Arvonimen ja kunniamerkin verot tai lunastusmaksut ovat syrjiviä

Ääripäät, saman arvonimen (vuorineuvos, valtioneuvos) kustannusvaikutus voi toiselle olla n.100 000 €, toiselle 0 €. Vastaavasti veronsaaja saa arvonimestä joko 0 tai 100 000 €.

Käsittääkseni suomessa on yhdenvertaisuus periaate, ketään ei tulisi asettaa eriarvoiseen asemaan sen perusteella onko hän tehnyt työtä yksityisen tai julkisen työnantajan palveluksessa. Molempien sektorien työ tulee olla yhtä arvokasta.

Arvonimestä suoritettava vero on nelinkertainen, jos arvonimen saaja on ansioitunut yksityisellä sektorilla, verrattuna vastaavaan veroon julkisella puollella kertyneisiin ansioihin. Esimerkiksi oma revisioneuvos arvonimen vero yksityiseltä puolelta on 6 200 €, kun se vastaavasti julkisella puolella on 1 450 €.

Kunniamerkin lunastusmaksua ei peritä valtion kirjanpitoyksikön, viraston tai laitoksen taikka talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston virkamiehen tai työntekijän kunniamerkistä eikä mitaleista. Ulkomaalainen saa kunniamerkin lunastuksetta. Sen sijaan yksityisen sektorin ansioista maksu peritään.

Myöntämisperusteet ovat käsittääkseni samat, olivat ansiot kertyneet julkisella- tai yksityisellä sektorilla. Mielestäni tässä, ei hyväksyttävästä syystä, syrjitään taloudellisesti yksityisen sektorin palveluksessa ansioituneita henkilöitä. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että maksut olisivat yhtä suuret.

Erilaiset kustannusvaikutukset.

Jos maksun suorittaa verovelvollinen, on hänen ansaittava maksusuoritus veronalaisella tulolla. Esimerkiksi, jos oman arvonimeni maksun suorittaa saaja itse, on hänen ansaittava ennen tuloveroa n. 10 333 € (veroaste 40 %). Jos maksun suorittaa yritys, on ansaittava 7 750 € (yhteisövero 20 %).

Jos maksun suorittaa verovapaa yleishyödyllinen yhteisö, maksu on 6 200 €. Eri asia on, kuuluvatko arvonimien maksaminen ensinkään yleishyödylliseen toimintaan?

Jos maksun suorittaa veron saaja (valtio, kunta, kirkko), määrä on tuo 1 450 €. Esimerkiksi valtiolle, maksu on pelkästään nimellinen laskennallinen erä. Veronsaaja maksaa itselleen, kukaan ei oikeasti maksa kenellekään mitään. Myöskin sillä on periaatteellinen ero, maksetaanko kustannus yhteisistä verovaroista vai yksityissektorin veronalaisella tulolla. Päätös on helpompi tehdä, kun maksaja on kasvoton veronmaksaja.

Erilaiset kustannusvaikutukset asettavat korostetusti ansioituneet henkilöt täysin eriarvoiseen asemaan. Tämä suosii kohtuuttomasti julkisella puolella ansioituneita.

Käsittääkseni tässä maassa tarvitaan juuri noita yksityisen sektorin työpaikkoja, Siksi niitä pitäisi paremminkin suosia, sen sijaan että niitä tässäkin karkealla tavalla syrjitään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu