Mitä vielä tarvitaan

Hallitus teki välttämättömät säästö ja veropäätökset. Työelämä uudistukset tulee myöskin saada voimaan. Jatkossa tulisi varmistua julkisen hallinnon pienentyminen ja yksityisen sektorin kasvu.  Elinkeinoelämää haittaavan turhan sääntelyn järkevä alasajo. Veropuolella voisi vielä harkita säätiöiden ja työmarkkinoiden edunvalvontaorganisaatioiden tulojen saattamista verolle. Koulutuksessa tulisi paremmin vastata työelämän todellisiin tarpeisiin, joiltain osin koulutuskestoja voisi lyhentää. Oppisopimus on hyvä ja kustannustehokas koulutusmalli. Kunnollista yrittäjäkoulutusta tulisi järjestää koko maassa ja kaikilla tasoilla. Julkisiin tehtäviin tähtäävää koulutusta voisi vähentää. Selvä tavoite tulee tulevaisuudessa olla kokonaisverorasituksen keventäminen. Yrittäjän verotuksen tulisi olla nykyistä kannustavampaa ja investointeja tukevaa. Perintö- ja lahjavero poistetaan (kuten Ruotsissa ja Virossa) tai edes tehdään lakiin korjaukset, että kaikissa elinkelpoisissa yrityksissä on mahdollista toteuttaa sukupolvenvaihdokset. Näin lopulta syntyy se välttämätön kilpailukyky.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu