Mitä pitäisi tehdä?

MITÄ PITÄISI TEHDÄ?

 • Suomi velkaantuu nyt EU maista nopeimmin.
 • Huoltosuhde on heikko. alhainen syntyvyys ja ikääntyvä väki, liian vähän työssä olevia, suhteessa työvoiman ulkopuolella oleviin.
 • Sosiaaliturva vaihtoehtona kilpailee työn tekemisen kanssa.
 • Talous on ollut alijäämäinen ja ei ole kasvanut viiteentoista vuoteen. Jäämme kaikilla mittareilla jälkeen muista Pohjoismaista. Taloutta on hoidettu heikolla ymmärryksellä ja osaamisella.
 • Julkisen sektorin menot ovat kasvaneet ja rakenteista johtuen, kasvavat edelleen.
 • Verotulot vähenevät. Oletus, verotuksen kiristäminen vaan laskee talouden motoriikkaa ja verotuloja.
 • Koulutus käsiteteoreettista, kallista, pitkäkestoista ja vastaa huonosti työnantajien todellisia tarpeita. Liikaa opinnot keskeyttäneitä. Liikaa tutkinnon suorittaneita työttömiä.
 • Suomi kärsii aivoviennistä, koulutettuja lähtee maasta ja saamme tilalle kouluttamattomia ja vaikeasti työllistettäviä. Syynä mm. verotus ja Suomen yritysten heikko kilpailukyky.
 • Politiikka on riitaista edunvalvonta ja tulonsiirto jako politiikkaa. Meillä on vahva vastakkain asettelu.
 • Julkisen sektorin työvoima kasvaa, yksityisen sektorin työvoima vähenee.
 • Konkursseja tehdään ennätysmäärä. Yritysten määrä vähenee.
 • Yritysten kilpailukyky on kansainvälisesti ja myös kotimarkkinoilla heikko. Kymmeniä vuosia ovat sääntely, velvoitteet ja kustannukset lisääntyneet.
 • Investointeja hävitään, tuotantoa siirtyy ulkomaille, irtisanomiset ja lomautukset lisääntyvät.
 • Suomessa on pohjoismaista eniten lakkoja.
 • Suomessa on huippu ankara verotus ja korkeat työn antamisen kustannukset.
 • Yrittäjän oikeusturva ja sosiaaliturva on muita kansalaisia huonompi.
 • Infra rapautuu ja maaseutu tyhjenee. Kiinteistöt menettävät arvonsa.
 • Väki pakkautuu muutamaan kasvukeskukseen. Rikollisuus ja sosiaaliset ongelmat lisääntyvät.
 • Maatalous kannattamattomana käy kuolin taistelua. Huoltovarmuus on vaarassa.
 • Maanpuolustuksen ja turvallisuuden kustannukset kasvavat.
 • Poliittinen vastustus, oppositio ja tiedotusvälineet tehokkaasti estävät toimivien korjaustoimenpiteiden toteutuksen. Yleisen mielipiteen tuki saadaan tuomalla esiin yksittäisten toimien haitalliset vaikutukset yksilöille. Kokonaiskuva näin hämärtyy. Pienistä asioista tuleekin isoja kysymyksiä ja päätavoitetta tärkeämpiä.

En näe muuta ulospääsyä kun, kannattava yritystoiminta, kannattava yritystoiminta ja kannattava yritystoiminta. Julkisen sektorin tehtäviä vähennetään, työvoimasta 20 – 30 % työllistetään jatkossa kannattavissa yrityksissä. Tällä sitten terveellä tavalla rahoitetaan kohtuullinen nykyistä halvempi länsimainen hyvinvointivaltio.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu