakimia vastaan Jerusalemin Kauniin portin luo.
Kun Anna tuli portin alle, Pyhä Henki siitti Marian Annan kohtuun samalla tavalla kuin Jeesuksen Marian kohtuun.”
Varhaisimpiin Perisynnittömän tyyppeihin kuuluu Ilmestyskirjan aurinkoon puettu Nainen. Lourdesin ilmestysten aikaan syntyi uusi tyyppi.
Viime aikoina yleiseksi on tullut myös fatimalainen perisynnittömän kuva.
Perisynnittömän ympärille on usein sijoitettu raamatullisia symboleja: suljettu puutarha, lilja, tahraton peili, seetri, Nooan arkki.

Myös luterilaisen opin Maria on ikuinen neitsyt
http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kulttuuri/6988-myos-luterilaisen-opin-maria-on-ikuinen-neitsyt

Vuonna 381 alkoivat epäviralliset rukoukset neitsyt Marialle Jumalan äidille ja taivaan kuningattarelle.

Vuonna 431 Efeson kirkolliskokouksessa otettiin käyttöön Marian palvonta sekä käsite Jumalan äiti. Babyloniassa rukoiltiin taivaan kuningatarta, joka oli neitsyt. Taivaan kuningatar kuvattiin äitinä, jolla oli lapsi sylissään.

Vuonna 600 Rooman kirkko otti käyttöön Marian ja kuolleiden pyhimyksien rukoilemisen.

Vuonna 1287 keksittiin skapulaari, joka on palanen ruskeaa kangasta, jota käytetään Neitsyt Marian kuvan kanssa, koska sen otaksutaan sisältävän yliluonnollista voimaa. Skapulaari suojelee niitä kaikilta vaaroilta, jotka pitävät sitä paljaalla iholla. Esineiden palvonta tuli sisälle Rooman katoliseen kirkkoon.

Vuonna 1854 Paavi Pius IX julisti Neitsyt Marian siinneen saastattomasti.

Vuonna 1870 Paavi Pius IX julisti opin paavin erehtymättömyydestä.

Vuonna 1931 paavi Pius XI vahvisti uudelleen opin Neitsyt Mariasta, Jumalan äitinä.

Vuonna 1950 paavi Pius XII julisti dogmin Neitsyt Marian taivaaseen ottamisesta.

Rooman Kuningatar, Islamin Kuningatar, Kaikkien Kuningatar
Maria-ilmestykset ja kaikkien uskontojen yhdistyminen
https://www.kristitynfoorumi.fi/kaikkienkuningatar.htm

Taivaan kuningatar Raamatussa:
Jeremia 7: 18
Jeremia 44: 17-19 ja 25
Ilmestyskirja 18: 7

Katolinen kirkko ja sen opin kehitys

Konstantinus suuri ”kääntyi” kristinuskoon v. 312jkr ja hän ylipappina(Pontifex Maximum) otti käyttöön nimen Vicarius Christi(Kristuksen sijainen). Konstantinuksen uudesta uskonnosta tuli Rooman katolinen(yhteinen, yleinen). Rooman kansalaisista tehtiin kristittyjä ilman katumusta ja kääntymystä. Osa alkuseurakunnastakin eksyi mukaan tähän katoliseen uskontoon, josta tuli Rooman uusi uskonto. Kirkon johtajana Konstantinus rakennutti ”kristityille” kirkkoja, mutta samalla hän myös toimitti vihkimyksiä pakanatemppeleille. Konstantinuksen Katolisessa uskonnossa oli aluksi paljon vapautta ja se hyväksyi paljon erilaisuutta. Mutta pikku hiljaa katolinen kirkko ujutti yhä enemmän pakanallisia oppeja ja riittejä ns. Rooman katoliseen kristinuskoon. Seuraavaksi seuraamme vuosiluku järjestyksessä Rooman katolisen kirkon opetuksen muodostumista. Katolisessa Roomassa jotkut kristityt pitivät lauantaina lepopäivän ja roomalaiset, jotka olivat tottuneet palvomaan auringonjumalaa pitivät auringonpäivänä (sunday) sunnuntaina lepopäivän.

Vuonna 321 Konstantinus teki auringonpäivästä eli sunnuntaista lepopäivän.

Laodikean kirkolliskokous antoi käskyn v. 364: ” Kristittyjen ei tule olla juutalaisten mukaisia ja olla toimettomia, vaan heidän tulee erikoisesti kunnioittaa, ja ollen kristittyjä, jos mahdollista, olla tekemättä mitään työtä sinä päivänä. Jos heidät havaitaan seuraavan juutalaisuutta, heidät tulee sulkea Kristuksesta.”

Vuonna 375 alkoi enkelien ja kuolleitten pyhimysten palvonta.

Vuonna 378 jKr. roomalainen piispa Damascus peri keisarilta uskonnollisena johtajana Pontifex Maximum ja Vicarius Christi arvonimet. Näin Rooman paavin istuimesta tuli Baabelista alkaneen ylipappi kultin perillinen. Tästä lähtien kaikilla Rooman piispoilla(paaveilla) on ollut nämä arvonimet. Heti kun Damascuksesta oli tullut Pontifex Maximum tulivat Rooman katoliseen kirkkoon babylonialaiset seremoniat hallitsevaan asemaan ja myös muiden pakanauskontojen oppikäsityksiä alkoi tulla sisälle Rooman kirkkoon.

Vuonna 381 alkoivat epäviralliset rukoukset neitsyt Marialle Jumalan äidille ja taivaan kuningattarelle.

Vuonna 394 alkoi jokapäiväinen messu Rooman katolisessa kirkossa.

Vuonna 431 Efeson kirkolliskokouksessa otettiin käyttöön Marian palvonta sekä käsite Jumalan äiti. Babyloniassa rukoiltiin taivaan kuningatarta, joka oli neitsyt. Taivaan kuningatar kuvattiin äitinä, jolla oli lapsi sylissään.

Vuonna 500 tuli kirkkoon papeille pappispuvut, jotka erottivat heidät tavallisesta kirkkokansasta. Kiirastulioppia opetettiin alun perin Egyptissä ja Kreikassa, joka Rooman valtakunnassa uskontojen sekoittuessa tuli myös Rooman uskontoon mukaan ja v. 593 Gregorius Suuri avasi tietä kiirastuliopille katoliseen kirkkoon.

Vuonna 600 Gregorius I määräsi kirkolle latinan kielen rukous ja saarna kieleksi.

Vuonna 600 Rooman kirkko otti käyttöön Marian ja kuolleiden pyhimyksien rukoilemisen.

600 luvulla Bonifatius, joka oli Rooman piispa otti ensimmäisenä arvonimen paavi, väittäen olevansa Pietarin seuraaja. Vaikka todellisuudessa Rooman piispat ovat Babyloniassa syntyneen ylipappi kultin perillisiä, jota Roomassa kutsuttiin nimellä Pontifex Maximus.

Vuonna 709 alkoi kirkossa paavin jalan suuteleminen, tämä tapa tuli suoraan pakanauskonnoista.

Vuonna 787 Nikean kirkolliskokous laillisti ristin, kuvien ja pyhäinjäännösten palvonnan.
Seitsemäs ekumeeninen synodi poisti toisen käskyn ja jakoinen kymmenennen käskyn 9. ja 10. käskyksi.
Poistettu toinen käsky: Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa tai patsasta, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

Vuonna 850 asetettiin voimaan käsite; pyhä vesi, jossa tuli olla ripaus suolaa. Papin siunauksen jälkeen vedestä tulee pyhää.

Vuonna 890 alkoi pyhän Joosefin palvonta.

Vuonna 1079 Paavi Bonifatius VII sääti papistolle naimattomuuden eli selibaatin. Baabelin papeilta oli myös kielletty naimisiinmeno.
1.Timoteuksen kirje 4:3 ja jotka kieltävät menemästä naimisiin…
Apostoli Pietarilla oli vaimo. 1.Timoteuksen kirje:
3:1 Varma on tämä sana: jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. 3:2 Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies…

Vuonna 1090 otettiin käyttöön ruusukkonauha eli rukousnauha. Hindulaisuudessa on myös käytössä rukousnauha.

Vuonna 1184 Veronan kirkolliskokous sääti harhaoppisten inkvisition.

Vuonna 1190 alettiin opettamaan aneiden myyntiä. Aneilla sai katolisessa kirkossa syntejä anteeksi.

Vuonna 1215 Paavi Innocentius III sääti transsubstantiaatio-opin, jossa pappi muuttaa ehtoollisleivän- ja viinin Kristuksen ruumiiksi ja vereksi.

Vuonna 1215 Paavi Innocentius määräsi lateraanikonsiilissa syntien tunnustamisen papille pakolliseksi ainakin kerran vuodessa.

Vuonna 1220 Paavi Honorius määräsi ehtoollisleivän palvonnan.

Vuonna 1229 Valencian kirkolliskokous kielsi Raamatun ns. maallikoilta ja asetti sen kiellettyjen kirjojen joukkoon.

Vuonna 1287 keksittiin skapulaari, joka on palanen ruskeaa kangasta, jota käytetään Neitsyt Marian kuvan kanssa, koska sen otaksutaan sisältävän yliluonnollista voimaa. Skapulaari suojelee niitä kaikilta vaaroilta, jotka pitävät sitä paljaalla iholla. Esineiden palvonta tuli sisälle Rooman katoliseen kirkkoon.

Vuonna 1439 Firenzen kirkolliskokouksessa kiirastulioppi julistettiin dogmiksi eli opinkappaleeksi.

Vuonna 1439 oppi seitsemästä sakramentista vahvistettiin.

Vuonna 1545 Trenton kirkolliskokouksessa päätettiin perimätiedon (traditio) olevan yhtä luotettava kuin Raamattu. Trenton kirkolliskokouksessa myös ns. apokryfiset kirjat lisättiin Raamattuun.

Vuonna 1547 Rooman katolinen kirkko sääti Trenton konsiilissa: Jos joku sanoo, että uuden lain sakramentit eivät ole välttämättömiä ihmisen pelastumiseksi, vaan että ne ovat turhia, ja että ilman niitä tai ilman halua osallistua niihin ihminen saa vanhurskauden armosta yksin uskosta Jumalaan, vaikka kaikki sakramentit eivät ole pakollisia kaikille olkoon hän kirottu.

Vuonna 1854 Paavi Pius IX julisti Neitsyt Marian siinneen saastattomasti.

Vuonna 1870 Paavi Pius IX julisti opin paavin erehtymättömyydestä.

Vuonna 1931 paavi Pius XI vahvisti uudelleen opin Neitsyt Mariasta, Jumalan äitinä.

Vuonna 1950 paavi Pius XII julisti dogmin Neitsyt Marian taivaaseen ottamisesta.

Rooman Kuningatar, Islamin Kuningatar, Kaikkien Kuningatar
Maria-ilmestykset ja kaikkien uskontojen yhdistyminen
https://www.kristitynfoorumi.fi/kaikkienkuningatar.htm

2. Korinttolaiskirje 11
14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
14 Ei myös ihmekään ole; sillä itse saatana muuttaa itsensä valkeuden enkeliksi.
14 Eikä ihme, tekeytyyhän itse Saatanakin valon enkeliksi.

13 Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.
13 Sillä senkaltaiset väärät apostolit ja petolliset työntekijät teeskelevät itsensä Kristuksen apostoleiksi.
13 Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. [Matt. 7:15,16; Ap. t. 15:24, Ap. t. 20:30; Gal. 2:4; Fil. 3:2]
14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
14 Ei myös ihmekään ole; sillä itse saatana muuttaa itsensä valkeuden enkeliksi.
14 Eikä ihme, tekeytyyhän itse Saatanakin valon enkeliksi.
15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.
15 Ei siis se ole suuri, jos myös hänen palveliansa itsensä asettelevat niinkuin he olisivat vanhurskauden saarnaajat, joiden loppu pitää oleman heidän töittensä perään.
15 Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun.

——-

ONHAN SE SURULLISTA, ETTÄ USKOVAT MENEVÄT OIKEAN ASIAN JOHDOSTA TUOHON SHEKINA-ANSAAN!

Hepreankielisessä Raamatussa (VT) kavod sana tarkoittaa kirkkautta, Jumalan kirkkautta.
Shekina kirkkaus on demonista valhevoimaa, jota sielunvihollinen markkinoi pakanoille feminiinisenä jumalattarena sekä Uuden Liiton uskoville Jumalan kirkkautena. Sielunvihollinen on eksyttänyt juutalaisia (ei kaikkia) shekina kirkkauden kautta uskomaan, että kyseessä olisi Jumalan kirkkaus, vaikka kyseessä on saatanallinen valhe.

Jumalan kirkkauden väärennös

Juutalainen kabbalismi opettaa feminiinisestä jumalattaresta (Matronit kabbalan jumalatar). Kabbalismissa Matronit yhdistetään sanaan shekina.

Juutalainen kabbalisti Gershon Scholem on sanonut shekinasta seuraavasti:

Shekina on Jumalan aspekti, joka on näennäisesti itsenäinen feminiininen osa Hänessä… välttämätön nais-osa Hänessä. Shekina heijastaa hänen (feminiinimuoto) ja Jumalan kunniaa sillä hän (feminiinimuoto) on Jumalan kasvo ja hän (feminiinimuoto) hän verhoaa puun (elämän puu) hohtavalla valollaan. Toisinaan hänet (feminiinimuoto) kuvataan paratiisin upeina puina. Itse elämän puuna, Jumalan luomisen kuvana, mysteerisenä yhteytenä näkymättömän jumalan ja näkyvän maailman välillä.

Ašera jumalattaren palvonnassa oli pyhitettyjä puita sekä puupylväitä, joita oli pystytetty lähelle alttaria. On täysin selvää, että juutalaisen kabbalismin opetus shekinasta feminiinisenä jumaluutena sekä elämän puuna tulee Ašera jumalatar kultin kautta kabbalismiin.

Kabbalistinen traditio myös kuvaa feminiinisen jumaluuden äitinä, sisarena ja pyhänä henkenä. byTradition mukaan shekina on jumalallinen äitiys ja kaiken elävän äiti.

Shekina kirkkaus on sielunvihollisen eksytys, joka läpi historian on eksyttänyt ihmisiä jumalatar uskon kautta (taivaan kuningatar), joka on jumalallinen äiti, kaiken elävän äiti. Tämä sama eksytys on selkeästi nähtävissä Rooman katolisen kirkon opetuksissa:

Paavi Pius X: Eikö Maria ole Kristuksen äiti? Siksi hän on myös meidän äitimme. Kun Maria kantoi kohdussaan Vapahtajaa, hänen voidaan sanoa synnyttäneen myös ne, joiden elämä sisältyi vapahtajan elämään. Me kaikki olemme siksi syntyneet Marian kohdusta niin kuin ruumis on yhtynyt päähän. Hengellisessä ja mystillisessä mielessä meitä kutsutaan Marian lapsiksi, ja hän on meidän kaikkien äiti.

——-

MEIDÄN ÄITIMME RAAMATUN MUKAAN:
Galatalaiskirje 4
26 Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.
26 Mutta se Jerusalem, joka ylhäältä on, on vapaa, joka on kaikkein meidän äitimme.
26 Mutta taivaallinen Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme. [Hepr. 12:22; Ilm. 3:12, Ilm. 21:2,10]

——-

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu