Yrityksen sukupolvenvaihdoksiin kohdistuu liian ankara verotus

Kuvitteellinen osakeyhtiö, jonka tulos oli 2023 oli 50 t€, 2022 500 t€ ja 2021 1 M€. Kannattavuus on suhdanteiden vuoksi laskusuunnassa. Yhtiön varat ovat 10 M€ ja velat 5 M€ ja oma pääoma näin 5 M€. Kannattavuuden heikentyessä kassavarat ovat niukat. Kaikki varat ovat sidottuna liiketoimintaan. Yrittäjä on lapseton ja lahjoittaa yhtiön osakkeet yrityksessä pitkään työssä olleelle veljenpojalleen. Täysi lahjavero, jos lahjan saaja ei työskentele yhtiössä olisi n. 1,7 M€. Jos lahjansaaja itse jatkaa yritystä, PerVL 55 §:n perusteella lahjaa huojennetaan ja lahjaveron määrä olisi suuruusluokkaa n. 680 t€.

 

Jotta jatkaja pystyy maksamaan edes huojennetun lahjaveron, on hänen otettava vastaava määrä pankkivelkaa. Hänellä on maksettavana elantokulut, mahdolliset asuntovelat ja tämä lahjaveron velka. Hänen velastaan maksamat korot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Kun huomioidaan osinkojen ja ansiotulojen ankara verotus, hänen olisi otettava yhtiöstä palkkana ja/tai osinkona pelkän lahjaveron maksuun melkein 1,4 M€. Tämän lisäksi normaalit ansiot elantokulujaan varten. Lopulta osakelahjan veroseuraamus lahjansaajalleen olisi lahjavero n. 680 t€  ja veron maksun rahoittamisesta johtuvat osinko ja/tai palkkaverot n. 500 t€, verot yhteensä n. 1,2 M€. Tämän lisäksi yhtiön olisi täytynyt maksaa kyseisen tulon hankkimisesta 20 % yhteisöveroa, n. 280 t€. Heikosti kannattavan yrityksen omistajanvaihdos lahjana siis onnistuu n. 1,5 M€ veronmaksulla. Mikäli sukupolvenvaihdos huojennusta ei voida soveltaa tai verottaja käyttää kiinteistöjen arvostuksessa kirjanpitoarvoja korkeampia arvoja, voivat laskelmassa esitettyjen verojen määrät moninkertaistua. Sopii kysyä, onko verotus tässä järkevää ja kohtuullista?

 

Kun yhtiön varat on sidottu liiketoimintaan, tulos on hiipumassa ja omaisuuteen kuuluu kiinteistöjä, joita ei pysty realisoimaan, ei yhtiöstä mitenkään ole mahdollista kotiuttaa näin mittavia osinkoja. Tilanne johtaisi osakelahjan saajan konkurssiin. Tällaista lahjaa ei voi ottaa vastaan. Yritys on lopetettava, myytävä ulkomaiseen omistukseen tai omistajien on muutettava ulkomaille. Toki rintaperillisen kohdalla vero olisi vähän pienempi. Kuitenkin siinäkin verotus estäisi kuvatun omistajanvaihdoksen.

 

Kohtuuton tilanne ratkeaisi, jos verojärjestelmä mahdollistaisi lahjan ottamisen samoilla veroehdoilla lahjansaajan omistamaan yhtiöön (väliyhtiöön). Tämä muutos tulisi koskea myös kauppoja, jossa sovelletaan TVL 48.3 §:n luovutusvoiton huojennusta. Yhtiö voi vähentää verotuksessaan velan korot, saisi tytäryhtiön osingon verovapaasti ja voisi hyödyntää konserniapua. Tällöin lahjavero voitaisiin maksaa, niin kun se joka tapauksessa on maksettava, lahjana saadun yrityksen varoilla ja sen tulonmuodostumisella. Veron siis maksaisi yhtiö eikä henkilö. Lahja olisi mahdollista ottaa vastaan, ilman että lahjansaaja ajautuu verojen takia konkurssiin. Kohdeyritystä ei myöskään tarvitsisi verojen vuoksi tyhjätä varattomaksi ja elinkelvottomaksi, niin kun nyt on tehtävä.

 

Suomessa on valtava määrä ikääntyneitä yrittäjiä ja sukupolvenvaihdos on ajankohtainen. Omistajanvaihdosten onnistuminen on tärkeää myös kansantalouden kannalta. Nyt niihin kohdistuu liian ankara ja vaikeaselkoinen verotus. Minusta tuntuu, että päättäjät eivät ymmärrä tätä rakennetta ja kokonaiskuvaa?

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu