Kansaneläkelaitoksen toiminnassa yhä virheitä – mutta vain "pieniä"?

Kansaneläkelaitoksen toiminnassa virheitä riittää – niin paljon, että, jotta;

Kansaneläkelaitos ei  soveltanut lakia oikein kun se käsitteli erään toimeentulotuen saajan laskut ilman aiheetonta viivytystä. (apulaisoikeusasiamiehen päätös 28.7.).

Tuen saajan laskut, joiden eräpäivät olivat ajanjaksolla 1.2.-16.4.2017, maksettiin Kelan toimesta laskuttajille vasta 8.5.2017. Tästä aiheutui tuen saajalle viivästys-seuraamuksia.

Tuen saaja oli hakenut tukea myös sakkojen maksamiseen koska hän oli sitä mieltä, että erään aikaisemman oikeuden päätöksen mukaisesti sakkojen maksamiseen käytetty ulosmitattu tulo ei ole toimeentulotuen saajan huomioon otettavaa tuloa vaan sen osalle tulee myöntää töimeentulotukea.

(03.04.2001/674 KHO:2001:20)

Apulaisoikeusasiamies ei päätöksessään ottanut suoraan kantaa siihen olisiko toimeentulotukea tullut myöntää myös ulosottomiehen kautta maksettuihin sakkoihin vaan tyytyi siltä osin toteamaan, että asia on mahdollista saattaa oikeuden ratkaistavaksi.

KYMYSYKSET:

Onko Kela ilmoittanut, että 16.4. mennessä tukien käsittelyajat on saatu lainmukaisiksi – onko ilmoittanut?

– jos – ja kun – viivästyksiä yhä edelleen tulee, siis tänäänkin, niin miten ne korvatataan. Pitääkö korvata?

Entä mainittu KHO:n päätös? Etsi päätösnumerolla, löytyykö?

Entä ulosottoon menneet velat – kenen ne kuuluu maksaa? 

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu