Sipilä kumppaneineen kyykyttää jopa lapsia!

Lähetin hetki sitten oikeuskanslerille sähköpostitse aktiivimallia koskevan kantelun. Kantelu on seuraavanlainen:

Otsikko: Kantelu – aktiivimallin vaikutus lapsiperheisiin, etenkin yksinhuoltajiin

Teksti:

Valtioneuvoston oikeuskanslerille

Pyydän teitä tutkimaan onko vuodenvaihteessa voimaantullut aktiivimalli perustuslain mukainen ja onko asiasta säädettäessä otettu huomioon YK:n lasten oikeuksien sopimus jonka mukaan kaikessa päätöksenteossa joka koskee lapsia on etusijalle asetettava lasten etu – vai onko sopimusta otettu lainkaan aktiivimallista päätettäessä huomioon?

Perustuslain 6§:ssä säädetään, kuten tiedätte, yhdenvertaisuudesta. Saman lain 19.2§:ssä säädetään: "Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu." Herääkin kysymys: miten esim. yksinhuoltajaäidin työttömyysturvan leikkaaminen myös lapsikorotusten osalta turvaa hänen lastensa hyvinvointia? Entä etävanhemman lapsikorotusten leikkaaminen – onko se lasten edun mukaista?

Suomessa on lukuisia ns. yksinhuoltajia joilla on huollettavanaan kaksi alaikäistä lasta. Tuolloin yksinhuoltaja saa päivärahaansa yksinhuoltajakorotuksen 53,30 euroa kuukaudessa lasta kohden, eli kahden lapsen yksinhuoltaja saa 106,60 euroa kuukaudessa. Lisäksi hän saa päivärahaansa lapsikorotuksen joka kahden lapsen yh-perheessä on 7,68 euroa päivässä, eli 165,12 euroa kuukaudessa. Yhteensä lapsille välillisesti tarkoitettu osuus on kahden lapsen yh-perheessä 271,72 euroa kuukaudessa.

Mikäli yksinhuoltaja ei kykene täyttämään aktiivisuusehtoa niin lasten osuudesta leikataan 12,63 euroa kuukaudessa. Toteutuuko siinä lasten etu, ja miten se toteutuu?

Kahden lapsen yksinhuoltaja(-äidit) on myös selvästi asetettu sinkku(miehiä) huonompaan asemaan. Sinkulta kun leikataan kuukaudessa 32,40 euroa ja esim. kahden lapsen yksinhuoltajalta (lasten edun nimissä?) 45,04 euroa.

Asia ei suinkaan ole näin yksinkertainen. Leikkauksella on tottakai vaikutusta mm. elatusmaksujen määrään:

Ajatellaanpa tilannetta, että elatusvelvollinen isä on pienipalkkainen (netto 1200e/kk) ja yh-äiti on työtön eikä täytä aktiivimallin ehtoja joten tuloja on 775e/kk netto.

Esitetyillä tuloilla elatusvastuu jakautuisi: isän osuus 60,76% ja äidin osuus 39,24%

Jos sitten laskelma tehdäänkin tilanteessa jossa äiti ei ole täyttänyt aktiivimallin ehtoja niin osuuksiksi muodostuisi: Isä 61,89% ja äiti 38,11%.

-isä siis joutuisi maksamaan suurempaa elatusmaksua siksi, että lasten lähivanhempi (tässä esimerkissä äiti) ei ole täyttänyt aktiivimallin ehtoa.

-onko oikein, että etävanhempi tällaisessa tilanteessa on maksumies. Entä se, että lasten saamia osuuksia pienennetään lähivanhemman toiminnan perusteella?

Ottaen huomioon: http://valtioneuvosto.fi/tietoa/toiminta/oikeuskansleri lähetin tämän kanteluni Teille, arvoisa oikeuskansleri, vaikka tuskin Te sen paremmin kuin apulaisoikeuskanslerikaan tätä tutkitte – no, se lienee yksi asia mihin voin luottaa, kiitän!

 

Kunnioittaen,

 

Juhani Vehmaskangas

JuhaniVehmaskangas
Pori

Olen "merkillisten tilanteiden mies" (poliisi niin todennut).
Syynä tuohon jossain määrin pidän sitä, että minulla on suuret silmät ja isot korvat - tarkoitan, että näen ja kuulen asioita jotka monilta muilta jäävät huomaamatta. Olen mielestäni jonkinlainen oikeusturva-aktivisti, perusoikeuksien puolustaja.

Monenlaisessa mukana ollut taustavaikuttaja minä olen. Toki vaikutan jossain määrin yhä - ehkä sopivasti, joskus liikaa... mutku...

Lempinimet: ”proffa” ja ”kekkonen”.
ex. "perushullu professori".

p.045-2345936 - www.vehmaskangas.fi
Anonyymi PALAUTE: http://www.vehmaskangas.fi/Ratkaisuja/palaute_US.html

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu