Lasten oikeuksien viikko alkaa nyt!

Lasten oikeuksien viikko on nyt alkanut. Mitä ovat lapsen oikeudet? Niitä lienee vaikea yksiselitteisesti määritellä. Vaikea on aikuistenkaan oikeuksia yksiselitteisesti määritellä. Ihmisoikeudet ja perusoikeudet, jotka ovat pitkälti sama asia, kuuluvat kuitenkin kaikille ikään katsomatta.

Lapsen oikeuksista on annettu julistus. Lisäksi on olemassa YK:n sopimus lasten oikeuksista, jonka sopimuksen myös Suomi on ratifioinut. Tuon sopimuksen 3 artiklan 1. kohtaa kuuluu seuraavasti:
"Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu."

Mutta mitä tuo sitten käytännössä tarkoittaa? Itse näen asian mielelläni siten, että tehtiinpä mikä päätös tahansa niin sillä on aina vähintäänkin jonkinlaista epäsuoraa välillistä vaikutusta myös lapsiin – mm. periaatteella "budjetti on kokonaisuus, lapsille ei ole erillistä budjettia vaan se mitä lapsille annetaan on osa budjettia"

Kun siis ensisijaisesti on sitouduttu ottamaan huomioon lapsen etu niin aina kun tehdään jokin hallintopäätös niin pitäisi miettiä mikä on sen vaikutus lapsiin. Niin ei kuitenkaan ole tehty, eikä tulla lähiaikoina tekemään – se olisi aivan liian hankalaa. Pitäisikö joskus tulevaisuudessa päätökseen ainakin kirjata: tällä päätöksellä ei ole (merkittävää) vaikutusta yhteenkään lapseen – jolloin lapsen etua olisi ainakin jossain määrin päättäjän pakko miettiä?

Hyvää ratkaisua ei varmasti ole. Toivottavaa kuitenkin on, että sopimusta Suomessa jatkossa noudatetaan paremmin kuin mitä sitä on tähän saakka noudatettu – tai sitten irtaannutaan sopimuksesta koska sen noudattaminen on Suomessa "mahdotonta".

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu