Taantuma – Ymmärrämmekö mistä on kyse?

Julkiset menot ovat tuloja suuremmat, tästä seuraa budjetin alijäämä ja velan kasvu. Talous on polkenut paikoillaan ja velkaantuminen on jatkunut noin 15 vuotta. Maan taloutta on hoidettu säälittävän pienellä ymmärryksellä ja osaamisella. Suomessa on pikkuhiljaa herätty tähän karuun todellisuuteen.

Huoltosuhteen heikkeneminen on yksi iso ongelma. Tämä johtuu alhaisesta syntyvyydestä, riittämättömästä työpaikkojen tarjonnasta ja liian hyvästä sosiaaliturvasta. Työssä käyvien veroa maksavien määrä, suhteessa koko väestöön, on liian pieni. Tästä seuraa, että verotulot laskevat, sosiaalikulut kasvavat.

Tarvitaan siis menojen karsintaa tai lisää tuloja, tai näiden kahden tekijän jonkinlainen uusi tasapaino. Ollaan melko samaa mieltä, että on tehtävä menoleikkauksia ja samalla tarvitaan kasvua. Tämä tiedetään ja tätä poliitikot toistavat. Keinot vaan täysin puuttuvat. Vaikka jotkut ne tietäisivätkin, poliittiset ristiriidat estävät toimivien keinojen toteutuksen.

Tiedotusvälineet ja asiantuntijat tuovat hyvin esiin leikkausten kielteiset vaikutukset yksityisen edunsaajan talouteen. Yksittäisille henkilöille syntyy hyvin vaikeita tilanteita ja elintaso laskee.  Ymmärretään, että vähemmällä rahalla julkiset palvelut heikkenevät. Verrataan kasvavia palvelutarpeita ja supistuvia resursseja. Nämä seikat koskevat kansalaisten enemmistöä ja muutosvastainen oppositio voimistuu. Mitään ei saisi leikata, veroja ei saisi korottaa eikä velkaa saisi ottaa. Mutta mistä sitten rahat otetaan?

Mistä sitten se kaivattu ja välttämätön kasvu on saatavissa. Julkisten toimintojen työpaikat ja kasvu vie valtion taloutta entistä huonompaan suuntaan. Taloutta parantava kasvu on saatavissa vaan yksityissektorin kasvun ja samalla julkisen sektorin pienenemisen kautta.

Yhteiskunnan toimintoja on tarkasteltava rahavirtojen näkökulmasta. Mikä vaikutus toiminnoilla on julkisen rahoituksen riittävyyteen. Heikoimpia on toiminnat, jotka kokonaan rahoitetaan julkisen sektorin maksamina. Esimerkiksi julkinen hallinto, sosiaaliturva, terveydenhoito, koulutus jne. rasittavat suoraan budjettia. Vähän parempia töitä ja toimintoja ovat ne, joita vaan osittain rahoitetaan verotuloilla, osan maksavat palveluiden käyttäjät itse. Parhaita ovat toiminnat, joihin ei tarvita lainkaan julkista rahoitusta. Huippuhyviä ovat vientikauppaan perustuvat toimijat, kassavirrat tulevat ulkomailta ja nämä käyttävät kotimaasta ostamiaan resursseja. Siis syntyvillä työpaikolla ja toiminnoilla on julkisen talouden kannalta aivan ratkaiseva ero. Syntyykö talouden kannalta hyödyllisiä vai haitallisia työpaikkoja ja toimijoita.

Avain kysymys siis on, että syntyy lisää yksityisen sektorin työpaikkoja. Tällä hetkellä suunta tässä on väärä. Yksityiset työpaikat vähenevät ja julkiset lisääntyvät. Miksi yksityisiä yrityksiä ja työpaikkoja ei synny?  Siksi, että yritysten velvoitteita ja kustannuksia on vuosien mittaan jatkuvasti lisätty, verotus on ankara ja ei kannusta yrittämään. Yritysten kilpailukyky on liian huono, riskit ovat kasvaneet liian suuriksi ja yrittämisen motivaatio on hukassa. Suomi häviää jatkuvasti investointeja ulkomaille. Konkursseja tehdään ennätysmäärä. Yrityksistä, samoin kun yksilöistä, osalla menee hyvin, osalla huonosti. Yrityksistä ja työnantajista yli 95 % on mikroyrityksiä, näillä erityisesti menee heikosti. Heikompia ei pitäisi pudottaa kelkasta, ei myöskään yrityksiä. Kuitenkin sääntely, normit ja työehdot leivotaan suurten menestyvien yritysten ehdoilla ja maailmaan. Pienillä yrityksillä on kuitenkin jopa ratkaiseva rooli yksityisen sektorin työpaikkojen syntymisessä.

Julkisen sektorin ja yritysten taloudella on siis aivan kohtalon yhteys. Mielestäni talouden korjaamiseen ei ole muuta keinoa, kun julkisten menojen järkeistäminen ja karsinta sekä yritysten toimintaedellytysten merkittävä parantaminen. Toivoisi, että kansalaisille myös kerrottaisiin nämä tosiasiat.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu