Nissinen pitää erottaa!

Oikeusministeriö aikoo huomenna esittää, että valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen erotetaan tehtävästään. Hyvähän se on esittää, ja sitä pitääkin esittää, jotta voidaan esittää perustelut sille, että miksi häntä ei eroteta.

Kirjoitin hyvän aikaa sitten, että Matti Nissinen saa jatkaa virassaan. Niin siinä tulee käymään. Nissinen saa "vakavan varoituksen", jotta vastaava ei toistu, mutta ei häntä eroteta.

Ihmisoikeussopimukset, kuten myös Suomen perustuslaki takaavat sen, että tuomiosta voi ja saa valittaa. Mihin Nissinen valittaisi kun hänet on ensiasteena ylimmässä oikeusasteessa tuomittu? 

Huomioon pitää ottaa myös kaksinkertaisen rankaisemisen kielto. KHO on katsonut aiemmin, että varoitus ei ole sellainen rangaistus johon kaksinkertaisen rankaisemisen kieltoa sovellettaisiin – hyväksyn, ymmärrän.

Mikäli Nissiseltä nyt vietäisiin virka niin tilanne olisi toinen. Menettelyllä olisi Nissiselle taloudellisia seuraamuksia joten se olisi tulkittavissa sakon luonteiseksi rangaistukseksi. Lisäksi pitää ottaa huomioon se seikka, että Nissisellä ei ole ollut, eikä tule olemaan, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten mukaista mahdollisuutta valittaa päätöksestä.

On siis odotettavissa, että mikäli Nissinen saa lisärangaistuksena virkansa menettämisen, jota edes syyttäjä ei oikeudenkäynnissä vaatinut, niin Nissinen todennäköisesti veisi asian ihmisoikeustuomioistuimeen josta tulisi päätös jonka seurauksena Suomi joutuisi muuttamaan perustuslakiaan, ja maksamaan Nissiselle korvauksia.

Merkitystä asiassa on siis myös sillä, että syyttäjä ei ole katsonut rikosta niin vakavaksi, että olisi oikeudessa vaatinut Nissistä viralta pantavaksi. Tämäkin huomioon ottaen Nissisen on katsottava olevan virkakelpoinen.

Ottaen huomioon kaikki edellä esitetty on "järkevintä" antaa Nissisen jatkaa virassaan. Hänelle voidaan kuitenkin antaa vakava varoitus koska sitä ei voida pitää rangaistuksena.

Tätä kaikki lukijat noudattakoot.

 

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu