Omista joulusi hyvälle tahdolle, hyveille ja vahvuuksille!

Olen omistanut 80 vuotisesta elämästäni viimeisimmät kymmenen vuotta hyveiden ja vahvuuksien ja elämää rakentavien valintojen tutkimukselle, kirjoittanut asiasta kaksi tietokirjaa, lukuisia artikkeleita ja johtanut kahta peruskoulun kehittämishanketta. Olen käynyt läpi eri puolilla maailmaa tehtyjä tutkimuksia, joissa hyveet ja vahvuudet ovat pääosassa. Niissä tutkitaan ovatko vahvuuksiin tukeutuvat ihmiset onnellisempia? Ovatko vahvuuksiin tukeutuvat ihmiset varmempia ja vähemmän masentuneita? Onko vahvuuksiinsa tukeutuvilla ihmisillä korkeampi itsetunto? Omaavatko vahvuuksiin tukeutuvat ihmiset enemmän energiaa ja elinvoimaa? Kokevatko vahvuuksiinsa tukeutuvat ihmiset vähemmän stressiä? Ovatko vahvuuksiinsa tukeutuvat ihmiset joustavampia ja sitkeämpiä? Saavuttavatko vahvuuksiinsa tukeutuvat ihmiset todennäköisemmin tavoitteensa? Suoriutuvatko vahvuuksiinsa tukeutuvat ihmiset paremmin työssään? Ovatko vahvuuksiinsa tukeutuvat ihmiset pitempään työssään? Kehittävätkö vahvuuksiinsa tukeutuvat ihmiset itseään ja haluavatko kasvaa ihmisinä? Ovatko hyveisiin ja vahvuuksiin tukeutuvat ihmiset onnellisempia? Kaikkiin kysymyksiin on löytynyt Kyllä-vastaus.

Tutkimuksia on tehty niin aikuisten kuin lastenkin keskuudessa. Erityisesti kiinnostus on kohdistunut lasten tulevaisuutta koskeviin tutkimuksiin. Tutkimukset osoittavat, että vahvuudet ovat osa ihmisen luonnollista kapasiteettia, mutta niiden käyttö ja voimallisuus avautuu vasta niiden tuntemuksen ja niiden harjoittamisen kautta ja se edellyttää vahvuuksille rakentuvaa pedagogiikkaa. Herään uudestaan ja uudestaan siihen kysymykseen, miksi suomalainen koulu ja kouluviranomaiset niin penseästi suhtautuvat pedagogisen hyvinvoinnin ja hyvinvointi- ja vahvuuspedagogiikkaan. Ajattelen, että merkittävin este saavuttaa onnellisuus on vinoutunut uskomuksemme siitä, mikä meidät tekee onnelliseksi.

Hyveiden ja vahvuuksien tutkimuksen kautta olen löytänyt muutamia pointteja. Kiitollisuus ja rakkaudellisuus ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja onnellisuuden kannalta. Ystävällisyys, auttavaisuus, anteeksiantavaisuus ja henkisyys tunnetaan keskeisinä onnentaitoina. Uteliaisuus, sinnikkyys, itsehillintä tärkeää etenkin opiskelussa, menestyksessä ja taitojen kehittämisessä eri aloilla. Koulumenestykseen ovat olleet yhteydessä myös toivo, näkemyksellisyys, oikeudenmukaisuus, rakkaudellisuus ja kiitollisuus. Rohkeus, huumori, ystävällisyys, hengellisyys, kauneuden arvostus liittyy onnistuneeseen toipumiseen fyysisestä sairaudesta, psyykkisestä häiriöstä ja traumaattisista kokemuksista. Akateemista menestymistä ennustavat ominaisvahvuudet sinnikkyys, harkitsevaisuus, luovuus, avarakatseisuus, uteliaisuus, kaukonäköisyys.

Hyveillä ja vahvuuksilla ei ole tärkeysjärjestystä, mutta eri vahvuuksilla on erilaisia vaikutuksia. Joulun odotuksessa nostan esille yhden vaikuttavimmista ja se on kiitollisuus, jota joulun levottomassa huumassa voisi miettiä. Kiitollisuus tarjoaa elämässä turvaa arkisuuden mustaa alakuloisuuutta ja masennusta vastaan. Kiitollisuudesta viisaat ovat lausuneet viisaita. ”Kiitollisuus on sydämen muisti.” ”Kiitollisuus vaientaa sisäiset nalkuttajat.” ” Voit keskittyä asioihin, joista olet kiitollinen, ja tulla paremmaksi ihmiseksi tai voit keskittyä asioihin, joihin olet pettynyt ja tulla katkerammaksi ihmiseksi. Valinta on sinun.” ” Onpa minulla ollut suurenmoinen elämä! Kunpa vain olisin oivaltanut sen aikaisemmin.” ”Olen kiitollinen siitä, että minun täytyy siivota juhlien jälkeen, sillä se merkitsee sitä, että minulla on ystäviä.”

Muinainen kiinalainen filosofi ja kirjailija Laozi sanoo:” Kehitä hyveitä itsessäsi, ja ne tulevat todeksi. Kehitä hyveitä perheessäsi, ja ne kukoistavat. Kehitä hyveitä kylässäsi, ja ne leviävät. Kehitä hyveitä kansakunnassa, ja niitä on ylitsevuotavasti. Kehitä hyveitä maailmassa, ja ne voittavat kaikkialla.”

Joulu on hyvän tahdon juhla. Filosofi Immanuel Kant on sanonut: ”Ei ole maailmassa eikä yleensä myöskään sen ulkopuolella mahdollista ajatella mitään muuta, mitä voitaisiin pitää hyvänä ilman rajoitusta, kuin yksin hyvä tahto. Ymmärrys, älykkyys, arvostelukyky ja muut hengen taitolajit, miten niitä nimitettäneenkin, tahi rohkeus, päättäväisyys ja kestävyys aikeissa, nuo temperamentin ominaisuudet ovat epäilemättä monessa suhteessa hyviä ja toivottavia; mutta ne voivat myös vaikuttaa hyvin pahasti ja vahingollisesti, jos tahto, jonka on käytettävä näitä luonteen lahjoja ja jonka ominaista laatua sen tähden sanotaan luonteeksi, ei ole hyvä.”

Viime kädessä Joulu kaiken antamisen ja saamisen keskellä on kuitenkin henkisyyden juhla. Siihen kuuluu hyveitä ja vahvuuksia, jotka liittävät ihmisen suurempiin tarkoituksiin ja elämän merkityk-sellisyyttä koskeviin kysymyksiin sisältäen esimerkkejä kiitollisuudesta, toivosta ja rohkeudesta. Keskustelkaamme siis Jouluna hyvän tahdon ja hyveiden vahvuuksien suojaavasta merkityksestä niin perheissä kuin vaikka koulun joulujuhlassa.
Juhani Räsänen
KM, tutkija, kouluttaja, tietokirjailija
Järvenpää

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu