Tositarina toimeentulotuesta

Tämä on siis erästä porilaista toimeentulotukiasiakasta koskeva tositarina asiassa josta on saatu Turun hallinto-oikeuden päätös alkuvuodesta 2017. Tarinan tapaus on sattunut tammi-maaliskuussa 2016.

Tositarina

Kuusitoistavuotias poika asui äitinsä kanssa toisella paikkakunnalla. Hän halusi kuitenkin muuttaa isänsä luokse Poriin, ja vanhemmat tuohon suostuivat joten poika muutti isänsä luokse Poriin. Vanhemmat kuitenkin sopivat keskenään, että ennen kuin lapsen kirjat virallisesti siirretään Poriin niin katsotaan miten homma menee. Poika siis muutti asumaan isänsä luokse mutta kirjat olivat edelleen toisella paikkakunnalla. Hänen väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikkansa oli siis äidin osoitteessa toisella paikkakunnalla.

Muutto

Poika muutti isänsä luokse joulukuussa 2015 ja tuolta kuukaudelta Porin sosiaalitoimi maksoikin pojan perusosan. Lisäksi maksettiin isän asunnon vuokra kokonaisuudessaan. Isä oli siis toimeentulotukiasiakas. Aiemmin hänen ausmiskulujaan ei ollut maksettu kokonaisuudessaan koska ne ylittivät yhden hengen normin. Kahden hengen normiin asumiskulut mahtuivat hyvin.

Tuki evättiin

Tammikuussa sitten Porin kaupunki ei enää myöntänytkään toimeentulotukea lapsen osalle ja huomioon otettavia asumiskulujakin kohtuullistettiin koska poika ei ollut kirjoilla isänsä asunnossa Porissa. Poika kuitenkin todellisuudessa asui isänsä luona. Isä ei kuitenkaan suostunut siihen, että pojan kirjat muutettaisiin Poriin koska ei ollut varmaa kuinka pitkään poika isänsä luona asuisi.

Lautakunta ei ymmärrä

Isä teki pojan kulujen huomiotta jättämisestä oikaisuvaatimuksen jonka Porin perusturvalautakunta tottakai hylkäsi koska poika ei ollut kirjoilla isänsä luona. Isä oli lähettänyt perusturvalautakunnan jokaiselle jäsenelle tiedoksi kirjeen jossa hän kirjoitti tuolloisen toimeentulotukilain 14§:ään viitaten mm.:

"14§: 'Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen:  Toimeentulotuen myöntää hakemuksesta sen kunnan toimielin, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleskelee. Jos henkilö tai perhe muutoin kuin satunnaisesti oleskelee useammassa kuin yhdessä kunnassa, toimeentulotuen myöntää sen kunnan toimielin, jonka alueella oleskelusta henkilön tai perheen menot johtuvat.' Eli henkilön ei tarvitse olla Porissa kirjoilla ollakseen oikeutettu saamaan Porista toimeentulotukea. Asia lienee täysin selvä. Ei tulkinnanvaraisuutta?"

En henkilökohtaisesti ihmettele lainkaan sitä, että yksiselitteinen pykälä ei mennyt perusturvalautakunnan jäsenille jakeluun. Suomessa ei ole etenkään sosiaaliasioissa tapana, että lautakunnan jäsenet kävelisivät esittelijän päätösehdotuksen yli.

Asia eteni siis hallinto-oikeuteen.

Useita kuukausia siinä meni kun hallinto-oikeus asiaa pohti ja viimein asian ratkaisi. Hallinto-oikeuden päätös oli toimeentulotukilain 14§:n mukainen, eli koska poika oli todellisuudessa asunut isänsä luona vaikkakin hänen väestötietojärjestelmän mukainen osoitteensa olikin äidin luona niin hänelle kuului myöntää toimeentulotukea yhdessä isänsä kanssa.

Hallinto-oikeus velvoitti Porin kaupungin maksamaan pojan perusosat siltä ajalta kun niitä ei ollut otettu huomioon sekä asumiskulut kahden hengen talouden mukaisesti.

Päätöksen kummallisuus

Isä ja poika olivat siis jonkin aikaa kitkuttaneet varsin vähillä rahoilla mutta lopulta oikeus voitti ja he saivat rahat joita Porin sosiaalitoimi ei olisi halunnut maksaa.

Pojan äiti oli ainakin tuolloin (tammi-maaliskuu 2016) töissä. Kela maksoi lapsilisän ja elatustuen pojan äidille jolla ei siis kuitenkaan ollut tuolloin poikaa huollettavana. Kun isälle ja pojalle sitten tehtiin tuo uusi laskelma pojan todellisen asuinpaikan mukaan niin millään tavalla ei edes pyritty selvittämään sitä olisiko äidillä ollut mahdollisuus osallistua pojan elantokustannuksiin. Kelan lapsesta maksamat etuudet jäivät siis äidille ylimääräiseksi tuloksi.

 

* * *

Että sellainen tapaus

 

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu