Kyllä Suomen talous on mahdollista korjata.

Kyllä Suomen talous on mahdollista korjata, jos vaan on ymmärrystä ja tahtoa.

Sosiaaliturvasta tehdään työtä heikompi vaihtoehto (aloitettu). Moniportaisen kalliin hallinnon keventäminen (aloitettu). Valtionhallinto, aluehallinto, hyvinvointialueet, koulutusorganisaatiot. Vähennetään kuntien lukumäärää. Vähennetään valtion ja kuntien tehtäviä. Puoluetuet lasketaan nykyisestä murto-osaan. Hanketoiminta rajataan vaan tuottaviin hankkeisiin. Vähennetään julkisen sektorin työpaikkoja.

Koulutusaikoja osittain lyhennetään ja muutetaan paremmin vastaamaan työelämän todellisia tarpeita. Heikosti työllistyville aloille koulutusta vähennetään. Lisätään oppisopimuskoulutusta. Soveltuvin osin alennetaan kelpoisuusvaatimuksia. Poistetaan tuet toisilta saman tasoisilta tutkinnoilta. Rajataan tukien kesto tutkinnon kohtuulliseen suoritusaikaan. Tukiin ehdot ja velvoite työskentelystä Suomessa. Osa tuesta voisi olla lainaa, jonka saisi anteeksi, kun sopimusehdot täyttyvät.

Toteutetaan hallituksen työelämäuudistukset (aloitettu). Kevennetään yritystoimintaa haittaavaa tarpeetonta sääntelyä ja vähennetään velvoitteita ja tehdään kustannuksia alentavia toimenpiteitä. Kevennetään työn antamisen kustannuksia. Luodaan investointeja tukeva kannustava verojärjestelmä. Kevennetään yrittämisen verotusta ja riskejä. Yksityisen sektorin työpaikat lisääntyvät. Työvoiman siirtymistä yksityiselle sektorille edistetään.

Yleishyödylliset edunvalvonta organisaatiot verolle. Kevennetään vaiheittain työn ja edelleen yrittämisen verotusta. Myöhemmin kevennetään myös kulutuksen verotusta.

Kansainvälinen kilpailukyky paranee, investoinnit ja vienti kasvaa. Kotimainen ostovoima paranee ja kotimarkkinat elpyvät. Työllisyys ja verotulot kasvavat, julkiset menot pienevät. Näin talous oikenee ja kasvu käynnistyy. Kansalaisista tulee omatoimisempia ja vastuullisempia. Kohtuullisen tasoinen länsimainen hyvinvointivaltio pystytään ylläpitämään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu