Vähimmäisehdot Natoon liittymiselle

Mitäkö nyt mietin?

No sitä, että kun Suomi haluaa olla kansainvälisiä sopimuksia ja kansainvälisiä yhteisöjä kunnioittava maa, jopa mallimaa muillekin, niin miksi Suomi ei sitten tässä mielessä näytä kunnioittavan YK:ta? Tarkoitan tässä nyt tuota YK:n kansainvälistä ydinaseiden kieltosopimusta, jonka elokuuhun 2021 mennessä oli allekirjoittanut 86 ja ratifioinut 55 valtiota. Tässä suhteessa on ongelmallista, että USA:n ja Natonkin kanta sopimukseen on kielteinen. Näin ollen on syytä kysyä, toimiiko Suomi kaksinaismoralistisesti (valheellisesti), kun se näyttää pitävän tärkeämpänä sitä, mitä USA ja Nato vaativat? Eli siis Suomi käytännössä boikotoi YK:ta muiden tahojen vaatimuksien johdosta.

On toki esitetty, että ydinaseiden kieltosopimukseen liittyminen heikentäisi Suomen sitoutumista ydinsulkusopimukseen sekä Suomen turvallisuuspolitiikan yhtenä peruskivenä olevaa NATO-optiota. Mutta miten tämä YK:n voimaan astunut sopimus heikentäisi ydinsulkusopimusta, ei mahdu ymmärykseeni. Tuo ydinsulkusopimus ydinaseiden leviämistä estävänä mielestäni pikemminkin tukee ydinaseiden kieltosopimusta (ja taasen päinvastoin) kuin estää sen toimimista kansainvälisenä ”tiekarttana” kohden yleistä ja yhtäläistä aseidenriisuntaa, missä ihmiskunnan sälymisen kannalta keskeisenä on ydinaseriisunta.

Vaikka varsinaiset ydinasevaltiot eivät näytä tällä hetkellä suhtautuvan suopeasti YK:n sopimukseen, luulisi ydinaseettomien maiden ymmärtävän liittyä yhteen painostamaan ydinasevaltoja näkemään asian vakavan merkityksen koko ihmiskuntaa ja sen säilymistä ajatellen.

Ydinaseiden muodostama ”kauhun tasapaino” on toiminut jossain määrin kyllä, mutta kahtalaisesti. Toisaalta se hyvin paha pelote aloittaa näiden joukkotuhoaseiden käyttö nykyisen kaltaisissa konflikteissa (sodissa), mutta paradoksaalisesti se on mahdollistanut ydinasevaltojen sotilasoperaatioita (sotia) niitä maita kohtaan, joilla näitä aseita ei ole. Lisäksi se on vaikuttanut itse ydinsulkusopimukseen myös kielteisesti, koska mm. Israel ei ole tunnustanut olevansa ydinasevaltio, vaikka käytännössä Israelin olemus tässä mielessä tiedetään.Niinpä tuo ydinsulkusopimus ei tässäkään enää riitävästi toimi tarkoituksensa mukaisesti.

Lisäksi ydinasevallat ovat perustaneet eri maihin tukikohtiaan ja sijoittaneet niihin ydinaseiden kantolaitteita ydinkärkineen. Kaikesta päätellen niin hyvä kuin tuo ydinsulkusopimus tarkoitukseltaan onkin, sopimusta on vesitetty vuosikymmenten aikana vaarallisella tavalla. Tämänkin johdosta ihmiskunta tarvitsee olemassaolonsa tueksi tuon YK:n ydinaseiden kieltosopimuksen. Siksi Suomen on mielestäni toimittava avoimen rehellisesti ja liityttävä niiden maiden joukkoon, jotka ovat jo ratifioineet tuon YK:n ydinaseiden kieltosopimuksen.

Samalla Suomen tulee asettaa Natoon liittymisensä vähimmäisehdoiksi ainakin kaksi asiaa: Suomen on saatava ratifioida tuo YK:n ydinaseiden kieltosopimus ja Suomen on kiellettävä kaikkien, Natonkin ydinaseiden tuonti maaperällemme missään muodossa ja tarkoituksessa vähäksikään aikaa. Nämä kaksi asiaa ovat ne välttämättömimmät ehdot, jotka maamme tulisi asettaa mahdolliseen Natoon liittymisen perusehdoiksi. Kun näin tehdään, on Suomella mahdollisuus toimia yleisen ja yhtäläisen aseidenriisunnan edistäjänä myös Natossa.

+1
juhaniharjunharja
Vasemmistoliitto Utsjoki

Olen eläkkeellä oleva matemaattisten aineiden lehtori.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu