Tiedetäänkö milloin ydinpelotevaikutus ylittää kauhun tasapainon?

Ydinaseita on yhdeksällä valtiolla: Venäjällä, Yhdysvalloilla, Iso-Britannialla, Kiinalla, Ranskalla, Israelilla, Intialla, Pakistanilla  ja Pohjois-Korealla. Näistä viisi ensimmäistä kuuluu ydinsulkusopimukseen.

Yhteensä maailmassa on arviolta lähes 14 000 ydinkärkeä. Niistä suurin osa on kahdella maalla, Yhdysvalloilla ja Venäjällä. Kummankin maan ydinkärjistä arviolta 1800 on välittömästi käyttövalmiudessa.

Ydinsulkusopimus on merkittävä kansainvälinen sopimus, jonka tavoitteena on estää ydinaseiden ja aseteknologian leviäminen, edistää ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyötä sekä ydinaseriisuntaa sekä yleistä ja täydellistä aseriisuntaa. Sopimus on monenvälisen sopimuksen ainoa sitova sitoumus ydinasevaltioiden aseistariisunnan tavoitteeseen. Sopimus avattiin allekirjoittamista varten vuonna 1968, ja se tuli voimaan vuonna 1970. Perustamissopimuksen voimassaoloa jatkettiin 11. toukokuuta 1995 määräämättömäksi ajaksi. Sopimukseen on liittynyt yhteensä 191 valtiota, mukaan lukien viisi ydinasevaltiota. Useammat maat ovat ratifioineet ydinsulkusopimuksen kuin mikään muu aserajoitus- ja aseriisuntasopimus, mikä on osoitus sopimuksen merkityksestä.

Euroopan maista omia ydinaseita on Iso-Britannialla, Ranskalla ja Venäjällä. Mutta näiden lisäksi Yhdysvaltojen ydinaseita on sijoitettu useisiin Euroopan maihin: Belgiaan, Hollantiin, Italiaan, Saksaan ja Turkkiin. Yhdysvaltojen ydinaseita on sijoitettu Eurooppaan osana NATO:n ydinpelotetta. Myös ne NATO:n jäsenmaat joiden alueelle ei ole sijoitettu ydinaseita, kuuluvat niin kutsutun ydinsateenvarjon piiriin.

Ydinaseita on käytetty sotatoimissa kahdesti: Yhdysvallat pudotti ensimmäisen atomipommin Hiroshiman kaupunkiin Japanissa 6.8.1945. Muutamaa päivää myöhemmin, 9.8.1945, vuorossa oli japanilainen Nagasakin kaupunki.

Vuoden loppuun mennessä Hiroshimaan pudotettu pommi oli tappanut arviolta 140 000 ihmistä ja Nagasakiin pudotettu pommi arviolta 74 000 ihmistä. Pommituksista hengissä selvinneet ovat kärsineet terveysongelmista ja sosiaalisesta stigmasta koko elämänsä ajan.

Tämä Naton ”ydinaseensateenvarjo”  on siis se keskeinen Naton pelotevaikutus, jolla ikään kuin estetään sotien syntyä ja leviämistä, mutta toimiiko tämä ydinpelote samalla ydinsulkusopimusta vastaan? Sitä sopii vakavastikin pohtia, sillä tuskin YK:n ydinasekieltosopimusta olisi näinkin laajasti hyväksytty eri YK:n alaisissa maissa.

Ydinaseet ovat viimeinen kansainvälisellä sopimuksella kielletty joukkotuhoase. Ydinaseet kieltävä sopimus (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) hyväksyttiin YK:ssa 7.7.2017. Sopimus saavutti sen voimaan astumiseen vaadittavat 50 ratifiointia 24.10.2020, kun Honduras luovutti ratifiointiasiakirjansa. Ydinasekielto astuu voimaan 22.1.2021.

  • Katso täältä, mitkä maat ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet ydinasekiellon
    Ydinasekieltosopimus kieltää valtioilta ydinaseiden kehittämisen, testaamisen, tuottamisen, valmistamisen, kuljettamisen, hallussapidon, säilyttämisen, käytön tai käytöllä uhkailun. Se kieltää valtioita avustamasta, kannustamasta tai houkuttelemasta kyseisiin toimintoihin. Lisäksi valtiot eivät saa sallia ydinaseiden sijoittelua niiden alueelle.

    • Lue lisää ydinasekiellosta
    • Ydinaseet kieltävä sopimus YK:n sivuilla
    • 56 entistä  maailman johtajaa, pää-, ulko ja puolustusministeriä, presidenttiä 20 Nato maasta, sekä japanista ja Etelä- Koreasta , ml entinen YK:n ja Naton pääsihteeriä, vaativat ydinaseiden kieltosopimuksen ratifiointia .Koska voimassaoleva ydinaseet kieltävä sopimus kieltää valtioilta ydinaseiden kehittämisen, testaamisen, tuottamisen, valmistamisen, kuljettamisen, hallussapidon, säilyttämisen, käytön tai käytöllä uhkailun, eivätkä valtiot saa sallia ydinaseiden sijoittelua niiden alueelle kertoo tämä sopimus painokkaasti myös siitä, että ”kauhun tasapaino”  voidaan ylittää myös ydinasepelotteen kasvun myötä. Tämän johdosta Suomenkin on yksiselitteisesti hyväksyttävä ja ratifioitava tuo viimeisin joukkotuhonnan aseet kieltävä sopimus.
juhaniharjunharja
Vasemmistoliitto Utsjoki

Olen eläkkeellä oleva matemaattisten aineiden lehtori.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu