Lisää rahaa koulutukseen – ojasta allikkoon.

Koulutus on myös kansantaloutta.
Meillä ovat valtaosa ammateista ja työtehtävistä hyvin käytännönläheisiä ja moni osaamista vaativia. Yrittäjän ammatti on tyypillinen, jossa vaaditaan moni osaamista ja käytännön soveltavia taitoja. Koulutus kuitenkin tähtää kapea-alaiseen erikoisosaamiseen. Kouluttajilta vaaditaan muodollisia pätevyyksiä, tieteellistä jatkokoulutusta ja pedagogista pätevyyttä. Kuten tiedetään, tieteellinen jatkokoukutuksen tähtäin on kapea-alaisen tiedon syvempi ja teoreettinen hallinta. Toisin kun käytännön työelämän tarpeet ovat. Tämä suuntaus on vahvasti ammattikorkeakoulusta ja jopa toisen asteen koulutuksessa. Muodollisten pätevyyksien ylikorostaminen johtaa siihen, että koulutuksesta ei ole hyötyä. Sisältönä voi olla tiedekorkeakoulun teoriakurssien kopiointi. Ammattitaito joudutaankin lopulta hankkimaan käytännön työssä, ensin poisoppien väärä koulutus. Nyt lopullinen koulutusvastuu siirtyykin yrityksiin ja työpaikoille. Tämä on tehotonta ja kallista ja antaa vääriä mielikuvia työelämän tarpeista. Koulutus ei motivoi opiskelijoita, aikaa kuluu hukkaan ja tulee kansantaloudelle kalliiksi. Koulutus ei palvele työelämää ja oppimistarvetta, se palvelee koulutuksen järjestäjiä ja tieteellisen jatkokoulutuksen saaneita kouluttajia. Onko meillä tähän varaa? Mielestäni kouluttajiksi tarvittaisiin enemmän käytännön osaajia ja koulutussisältö tulee olla työelämän tarpeita vastaavaa. Poliitikot sanovat, että koulutus ja sen lisääminen parantaa kilpailukykyä. Olen kyllä sitä mieltä että väärä koulutus voi myös rapauttaa kilpailukykyä entisestään. Väärässä koulutuksessa oleva on poissa työmarkkinoilta, mutta kustannuksia syntyy. Koulutusaikojen lyhentäminen ja muodollisten pätevyysvaatimuksen höllentäminen sekä tarpeettoman sääntelyn purkaminen on tarpeen. Resurssien vähentäminen, mutta samalla laadun parantaminen ja parempi kohdentaminen tarpeita vastaavaksi, säästää kustannuksia. Näillä toimilla kyllä kilpailukyky paranee, mutta vaan huononee pelkällä määrärahan korottamisella..

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu