Yritys rahoittaa hyvinvointivaltion

Usein kuulee arvostelua, että isokin yritys maksaa vähän veroja ja sen jakama osinko verotetaan kevyesti. Tämä on vaan yksi näkökulma asiassa. On syntynyt termi ”aggressiivinen verosuunnittelu”. Verosuunnittelu voi ehkä laskea vuosittain maksettavan yhteisöveron ja osinkoverojen määrää. Se on kuitenkin useinkin vaan tapa siirtää veronmaksua myöhemmin ja ehkä toisessa verolajissa maksettavaksi.

Keskuskauppakamarin laskelmien mukaan, vuonna 2021 yritykset maksoivat ja tilittivät veroja ja veroluonteisia maksuja lähes 77 miljardia euroa. On selvää, että ilman yrityksiä ja niiden verotuloja, hyvinvointivaltion rahoitus ei olisi mahdollista.

Yritys synnyttää toimiessaan ja elinkaarensa aikana erittäin tehokkaasti verosaajalle verotuloja. Verotus on moniportaista, samaan tuloon kertaantuvaa ja verolajeja on lukematon määrä ja uusia keksitään. Puolet verotuloista perustuu työnantajana toimimiseen. Työnantajana yritys pidättää palkoista ennakonpidätyksen sekä työntekijän osuuden vakuutusmaksuista. Pääosa työntekijän eläkevakuutusmaksusta jää työnantajan kustannukseksi. Osa maksetuista ja tilitetyistä veroista jää yritysten kustannukseksi, kuten yhteisövero, ympäristöverot, kiinteistövero ja työnantajan vakuutusmaksut. Osa veroista peritään asiakkailta osana tuotteiden hintaa, kuten arvonlisäverot, osa pidätetään työntekijöiden palkoista ja osa omistajille jaetuista osingoista. Osa veroista liittyy omistamiseen, ja verolajeja ovat mm. varainsiirtovero, luovutusvoiton vero, perintä- ja lahjavero.

Hyvä asia on, että yritys ei juurikaan kuluta verovaroja, vaan sen kassavirta tulee markkinoilta ja parhaassa tapauksessa vientikaupasta ulkomailta. Näin ollen yritysten toiminta on julkiselle taloudelle korvaamattoman tärkeää. Lisäksi yritys tuottaa tarvittavia hyödykkeitä ja palveluita sekä synnyttää ympärilleen muita yrityksiä ja yleistä taloudellista aktiivisuutta.

Jotkut yritykset laskevat ja julkaisevat ns. ”vero jalanjälkensä”.  Se antaa hyvän kuvan yrityksen merkityksestä julkisen talouden rahoittajana. Siitä käy ilmi, että yhteisöveron tai osinkoveron tuotolla ei ole olennaista merkitystä kokonaisverokertymiin, Niillä on kyllä suora vaikutus mm. yritysten investointeihin ja päätöksentekoon ja sitä kautta välillinen vaikutus muiden verolajien verotuottoihin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu