YLE:n suuri havainto

Uutiset; Suomessa on liian vähän menestyviä yrityksiä. Velkaantuminen ja jälkeen jääminen muista pohjoismaista johtuu juuri tästä tekijästä. Valitettavasti syyt ja korjaustoimet kyllä jäivät pimentoon. Tähän peruskysymykseen eivät asiantuntijat juurikaan ole puuttuneet.

Minäpä kerron, miksi meillä menee huonosti.

Suomi on pieni kansantalous ja yritysten kilpailukyky on heikko. Moni toimiala on sääntelyn ja kalliiden kustannusten vuoksi loppunut mm. tekstiiliteollisuus, huonekaluteollisuus, elektroniikan alihankinta, kodinkoneteollisuus, kulutustavaran valmistus ja turve ala. Kehitys jatkuu ja konkursseja tehdään ennätysmäärä. Hyviä yrityksiä siirtyy ulkomaiseen omistukseen ja investointeja suunnataan ulkomaille. Yrityshankkeemme ulkomailla, USA:ssa, Venäjällä ja Saksassa ovat tuottaneet miljardi tappioita. Meillä on syrjäinen sijainti globaaleista markkinoista, olemme meriyhteyksien varassa, korkeat rahtikustannukset. Meillä on myös kylmä ilmasto, pitkät etäisyydet ja suuri energian tarve. Olemme tiukan sääntelyn ja kalliiden kustannusten maa, meillä on jäykät ja lakkoalttiit työmarkkinat, meillä on ankara moniportainen ja monimutkainen verojärjestelmä. Olemme taitekohdassa, jossa veroasteen kiristäminen vaan laskee verokertymää ja lisää työttömyyden kustannuksia.

Meillä on aggressiivinen demokratiaa vastaan lakkoileva Ay-liike, väärä ja haitallinen työnantajien ja työntekijöiden vastakkain asettelu, vaikka järkevästi ajatellen intressi pitäisi olla yhteinen.

Olemme olleet edelläkävijöitä vihreässä siirtymässä. Olemme pitkälti luopuneet kotimaisen turve energian käytöstä. Vihreästä siirtymästä on seurannut merkittävät ja verrokkimaita korkeammat kustannukset. Luotamme sinisilmäisesti vihreän siirtymän uusiin innovaatioihin ja niiden mittaviin vientimarkkinoihin. Luotamme lisäpanostuksiin innovaatioihin ja koulutukseen, yritämme turvautua julkisten ja tuettujen työpaikkojen kasvuun ja suhdannepaketteihin. Nämä kaikki ovat turhia ja valuvat hiekkaan, kun yritykset eivät pärjää kansainvälisessä kilpailussa. Tehtaat rakennetaan muihin maihin. Meille jää vain kasvaneet kustannukset, negatiivinen kauppatase ja lakoilla suljetut vientisatamat.

Ankara verotus ja heikko kilpailukyky johtaa myös aivovuotoon, kalliisti koulutettuja siirtyy ulkomaille. Maahanmuuttajina vastaanotamme heikosti koulutettua ja -työllistyvää väkeä.

Painotamme humaaneja ja liberaaleja arvoja. Tämä on kyllä hyvä piirre. Ongelma asiassa kuitenkin on silloin kun tämä on monilla syrjäyttänyt kaikki talouden ja arkielämän realiteetit.

Pitkään jatkuneen väärän ja epärealistisen politiikan seurauksena olemme pitkällä takamatkalla verrokkimaihin. Euro valuutta olisi edellyttänyt sisäisen devalvoinnin. Tarvittavat muutokset ovat kipeitä ja poliittisesti vaikeita, ellei mahdottomia toteuttaa. Kasvua ja tuotannollisia investointeja on saatava, yritysten kilpailukyvyn parantaminen on tässä ainut ratkaisu. Julkisia tehtäviä ja palveluita ja myös sosiaaliturvaa on pakko karsia. Elintason lasku on hyväksyttävä, mikäli tavoitellaan jäljelle jäävälle hyvinvointivaltiolle tervettä rahoituspohjaa. Asia on vielä siksikin vaikeampi, että Suomen on reivattava yritysten kansainvöistä kilpailukykyä verrokkimaista paremmaksi, jotta siirtymää Suomen eduksi saataisiin. Kosmeettiset parannukset eivät taida riittää. Esimerkiksi voisi aloittaa laskemalla yhteisöveroa merkittävästi ja palata osingoissa vanhaan yhtiöveron hyvitysjärjestelmään. Yritysten sukupolvenvaihdoksia tulisi helpottaa poistamalla perintö ja lahjavero tai tekemällä siihen ratkaisevat sukupolvenvaihdoksia parantavat korjaukset. Investointien tukemiseksi olisi syytä rakentaa verokannustimet. Hallituksen työelämän uudistukset tulee toteuttaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu